Kokoomuksen Heinonen: Jos ette usko meitä, niin uskokaa edes ulkopuolisia asiantuntijoita

Uutiset, lauantaina 25.01.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen on huolissaan tiedoista, jotka kantautuvat kansainvälisiltä luottoluokittajilta. Luottoluokittaja Fitch pudotti ensimmäisenä Suomen luottoluokitusnäkymät ”vakaiksi”, kun ne aikaisemmin olivat ”myönteiset”. Fitch varoittaakin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta julkisen velan kasvusta ja myös väestön ikääntymisestä.

-Toivottavasti pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) lukevat huolellisesti nämä ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot maamme tilasta. Nämä huolet tulisi ottaa nyt vakavasti eikä rakentaa kaikkea hyvää pelkän lisävelanoton varaan. Sellainen ei kestä loputtomiin, toteaa Timo Heinonen.

Fitch toteaa, että maamme ”keskipitkän aikavälin julkisen velan kehitys on heikentynyt, kun otetaan huomioon hallituksen heikompi finanssipolitiikka, keskipitkän aikavälin kasvupotentiaalin heikkeneminen ja ikääntymiseen liittyvien kasvavien kustannuspaineiden lieventämiseksi tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusten etenemisen takaisku. Tähän kehitykseen kohdistuvia riskejä syventää entisestään Suomen heikentynyt väestökehitys”.

-Tuoreimmat eduskunnan tietopalvelun laskelmat osoittavat, että enää ei edes 75 prosentin työllisyysaste riitä tasapainottamaan julkista taloutta. Nyt suurin ongelma onkin se, että Marinin hallituksen toimet jopa heikentävät työllisyyttä. Toisaalta kyse ei ole siitä, että ei olisi olemassa työllisyyttä parantavia toimia vaan kyse on siitä, että niitä ei haluta tehdä. Päättämättömyys vie nyt maamme taloutta huonompaan suuntaan, toteaa Heinonen ja viittaa eduskunnan riippumattoman tietopalvelun tuoreisiin laskelmiin, joiden mukaan Suomi tarvit­see jopa 120 000 uutta työl­listä, jotta julki­nen talous olisi Marinin hallituksen lupaamalla tavalla vuonna 2023 tasa­pai­nossa. Tämä tarkoit­taa 77 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta.

-Maamme talous on heikkenevässä tilassa ja myös olemme erilaisella tiellä verrokkimaihimme nähden. Fitchin tuoreen raportin mukaan mukaan maamme julkisen velan kehitys on myös ristiriidassa suurimman osan AA- ja AAA-luokiteltujen maiden kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, mutta myös Saksassa julkinen velka supistuu. Luottoluokitusyhtiö Fitch muuttikin maamme talouden näkymät heikommaksi ja syynä nimenomaan Sanna Marinin ja Katri Kulmunin hallituksen politiikka.

Julkisen velan kasvu joko heikentyneen BKT:n tai julkisen talouden alijäämien kasvun vuoksi voikin luottoluokittajan mukaan johtaa Suomen luottoluokituksen putoamiseen.

-Kokoomus esitteli loppuvuodesta konkreettiset toimet joilla maahamme saataisiin jo tänä vuonna 60 000 uutta työpaikkaa. Näistä ainakin osa pitäisi ottaa käyttöön välittömästi. Samaan aikaan myös mm. työnverotuksen kiristyminen jo 2300 euroa kuukaudessa tienaavilla ja Marinin hallituksen päättämät rajut korotukset polttoaineisiin heikentävät ihmisten ostovoimaa ja tätä kautta haittaavat talouskasvua. Myös yrittäjyyden tulevaisuuden näkymät ovat nyt Marinin ja Kulmunin kaudella heikentyneet. Nyt pitäisi tehdä reippaita työllisyystoimia ja vahvistaa yrittäjyyttä esimerkiksi paikallisen sopimisen kautta, toteaa Heinonen.

Kommentit