Kokoomuksen Heinonen: Vaarallisten vankien riskiarviointia laajennetaan

Blogi, torstaina 13.09.2018

Valtioneuvosto on tänään antanut hallituksen esityksen vakaviin rikoksiin syyllistyneiden vankien väkivaltariskin arviointia koskien. Esityksen tavoitteena on vähentää vakaviin henkirikoksiin sekä useasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin tuomittujen todennäköisyyttä syyllistyä uusiin väkivaltarikoksiin.

-Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään esillä pitämäni tavoite vaarallisuusarviointien laajentamisesta etenee. Toimenpiteet uusintarikollisuuden vähentämiseksi ovat erittäin tärkeitä. Viime kädessä kyse on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden lisäämisestä. Valitettavasti on olemassa tietty pieni riskiryhmä, joille taipumus vakavaan rikollisuuteen on suuri, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen toteaa.

Uudistuksella laajennetaan väkivaltariskin arviointi erityisiä menetelmiä käyttäen ensi kertaa henkirikokseen tai sellaisen yritykseen syyllistyneisiin sekä väkivalta- ja seksuaalirikoksen uusijoihin. Riski- ja tarvearvio esitetään tehtäväksi jatkossa systemaattisesti rangaistusajan suunnittelun yhteydessä. Lisäksi arvioinnin yhteydessä arvioidaan, onko tarvetta vangin väkivaltariskin arvioinnille ennen ehdonalaista vapautumista.

-On tärkeää tutkia vankilasta vapautuvien ja ehdonalaiseen pääsevien vankien taipumusta syyllistyä uusiin vakaviin rikoksiin. Selvitysten perusteella ensimmäiset viikot ja kuukaudet vankilan ulkopuolella ovat ratkaisevassa asemassa. Kaikkien kannalta on parempi, että sopeutuminen arkeen tapahtuu mahdollisimman onnistuneesti, Heinonen toteaa.

Väkivaltariskin arviointi perustuu kattavaan vangin historiaa ja tämän terveystietoja koskevaan arviointiin. Tämä vuoksi Rikosseuraamuslaitoksen oikeutta tietojensaantiin esitetään parannettavaksi. Jatkossa Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus välttämättömien tietojen saantiin arvioidessaan ehdonalaisen vapauden valvonnan tarvetta.

-Hallitusohjelman kirjaus vapautuvien vankien vaarallisuusarvioinnin laajentamisesta ja vangin vaarallisuuden arvioinnista vapauttamista harkittaessa on nyt osaltaan toteutumassa. Tänään annettu esitys täydentää hyvin aiemmin säädettyä yhdistelmärangaistusta, joka myös osaltaan auttaa turvaamaan vakaviin rikoksiin syyllistyneiden vankien palaamista takaisin yhteiskuntaan, Heinonen toteaa.

Kommentit