Kokoomuksen Timo Heinonen Hämeen Kokoomusnuorten 50-vuotisjuhlassa Riihimäellä: Ensimmäinen vieraskieli kaikille jo ensimmäisellä luokalla

Uutiset, lauantaina 09.12.2017

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varajäsen Timo Heinonen haluaa tarjota kaikille koululaisille mahdollisuuden ensimmäisen vieraankielen opiskeluun jo ensimmäisellä koululuokalla. Hämeen Kokoomusnuorten 50-vuotisjuhlassa Riihimäellä puhunut Heinonen haluaa avata mahdollisuuden kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen vieraan kielen opiskeluun asuinpaikasta riippumatta.

-Nyt tässä on edetty kokeilujen kautta, mutta seuraavaksi tarvitaan päätös siitä, että mahdollisuus ja sen jälkeen myös velvollisuus annetaan kaikille lapsillemme asuinkunnastaan riippumatta. Itse toivon tästä ratkaisua mahdollisimman pian, totesi Timo Heinonen, joka on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja toimi ennen kansanedustajaksi tuloaan luokanopettajana.

-On tärkeä huolehtia, että peruskoulumme ei tätäkään kautta pääse eriarvoistumaan vaan mahdollisuus tarjotaan jokaiselle koululaisellemme. Kielitaidon merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään ja se on yksi keskeisiä taitoja kirjoitus- ja lukutaidon tapaan. Myös muuten kieltenopiskelun varhentamisessa ja myös laajentamisessa ja monipuolistamisessa otetaan nyt hyviä askelia.

Opetushallitus myönsi tänä vuonna on lähes sadalle perusopetuksen järjestäjille yli neljä miljoonaa euroa kieltenopetuksen varhentamiseen. Kokeilussa on mukana nyt lähes joka neljäs kunta ja niissä vieraita kieliä alettu opiskella jo varhaiskasvatuksessa tai ensimmäisellä luokalla. Avustuksilla haluttiin tukea A1- tai A2-kielten opiskelun aikaistamista. Kokeilun tavoitteena on ollut rohkaista oppilaita valitsemaan ja opiskelemaan kieliä yli tuntijaon määrittämän vähimmäistarjonnan.

-Myös päiväkodeissa täytyy tarjota lisää mahdollisuuksia päästä vieraiden kielten pariin leikin ja toiminnan kautta. Olisi tärkeää, että jokaisessa kunnassa olisi ainakin tarjolla kielikylpy, kielisuihku ja kielikerho tyyppistä toimintaa. Niistä on erinomaisen hyviä kokemuksia ja lapset niistä pitävät, toteaa Timo Heinonen.

Kommentit