Kokoomuksen Timo Heinonen vaatii jatkamaan lukioiden kehittämistä

Uutiset, lauantaina 22.11.2014

Kokoomuksen kansanedustaja, kasvatustieteen maisteri Timo Heinonen on pettynyt lukion uudistamiseen. Heinonen mielestä uudistus jäi keskeneräiseksi eikä sillä saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Heinonen vaatiikin, että lukion kehittämistä 2020-luvulle jatketaan ja myös tuntijakoa tarkastellaan rohkeammin.

-Tätä uudistusta valmisteltiin pitkään ja prosessi on ollut käynnissä useamman vuoden. Lopputulos on kuitenkin riittämätön. Muutokset ovat käytännössä marginaalisia, toteaa Timo Heinonen, joka toimii myös Kokoomuksen osaamis- ja sivistysverkoston puheenjohtajana.

Heinosen mukaan lukiosektori kaipaa remonttia ja perusteellisempi tuntijakouudistus olisi ollut hyvä alku kokonaisvaltaisemmalle uudistukselle. Heinosen kertoo nyt valmistuneen uudistuksen suunnan olevan kuitenkin oikea.

-Kokonaiskuvaa katsottaessa uudistuksessa on hyviä piirteitä, mutta konkreettisia muutoksia olisi pitänyt tehdä rohkeammin. Lukion täytyy vastata muuttuvan maailman tarpeisiin. Jos haluamme kehittää lukioitamme ja pitää opetuksen korkeatasoisena niin seuraavat vuodet ovat ratkaisevia. Tyhjiin lupauksiin ei ole varaa vaan tarvitsemme tekoja paremman lukiokoulutuksen puolesta. Se vaatii sisällöllistä uudistamista, mutta myös rahallista panostusta lukiokoulutukseen, Heinonen linjaa ja pitää välttämättömänä, että myös lukioverkko pidetään koko maassa riittävän kattavana.

Uusi tuntijako astuu voimaan 1.12.2014 ja uutta tuntijakoa sovelletaan viimeistään 1.8.2016 alkaen, kun uudet tuntijaon mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön.

Kommentit