Kokoomuksen kansanedustajat: Liikenneverkon korjausvelkaohjelmaa tulee jatkaa

Uutiset, tiistaina 07.08.2018

Kokoomuksen kansanedustajat ja Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsenet Markku Eestilä ja Timo Heinonen ja liikenne- ja viestinvaliokunnan jäsen Jukka Kopra pitävät välttämättömänä, että tällä vaalikaudella aloitettu liikenneverkon korjausvelkaohjelma saa jatkoa myös tulevina vuosina. Kokoomusedustajat kiittelevät       sitä, että nyt ensimmäistä kertaa on ryhdytty toimeen myös alemman tieverkon peruskorjaamiseksi.

-On tärkeä jatkaa tätä työtä myös nykyisen kärkiohjelmakauden jälkeen ja myös ensi hallituskaudella. Toimiva ja kunnossa oleva tieverkko on tärkeä maamme talouskasvun, mutta myös muun elinvoimaisuuden näkökulmasta, toteaa Markku Eestilä, joka toimii liikennejaoston puheenjohtajana.

Eestilä, Heinonen ja Kopra muistuttavat, että tällä kaudella aloitettu korjausvelkaohjelma on ollut hyvä ja tuloksekas alku, mutta tulevina vuosina tarvitaan korjausvelan vähentämiseksi ja maksamiseksi vuositasolla vähintään 300 miljoonaa euroa.

-Liikenneverkon korjausvelka on saatu hallintaan, mutta nyt pitää päästä tilanteeseen, että vuosikymmeniä kasvanutta velkaa lyhennetään määrätietoisesti ja näin myös maaseudun tiet saadaan kuntoon, toteaa Timo Heinonen ja muistuttaa, että tiestön kuntoon saaminen vaatii työtä usean vaalikauden ajan.

Ensi vuoden mahdollista liikkumavaraa on kokoomusedustajien mukaan tärkeää jo suunnata tieverkon kunnossapitoon. Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen myönnettiin lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Väyläverkon korjausvelan määrä on noin 2,5 miljardia euroa.

-Perustienpidon rahoitus tulee turvata. Kunnossapito niin talvella kuin kesäisinkin on sujuvan liikennöinnin ja turvallisuuden kannalta tärkeää. Tiestöstömme on yhteistä omaisuutta ja elintärkeä maamme kasvulle. Siitä on pidettävä jatkossakin huolta, toteaa Jukka Kopra, joka toimii Kokoomuksen vastaavana liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Kommentit