Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen: Suomen otettava käyttöön varmuusvankeus

Uutiset, lauantaina 07.03.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen Timo Heinonen pitää välttämättömänä, että Suomen lainsäädäntöön lisätään uusi varmuusvankeus-järjestelmä. Norjassa ja Tanskassa jo käytössä olevalla varmuusvankeudella voidaan varmistaa, että vaarallisiksi arvioituja vankeja ei tarvitse vapauttaa. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan Suomen vankiloissa on tällä viidestä kymmeneen sellaista vankia, joiden arvioidaan olevan erittäin vaarallisia toisen ihmisen terveydelle, hengelle tai vapaudelle. Heitä ei kuitenkaan nykyisen lainsäädännön turvin voida tuomion päätyttyä enää eristää muista ihmisistä ellei heillä ole vakavia mielenterveydellisiä sairauksia. Jos mielenterveydellisiä syitä olisi, henkilö voitaisiin määrätä pakkohoitoon, eli tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon.
-Nämä vaaralliset henkilöt tulevat siis vapautumaan korkeasta uhasta huolimatta eikä meidän järjestelmässä ole mitään mahdollisuutta nykylainsäädännön kautta sitä estää. Meidän tulisikin nyt uudistaa rikoslakiamme niin, että käyttöön otettaisiin ns. varmuusvankeus. Tuomioistuin määräisi varmuusvankeudessa seuraamukselle vähimmäis- ja myös enimmäiskeston, mutta se voisi myöhemmin pidentää rangaistusaikaa enintään viidellä vuodella kerrallaan, esittää Timo Heinonen.

Kyseisillä vangeilla arvioidaan olevan korkea riski uusiin väkivaltarikoksiin, mutta heille edellisestä väkivaltarikoksesta annettu tuomio ei mahdollista muusta yhteiskunnasta eristämistä vaikka kaikki arviot näyttävät punaista ja hälyttäisivät. Tällöin riskit uusiin rikoksiin ovat äärimmäisen korkeat. Kyseisten rikollisten tuomio aiemmasta rikoksesta ei siis ole elinkautinen vaan joku muu tuomio.
-Vain elinkautiseen tuomitun vapautumisen voi tällä hetkellä estää vaarallisuusarvioinnin perusteella. Muissa tuomioissa vapautuminen koittaa lopulta vaarallisuudesta riippumatta kun tuomio on istuttu päivästä päivään, muistuttaa Heinonen.

Norjassa varmuusvankeus otettiin käyttöön 2002 ja Tanskassa jo 1973. Tällainen forvaring-niminen rangaistusmallin tarkoituksena on nimenomaan estää vakavien rikosten uusiminen. Varmuusvankeusjärjestelmän pidentämismahdollisuuden vuoksi forvaring-rangaistusta pidetäänkin oikeusjärjestelmän ankarimpana seuraamuksena.

-Varmuusvankeus mahdollistaisi myös aidon elinkautisen jos sellainen joissain tapauksissa katsottaisiin tarpeelliseksi. Tuomio kuitenkin arvioitaisiin uudelleen viiden vuoden välein ja näin se olisi myös kansainvälisten sopimusten mukainen.

Tanskassa varmuusvankeustuomio on kestoltaan rajoittamaton. Lisäksi tuomioistuin voi päättää, että forvaring-tuomio pannaan täytäntöön psykiatrisessa laitoksessa, mutta tämän tarpeellisuutta tulee arvioida tuomion jatkuessa uudelleen erikseen. Forvaring-rangaistukseen tuomitsemisen edellytyksenä Tanskassa on toistuva syyllistyminen toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvaan rikokseen taikka seksuaalirikokseen ja arvio siitä, että tekijä on vaaraksi muiden ihmisten hengelle. Forvaring-rangaistukseen tuomitaan Tanskassa vuosittain muutama vanki.

-Varmuusvankeustuomio tulisi minusta siis ottaa käyttöön Norjan ja Tanskan tapaan myös Suomessa. Tällainen tuomio olisi omiaan terrorismirikoksista sekä toistuvista väkivalta- ja seksuaalirikoksista, koulusurmista ja muista poikkeuksellisen törkeistä väkivaltarikoksista. Varmuusvankeus siis olisi toimiva vaihtoehto myös esitetylle ns. ikuiselle elinkautiselle. Varmuusvankeudesta, kun olisi myös periaatteessa mahdollista vapautua.

Kommentit