Kokoomuksen Timo Heinonen: Hallituksen palautettava Riihimäki-Lahti -junavuorot ennalleen

Uutiset, torstaina 25.06.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa vaikuttava Timo Heinonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, missä vaaditaan hallitusta palauttamaan VR:ltä ostetut junavuorot Riihimäki-Lahti -välille korona-aikaa edeltävälle tasolle.

Koronapandemia vähensi rajusti junavuoroja kaikkialla Suomessa. Kesäkuun puolesta välistä lähtien VR on kuitenkin alkanut palauttaa junavuorojaan 85 prosenttiin normaalimäärästä, kun koronaviruksen aikana luku oli noin 50 prosenttia.

-Henkilöliikenteessä välillä Riihimäki-Lahti on kuitenkin säilytetty koronanaikaiset aikataulut. Varsinkin väliasemille tilanne on hankala. Alueen elinvoima on pitkälti riippuvainen junaliikenteen sujuvuudesta, sillä pitkien välimatkojen vuoksi junaliikenne toimii pitkälti alueen ainoana joukkoliikennemuotona. Reitti on kuitenkin kaupallisesti kannattamaton, joten se on osa liikenneministeriön ostoliikennettä. Marinin hallituksen tuleekin edellyttää VR:ää palauttamaan vuorot ostoliikennesopimuksen mukaisiksi, vaatii Timo Heinonen.

Julkisesta sopimusluonnoksesta henkilöjunaliikenteen ostamisesta ajalle 1.1.2020-31.12.2020 todetaan, että ”Liikennöinnissä tulee noudattaa vahvistettuja liikennöintiaikatauluja. Liikennöintimuutokset ja merkittävät aikataulumuutokset toteutetaan tekemällä yhteistyössä tarvittavat muutokset liitteeseen 1 siten, että muutokset tulevat voimaan kapasiteetin hakuaika huomioiden aikataulukauden muutosajankohdassa, jos mahdollista. VR voi tehdä vähäisiä muutoksia aikatauluihin ilman, että liitettä 1 tarvitsee muuttaa. Vähäisellä muutoksella tarkoitetaan tässä liitteessä 1 määriteltyyn aikatauluun sisältyvän vuoron lähtö- tai saapumisajan muuttamista korkeintaan 15 minuutilla.”

-Nyt pitää saada ensin selvyys siihen, että onko Marinin hallitus Liikenne- ja Viestintäministeriön johdolla sopinut VR:n kanssa aikataulumuutoksista koronakriisiin vedoten? Nyt kun poikkeusoloista on luovuttu ja myös etätyösuositus päättyy, niin junavuorot pitää palauttaa ennalleen välittömästi, vaatii Heinonen.

Heinonen edellyttääkin Marinin hallitus palauttamaan junavuorot vähintään koronakriisiä edeltäneen tasolle Riihimäki-Lahti välillä kulkevalle junalle, joka pysähtyy lisäksi Herralassa, Järvelässä, Lappilassa, Mommilassa, Oitissa sekä Hikiällä.

Kommentit