Keskiviikko, 23.09.2009

Blogi, keskiviikkona 23.09.2009

Kiitos antamastanne palautteesta liittyen kirjoitukseeni koskien Hanko-Hyvinkää -rataosuuden sähköistämistä. Nämä keskeiset koko maamme kannalta tärkeät liikennehankkeet on syytä nostaa keskiöön ja yhdessä pyrkiä saamaan ne nyt eteenpäin. Niin kuin kirjoituksessani totesin, niin Hangon satama on ainoa ilman jäänmurtajien työtä läpi vuoden auki oleva satamamme ja sen suosio tullee olemaan merkittävä tulevaisuudessakin kun Venäjän ja Euroopan taloudet elpyvät ja siksi meidän on syytä varautua siihen, että emme seiso tumput suorina ja odota, että rekkarallit palaavat teillemme ja ruuhkat rajoillemme. Itse näen, että kyseisen koko maammekin kannalta keskeisimmän yhä sähköistämättömän rataosuuden hoitaminen kuntoon mahdollisimman pian hyödyttää myös työmatkaliikennettä ja sen vaikutukset ovat merkittävät myös pääradan Hämeenlinna-Helsinki -käyttäjille. Pääradan osalta se on kuitenkin vain tekohengitystä tai osaratkaisu ja siksi meidän tulee aktiivisesti jatkaa työtä, että saamme nyt heti ensi vaalikauden alkupään hankkeisiin mukaan pääradan välityskyvyn lisäämisen lisäraideparilla. Se hanke on myös koko maamme kannalta keskeisen tärkeä.

Itse olen tässä syksyn mittaan nostanut nyt esille myös useammassa eri yhteydessä Kantatie 54:n perusparantamisen. Riihimäki – Hausjärvi -osuudelle on nyt jo tehty erittäin hyvä ja toteuttamiskelpoinen perusparannussuunnitelma mikä pitää sisällään valmiudet eritasoliittymiin mm. Oittiin sekä Ekokemin liikennejärjestelyt ja hyvin tärkeänä myös ohituskaistojen rakentamisen kyseiselle tieosuudelle. Myös pohjavesien suojaus on nyt noussut esille ja se sisältyy myös tähän ohjelmaan. Kantatiestähän toiseen suuntaa eli Riihimäki-Loppi -osuus on jo peruskorjattu ja varustettu mm. ohituskaistoin, mutta samaan isompaan remonttiin on syytä nostaa mm. Lopen kirkonkylän risteysjärjestelyt ja tien leveyden lisääminen Lopen kirkonkylältä Länsi-Loppea ja Tammelaa ja Forssaa kohden. Voisi siis puhua isosta hankkeesta jossa käytäisiin läpi koko tie Hollola-Tammela -välillä ja sen eteen on nyt myös syytä yhdistää kaikki voimat. Kyseisen tien merkitys on erittäin suuri itä-länsi -suuntaisen liikenteen ja rekkaliikenteenkin osalta, mutta myös työmatkaliikenteelle tie on merkittävä kehäsuuntainen tai -tyyppinen tieyhteys. Tulen hankkeen nyt nostamaan esille eri neuvotteluissa ja toivotaan, että saamme sen mukaan hankekoreihin VT2 Helsinki-Forssa-Pori ja VT10/12 Hämeenlinna-Lahti -hankkeiden kanssa.

Tänään aamu alkanut jo lakivaliokunnalla ja kohta aika suunnata sivistysvaliokuntaan. Tänään illalla täysistunnossa käymme lähetekeskustelun lakialoitteestamme liittyen biologisen isän ja lapsen oikeuksien vahvistamiseen. Esitys siis perustuu tapaus Mikael Jämsäsen nostamaan julkiseen keskusteluun, jonka parissa olemme tehneet töitä jo kohta puoli vuotta. Tarkoitus siis turvata tulevaisuudessa lapsen oikeus myös biologiseen isään ja oikeus saada tietää kuka hänen isänsä on. Mielenkiintoinen case.

….

Kello jo puoli yhdeksän ja päivä näin pakettiin. Tänään täysistunnossa kävimme äärimmäisen mielenkiintoisen ja jopa harvinaisen perusteellisen keskustelun kun käsittelyyn tuli lakialoitteemme koskien lapsen oikeuksia biologiseen isään ja myös isän oikeuksia lapseensa. Väkeäkin jonkin verran varta vasten tätä keskustelua kuuntelemassa ja lähes täysin yksimielisyys salissakin asiasta. Aihe siis lähti liikkeelle viime keväältä kun MTV3:sen 45 minuuttia kertoi Biologisen isän piinan nimimerkillä Jannen tarina. Kyse siis oli tapauksesta missä lapsen biologinen isä sivuutettiin lapsen elämästä täysin nykyisen isyyslain nojalla. Eli äidin aviomies nousi automaattisesti lapsen isäksi ja omasta biologisesta isyydestään varma mies ei saa nykylain nojalla oikeutta millään. Ei voi yrittää osoittaa omaa isyyttää esimerkiksi DNA-testillä. Sen sijaan nykylaki antaa naiselle mahdollisuuden kutsuttaa DNA-testiin kenen tahansa miehen selvittääkseen lapsensa biologisen isyyden. Eli äidin ja isän, naisen ja miehen, tasa-arvoisuus on kaukana toisistaan tässä asiassa näin päin. Itse korostin ennen muuta myös lapsen oikeutta tietää omat juurensa ja isänsä ja sitäkään nykylaki ei siis takaa. Nyt haluaisimme muuttaa lakia niin, että miehen asemaa vahvistettaisiin, mutta ei ”avoimella valtakirjalla” niin kuin naisella tosin jo nyt on vaan mallilla jossa lastenvalvoja laittaisi epäselvässä tilanteessa selvityksen vireille. Siis kunnioittaen kaikkia oikeuksia.

Lähtökohtahan tulee jo minusta YK:n Lasten oikeuksien sopimuksesta, jossa luvataan, että ”lapsella on oikeus saada tietää syntyperänsä” ja tämä perusoikeus tulee toteuttaa yleissopimuksen mukaan, mikäli se on mahdollista. Mikäli mahdollista -ehto täyttyy, kun lapsen biologinen isä haluaa tunnustaa isyytensä, mutta Suomen laki ei tätä mahdollisuutta tunne. Yritämme siis korjata tämän epäkohdan nyt ja toivotaan, että lakivaliokunta ja oikeusministeriö tarttuu asiaan ja eikä väistele vastuuta.

Tänään puolueemme julkisti myös vaalirahoitustaan. Halusimme käydä läpi puolueemme rahoituksen viime vuosilta ja kertoa mitkä meitä lähellä olevat ja meidän kanssa samanlaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvot jakavat tahot ovat meitä halunneet tukea. Ei tuo lista mitään ihmeellisyyksiä pidä sisällään. Yhden huomion haluan kuitenkin tehdä. Nyt kun keskusteluissa on yleistetty, että kaikkien säätiöiden jakama tuki olisi laitonta. Näin ei ole. Itseasiassa puoluesihteerimme Taru Tujunen avasi tilanteen selkeästi näin: ”Kokoomusta lähellä olevien Kansallisen kokoomuspuolueen säätiön ja Kansallissäätiön säännöissä olevat tarkoituspykälät lähtevät selkeästi kokoomuksen tukemisesta.”

”Avaamalla myös säätiöiden rahoituksen haluamme puhdistaa ilmaa ja voimme todeta, ettei tässä kokoomuksen osalta ole mitään ihmeellistä.” Näin Taru totesi tänään ja tällä tavalla pitääkin edetä.

Samalla hän teki selkeän eron nyt esillä olleisiin keskustaa lähellä oleviin Nuorisosäätiöön ja Maaseudun kukkasrahastoon. Hän totesi, että meidän säätiöiden kohdalla on kyse aivan eri asiasta kuin näiden kahden säätiön kohdalla. ”Niiden säännöissä kyseisen kaltaista mainintaa ei käsittääkseni ole, ja joista ainakin toinen on saanut julkista rahoitusta”.

Mutta hyvä siis että avoimuus tuotiin nyt tähänkin ja toivotaan, että kaikki muutkin puolueet seuraavat nyt tätä esimerkkiä. Tässä meidän puolueemme rahoitus:
Kokoomuksen saama tuki 2005-2006.

Huomenna jatkamme harjoituksia.

Kommentit