Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen alkaa helmikuussa

Blogi, perjantaina 28.12.2018

Liikennevirasto ja Kreate Oy kertoivat joulun alla, että  Mt 132 Klaukkalan ohikulkutien rakennustyöt aloitetaan lopultakin helmikuussa 2019. Pitkään suunniteltu ja valituksien yms takia viivästynyt Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys toteutetaan nyt korjausvelkarahoituksella. Ohitustie parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen, mutta se parantaa  myös merkittävästi meidän Lopen alueen yhteyksiä Läyliäisten alueelta ja kautta pääkaupunkiseudulle ja myös helpottanee osaltaan moottorien liittymien ruuhkia.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie näkyy kartassa vihreällä. Kuva: Liikennevirasto

Helmikuussa työt alkavat louhinnalla Vanhan Hämeenlinnantien ja moottoritien välissä. Puuston poisto alkoi tielinjauksella jo marraskuun viimeisellä viikolla. Näin tänä vuonna tehdyistä suunnitelmista ja valmistelevista töistä päästää lopulta toteutusvaiheeseen. Urakoitsijaksi valikoitui Kreate Oy, mikä lähtee nyt kehitysvaiheen päätyttyä toteuttamaan ohikulkutietä rakennussuunnitelman mukaisesti. Valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Noin 7,5 km pitkä yhteys on yksiajoratainen ja leveydeltään 10 m. Ajokaistojen leveys on 3,5 m. Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), Metsäkylän (E4) ja Lamminsuon (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin.

Alueen liikennemäärät ovat olleet pitkään kasvussa ja liikenne on ruuhkautunut pahoin Klaukkalan . Ohikulkutie parantaa liikenteen sujuvuutta alueella ja vähentää liikennettä keskustassa. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.

Google Maps Nurmijärven alueelta

Klaukkalan ohikulkutiehankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa ja Nurmijärven kunnan osuus tästä on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa. Ja rakentaminen aloitetaan siis nyt helmikuussa 2019 ja tie valmistuu syksyllä 2021.

Iso kiitos siis vielä kaikille tätä hanketta vuosien aikana edistäneille. Ja isoin kiitos nyt liikenneministeri Anne Bernerille, että valtionrahoitus löydettiin ja myös Nurmijärven kunnalle kunnanjohtaja Outi Mäkelän johdolla kunnan rahoituksesta ja hankkeen toteutukseen viemisestä. Pitkä tie on käyty nyt läpi, että saadaan lyhyempi tie.

Lunta lisää maahan. Aura-autot liikkeellä. Ollaan varovaisia liikenteessä. Nyt aamukahville ja liikkeelle.

….

Kello 22.25 ja kotona. Mukava ilta tänään serkulla ja päivällä ehdin kirjoittaa myös kevään vaaliohjelmaa ja myös tavoitteita tulevalle vaalikaudelle. Myös kaivoslaki puhuttaa ja tänään useammallekin medialle saanut aiheesta lausuntoja antaa. Tuntuu siltä, että koko ajan saamme lisää väkeä kaivoslain muutoksen tueksi. Uskon, että järki tässäkin nyt voittaa.

Kiitos myös palautteesta liittyen Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen aloittamiseen. On totta, että tämäkin hanke keski liian kauan. Valituskierteet edelleen jarruttavan liian pitkään erilaisia elintärkeitä investointeja tässä maassa. Ehdottomasti ainakin erilaisista valitusten ketjuttamisesta päästävä eroon ja varmistettava, että muutosta voi hakea, mutta vain kerran. Nyt tuntuu, että menetetään usein vuosia ja valtavasti rahaa erilaisten valitusten käsittelyyn.

Tämän ohitustien osalla lopulta oli kyse myös rahoituksesta ja onneksi tällä vaalikaudella saimme tähänkin valtion rahoituksen ja sen rinnalle myös kunnan rajoituksen Nurmijärveltä. Tästä hankkeesta hyötyy moni.

 

Kommentit