Kokoomuksen Timo Heinonen vaatii toimia rakennusten paloturvallisuuden varmistamiseksi

Uutiset, perjantaina 07.07.2017

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen vaatii asuinrakennusten paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä perattavaksi ja tarvittaessa tiukennettavaksi. Hän kertoo huolestuneensa Suomen kerrostalojen julkisivusaneerausten paloturvallisuudesta Lontoon taannoisen kerrostalopalon jälkeen ja esittäneensä asiasta kirjallisen kysymyksen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Ministeriöstä toimitetun vastauksen mukaan Suomessa on käytetty julkisivuissa eristeenä paloherkkää eristettä noin 3 prosentissa asuinkerrostalojen julkisivujen eristemäärästä. Heinosen mukaan tämän perusteella aihetta paniikkiin ei ole, mutta säädöksiä olisi syytä tarkastella kriittisesti uusien tietojen valossa.

– Paloherkän eristeen määrä on prosentuaalisesti onneksi pieni. Kuitenkin pidän selvänä, että asiaan on tulevaisuudessa kiinnitettävä tarkasti huomiota ja meidän on oltava tietoisia erilaisista riskeistä, jotka liittyvät paloturvallisuuteen. Mielestäni sitä koskevia säädöksiä olisi nyt syytä tarkastella kokonaisuutena huolella ja tarvittaessa tiukentaa niitä, jotta ylimääräiset riskit vältetään, Heinonen sanoo.

Ympäristöministeriön vastauksessa todetaan, että paloturvallisuus tulee varmistaa monin eri tavoin, niin että palon ja savun kehittymistä ja leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin pystytään rajoittamaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa paloturvallisuuden varmistamisesta suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

– Tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, mitä eristeitä käytetään tai ei voida käyttää. Paloturvallisuuteen liittyy lukuisia erilaisia seikkoja aina rakennustarvikkeista pelastussuunnitelmiin. On välttämätöntä, että tietojamme näistä päivitetään säännöllisin väliajoin. Vaikka onnettomuus ei tapahtunut Suomessa, on mielestäni järkevämpää tarkistaa toimintatapamme liian usein ja ajoissa ennemmin kuin ei ollenkaan, Heinonen kiteyttää.

Kommentit