Hämeen maakuntakaavan ja raidelain vastaisen pääratalinjauksen valmistelusta luovuttava

Uutiset, torstaina 05.03.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja myös Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtajana toimiva Timo Heinonen on jättänyt Sanna Marinin (sd.) hallitukselle esityksen missä vaaditaan Hämeenlinnan ja Riihimäen ohittavasta uudesta raidelinjauksesta luopumista. Kirjallisen kysymyksen on Heinosen lisäksi allekirjoittanut pääradan varren kansaanedustajista myös Päivi Räsänen (kd.)

-Hämeen maakunnan lainvoimaisessa maakuntakaavassa ei ole varausta uudelle Hämeen kaupungit Hämeenlinnan ja Riihimäen sekä Janakkalan ohittavalle uudelle raidelinjaukselle. Myös voimassa oleva raideliikennelaki estää tällaisen uuden raidelinjauksen. Tästä huolimatta Marinin hallituksen perustama hankeyhtiö suunnittelee tällaista Hämeen ohitusraidetta, vaihtoehtoista linjausta, olemassa olevalle pääradalle, toteavat Heinonen ja Räsänen kirjallisessa kysymyksessä.

Nykyisestä päärasta poikkeava Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen ohittava Hämeen ohitusraide siis edellyttäisi maakuntakaavan ja raidelain muuttamista. Hämeessä ei varmasti maakuntakaavan muuttamiselle ole halua, valmiutta eikä tukea. Näin ainoaksi ratkaisuksi pääministeri Sanna Marinin hallituksella olisi tehdä linjaus pakkolakeja käyttämällä. Hankeyhtiöhän ei raidelinjausta luonnollisestikaan voi päättää vaan sen toimintavaltuudet loppuvat suunnitteluun. Päätös siis raidelinjauksesta kuuluu kaikissa tilanteissa maamme hallitukselle.

-Olemme huolissamme siitä, että nykyinen epäselvä tilanne vaikeuttaa jo nyt pääradan varren kasvua ja elinvoimaa. Asukkaat, mutta myös yritykset eivät uskalla tehdä ratkaisuja sijoittumisestaan pääradan varren kasvukäytävälle vaan epävarmuus pääradan tulevaisuudesta kiihdyttää entisestään kaupungistumista Tampereelle ja Helsinkiin. Pääradan ja VT3 kasvukäytävän tarjoama kasvupotentiaali ja elinvoimapotentiaali jää näin hyödyntämättä.

Pääradan varren kansanedustajista Heinonen ja Räsänen kysyvätkin nyt onko Sanna Marinin hallitus kuitenkin valmis tekemään päätöksen Hämeen kaupungit ohittavasta raidelinjauksesta vastoin voimassa olevaa maakuntakaavaa. Ja jos ei ole niin onko hallitus valmis kertomaan tämän mahdollisimman pian ja selvästi myös perustetulle hankeyhtiölle ja pysäyttämään näin turhan ja kalliin maakuntakaavan ja raideliikennelain vastaisen suunnittelun ja ohjaaman resurssit toteuttamiskelpoisen nykyisen Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere -raidekäytävän parantamiseen.

Kommentit