Kokoomuksen Timo Heinonen Kuntaliiton vaalipaneelissa: Kunnat ja monet kaupungitkaan eivät selviä soten haasteista yksin

Uutiset, torstaina 14.02.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen osallistui eduskuntapuolueiden Kuntaliiton vaalipaneeliin Silja Serenadella. Vaalipaneelin pääteemana oli kuntatalous, mutta keskustelussa luonnollisesti käsiteltiin kuntakentän tilannetta laajemminkin. Heinonen kaipasi Suomeen omaa kaupunkipolitiikkaa, mutta nosti esille myös seutukaupungit osana menestyvää ja kasvaa Suomea. Heinosen mukaan liikenneyhteydet täytyy saada kuntoon, jotta asuminen hieman kauempanakin työpaikasta onnistuu.

-Kaupungistuminen on tosiasia emmekä sitä pysty eikä sitä pidäkään yrittää estää, mutta yhteiskunta voi tehdä toimia sen hyväksi, että asuminen muuallakin on jatkossakin mahdollista. Tässä tärkeässä roolissa on toimiva rataverkko ja päätieverkko, mutta myös niihin saattoliikennettä syöttävät pienemmät tieverkot. Yhteiskuntasuunnittelulla voimme varmistaa sen, että asuminen esimerkiksi kaupunkien ympäristössäkin on mahdollista jatkossakin, muistutti Heinonen.

Heinonen sanoi pitävänsä koko Suomen kannalta tärkeänä, että päärata saadaan nyt kuntoon halki Suomen, mutta myös muiden kasvukäytävien kehittäminen on Suomen etu.

-MAL-sopimukset (Maankäytö, asuminen ja liikenne) pitää laajentaa ensi vaalikaudella isoista kaupungeista ja kasvukäytävistä koskemaan myös seutukaupunkeja. Elinvoimainen Suomi tulee minun käsitykseni mukaan nojaamaan entistä vahvemmin kaupunkeihin, mutta myös seutukaupunkeihin ja niihin tukeutuvaan maaseutuun, totesi Heinonen.

Tänään edustamassa kokoomusta Kuntaliiton kuntatalouden vaalipaneelissa.

Kuntaliiton ja FCG:n järjestämässä Jussi-Pekka Rantasen juontamassa Kuntien talous- ja rahoitusfoorumin Rafo puoluepaneelissa keskusteltiin kuntatalouden lisäksi myös kuntarakenteen näkymistä nykyisen taloustilanteen ja tulevien uudistusten valossa.

-On varmasti kiistaton tosiasia, että monet kunnat eivätkä kaupungitkaan tule yksin selviämään sosiaali- ja terveyspuolen tuomista kustannuspaineista yksin. Väestömme ikääntyy ja hoidon ja hoivan tarve ja määrä kasvaa se maksaa. Tarvitaan tavalla tai toisella laajemmat hartijat sote-asioille joko nyt tehdyn maakuntahallinnon kautta tai sitten esimerkiksi vapaaehtoisin kuntayhtymin, totesi Timo Heinonen paneelin jälkeen.

-Viime vuonna 38 kuntaa otti syömävelkaa ja melkein 200 teki negatiivisen tilinpäätöksen. Näin siis tässäkin tilanteessa kun talouskasvu on ollut vahvaa ja työllisyys on parantunut. Mikä on tilanne sitten kun jälleen menee taloudessa huonommin?

Kokoomuksen Timo Heinonen toimii eduskunnassa myös asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtajana ja Heinonen nostikin esille myös huolensa kuntien kiinteistöjen ja myös mm. viemäri- ja muiden verkostojen korjausveloista. Home- ja sisäilmaongelmiin tulee Heinosen mukaan puuttuva aiempaa ponnekkaammin.

-Olen myös huolissani siitä, että kasvassa osassa maata asuntojen hinnat laskevat. Suomalaisista asuu jopa yli 200 000 ihmistä sellaisissa asunnoissa joiden taloyhtiöt eivät enää saa peruskorjauksiin taloyhtiölainoja. Tällaisissa taloissa asuvat ovat ison haasteen edessä, kun taloista monet sellaiset jotka voivat tai joutuvat muuttavat esimerkiksi työnperässä pois. He jotka eivät voi jäävät taloyhtiöihin tätä vauhtia pian golf-osakkeiden tapaan vangeiksi, maalasi Heinonen synkkää kuvaa.

Heinonen muistutti, että tällä vaalikaudella ei valtionosuuksiin ole tehty tasoleikkauksia, mutta toimia julkisentalouden tasapainottamiseksi on ollut välttämätön tehdä.

– Valtionosuuksien tasoleikkauksia ei ole tapahtunut, mutta indeksijäädytysten kautta valtionosuuden eivät ole myöskään kasvaneet. Ei sitä käy kiistäminen, Heinonen viittasi valtion tekemiin toimenpiteisiin.

– Tällä hallituskaudella on tehty toimenpiteitä kaikkeen mahdolliseen. Paneelista riippuen sanotaan nettä tämä on väärin ja tuo on väärin. Minusta väärin oli se, että kätemme oli niin syvällä entisten ja tulevien lasten taskuissa. Elimme kymmenen vuotta velaksi, ja suunta oli käännettävä.

Kommentit