Kokoomuksen Timo Heinonen: Kyllä mukavalle ja liikkuvalle koulupäivälle!

Uutiset, keskiviikkona 17.10.2012

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen on huolissaan suomalaislasten kouluviihtyvyydestä.

– Pärjäämme hyvin oppimistuloksissa, mutta tekemistä riittää vielä kouluviihtyvyyden parantamisessa, jossa jäämme vertailujen häntäpäähän, Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa oikeita askeleita otettiin Sari Sarkomaan ja Henna Virkkusen johdolla, kun käynnistettiin luokkakokojen pienentäminen ja palautettiin kerhotoiminta kouluihin. Tehtävää on kuitenkin edelleen.

Erityisesti pojilla kouluviihtyvyyttä parantaisi liikunnan lisääminen, jota myös toivoo lähes 70 prosenttia yläkoululaisista.

-Koulupäivistä on mahdollista tehdä liikkuvia melko pienin muutoksin. Tarvitaan tahtoa ja halua muuttaa käytäntöjä ja asenteita, Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa kyse on myös kansanterveyden kannalta merkittävästä asiasta, kun liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnin mukaan yhdeksäsluokkalaisista tytöistä ja pojista vain 10 prosenttia liikkuu nykyisten liikuntasuositusten mukaisesti eli vähintään tunnin päivittäin.

– Liikkuva elämäntapa luodaan nuorena, vanhempana tapojen muuttaminen on paljon vaikeampaa”, Heinonen toteaa.

Hän kannustaa vanhempia, kouluja ja kolmatta sektoria yhdistämään voimansa liikkuvamman ja hauskemman koulupäivän puolesta.

Kommentit