Kiuru ja Heinonen: Asiamiesjärjestelmä ulkomaisille kiinteistönomistajille!

Uutiset, torstaina 09.10.2014

Kokoomuksen kansanedustajat ja ympäristövaliokunnan jäsenet Pauli Kiuru ja Timo Heinonen vaativat asiamiesjärjestelmän käyttöönottoa EU:n ulkopuolella asuvien henkilöiden Suomessa olevien kiinteistöjen omistuksessa. Kansanedustajat ovat huolissaan koko ajan kasvavista sopimusvelvoitteiden, maksujen sekä yksityisoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönneistä. Ilmiön ongelmallisuutta lisää se, että ulkomaalaisten kiinteistön omistajien tavoitettavuus on usein huonoa. Kiinteistönomistajan ilmoittamat yhteystiedot ovat saattaneet olla jo alun perin puutteellisia, tai yhteystiedoissa myöhemmin tapahtuneista muutoksista ei ole ilmoitettu.

-Ulkomaalaisten kiinteistönomistusta Suomessa ei tule kieltää, mutta pelisääntöjen on oltava selkeitä ja toimivia. Tällä hetkellä on mahdollista jättää esimerkiksi kiinteistöveroja ja sähkölaskuja maksamatta ilman seuraamuksia. Tämän kaltaiset porsaanreiät on tukittava, kansanedustajat kertovat.

-Asiamiesjärjestelmän kautta kiinteistöön kohdistuvat vastuut tulisivat varmemmin hoidetuksi. Järjestelmä kannustaisi myös kiinteistön asialliseen hoitoon. Valitettavasti nyt on tullut ilmi, että kiinteistöjä helposti jätetään ilman hoitoa ja ne rapistuvat taajamakeskuksissa ilman, että asiaan voidaan puuttua, kansanedustajat jatkavat.

Kansanedustajat painottavat, että kaikissa tapauksissa ei välttämättä ole kyse velvoitteiden tarkoituksellisesta laiminlyönnistä, vaan ongelmista tavoittaa kiinteistöjen omistajat. Asiamiesjärjestelmässä yhteydenotot toimitettaisiin Suomessa toimivalle asiamiehelle.

Pauli Kiuru ja Timo Heinonen jättävät asiasta hallitukselle toimenpidealoitteen.

Kommentit