Keskiviikko, 18.02.2009

Blogi, keskiviikkona 18.02.2009

Eilen Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat esittivät tiukan vaatimuksensa, että alueellistamisessa on otettava aikalisä. Vetoomuksen esittäneet kolleehani totesivat, että alueellistamisesta saatuja hyötyjä ja haittoja olisi nyt tarkasteltava kiihkottomasti niin talouden kuin inhimillisestäkin näkökulmasta. Itse olen osittain samaa mieltä. On vaikea perustella näitä toimenpiteitä Kuopion lääkelaitos ratkaisuilla. Itse totesin jo aikoja sitten, että se toimenpiteenä saatta ajaa koko alueellistamistavoitteen umpikujaan ja nyt on näyttää juuri niin käyvän. Yksi huonosti valmisteltu ja puristettu ratkaisu on kääntymässä kaikkien muidenkin hankkeiden vastatuuleksi. Itse kannatan hallittua ja perusteltua ja selvitettyä alueellistamista josta meillä on myös esimerkkejä, mutta en toimintaa joka jopa vaarantaa toimijoiden toimivuuden.

Mielenkiintoinen yhteensattuma pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kansanedustajien ”alueellistamiskiellon” kanssa oli eilen julkistettu selvitysmiehen esitys, että uuden poliisihallituksen päätoimipaikaksi tulisi Helsinki. Pitääköhän tämäkin ratkaisu nyt sitten laittaa jäihin. Vai onko pahaksi vain se mikä menee muaalle.

Poliisihallitushan on siis uusi keskushallintoviranomainen poliisin toimintaan, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa jo ensi vuoden alusta ja nimenomaan vastata poliisin operatiivisen toiminnan ohjauksesta, mutta myös tulosohjauksesta poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta.

Viinan vaarallisuus on puhuttanut myös pitkään. Olemme uudistamassa nyt alkoholilainsäädäntöä ja mm. tuo mainonta ja myös poliisin mahdollisuudet puuttua alaikäisten juomiseen ovat olleet esillä vahvasti. Ehkä kannattaisi nyt kaikkien lukea suurella huomiolla ja vakavuudella tuore helmikuun alussa tarkastettu Juho Kivistön väitöskirja Tampereen yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Tuoreen väitöskirjan mukaan alkoholi ei aiheita normaalia enempää ongelmia ainoastaan suomalaisille aikuisille vaan myös lapsille. Siis normaalia enempää. Väitöäskirjan mukaan alkoholin osuus lasten ja nuorten myrkytyksistä on meillä suurempi kuin missään muualla Länsi-Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Alle 20-vuotiaiden sairaalahoitoa vaatineet alkoholimyrkytykset ovat meillä kaksinkertaistuneet vuodesta 1971 vuoteen 2005 ja alle 16-vuotiaiden myrkytyspotilaiden käynneistä ensiapuasemilla melkein joka kolmas johtui alkoholista. Esimerkiksi Norjassa ja USA:ssa näin nuorten myrkytystapauksista vain joka kymmenes johtui alkoholista meillä siis lähes joka kolmas. Meillä joutuu joka päivä siis kahdesta kolmeen lasta tai nuorta sairaalaan myrkytyksen vuoksi. Vuosina 1969-2003 myrkytyksiin kuoli 121 alle 16-vuotiasta ja päihteiden yliannostukset olivat myrkytysten syynä erityisesti pojilla. Tässä vain yksi tosiasioihin perustuva argumentti sille, että meillä on syytä tiukentaa mm. poliisin oikeutta puuttua alaikäisten viinanjuontiin. Itse kannatan tätä lasten suojelun näkökulmasta ehdottoman vahvasti.

Paikallisista aiheista on pakko nostaa esille jo uutisissa varsin runsaasti alueellamme tilaa saanut kuntamme päätös toteuttaa kouluverkkoselvitys. Aihe uutisoitiin hieman väärin tai yksisilmäisesti. Aihe ei ole noussut esille nyt talouden viime kuukausien muutosten takia vaan se nousi esille jo viime vuonna. Oma ryhmämme linjasi jo kauan sitten, että me emme lähde lopettamaan kouluja mutu-tuntumalla ja valtuustoäänestyksillä vaan tulemme haluamaan kunnollisen, perusteellisen ja puolueettoman kouluverkkoselvityksen koulujemme opetuksesta, lasten asemasta ja tilantarpeesta nyt ja tulevaisuudessa. Samalla viime vuonna esille nousi sekin, että kyläkoulujen alasajo tarkoittaa suuria tarpeita ja vaikeuksia päivähoitoon ja myös esiopetukseen. Siksi esitimme ja nyt myös kunnanhallitus linjasi niin, että selvitys tullee käsittämään kouluverkon, mutta myös varhaiskasvatuksen tilatarpeen tulevaisuudessa. Päätös selvityksen tekemisestä tässä laajuudessa on kirjattu myös valtuuston päättämäksi sitovaksi tavoitteeksi ja sen mukaan on nyt toimittava. Ohjausryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Nurmo ja jäseniksi Sakari Vuorinen ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marianna Rautiainen ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kari Maunula. Näin ryhmässä on edustettuna neljä suurinta puoluettamme myös. Mutta tärkeää on myös se, että nyt selvitys tehdään ja teetetään ulkopuolisella taholla joka selvittää kokonaisuuden näiden kolmen lähestymistavan kautta. On tärkeää tutkia se mitä päätökset merkitsevät siis opetuksen kannalta, ryhmäkokojen kannalta, koulumatkojen kannalta, mutta myös tilojen kannalta tänään ja esimerkiksi viiden vuoden päästä. Tärkeää on myös selvittää se mitä kouluverkon mahdolliset muutokset tarkoittavat esiopetukseen ja päivähoitoon. Voidaanko koulurakennuksista luopua jos päätös opetuksen lopettamisesta syntyy. Tarvitaanko lisätilaa tämän jälkeen johonkin muualle. Tuleeko koulumatkat ylipitkiksi ja maksimiaika koulumatkaan ylittyy tai edes lähestyy jne. Painotan siis, että emme ole tehneet mitään päätöstä koulujen lopettamisesta emmekä koulujen säilyttämisestä. Vaan nyt haluamme tehdä huolellisen selvitykset joka ottaa huomioon nämä kaikki erilaiset lähestymistavat. Itse toivoisin, että tämän rinnalla voisi olla myös selvitys siitä miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi kouluihin. Esimerkiksi Hämeenlinnanhan seudulla liitossopimuksessa turvattiin pienten liitoskuntien ja niiden pienten kyläkoulujen jatko. Mutta itse olen nyt tyytyväinen, että tällainen kouluverkko ja varhaiskasvatusselvitys tehdään. Se antaa päätöksenteolle pohjaa ja perustaa pelkän tunteen rinnalle. Sitäkin näissä asioissa saa ja pitääkin olla. Nämä ovat myös osaltaan arvovalintoja joka tapauksessa.

Mutta nyt aika lähteä kohti Helsinkiä. Upea talvipäivä innostaisi vaikkapa järvelle reippailemaan, mutta siihen ei nyt mahdollisuutta. Työt kutsuvat. Palataan.

….

Kynästä -osiossa pari uutta kirjoitustani. Toinen elvytyksestä ja toinen sosiaalituposta. Jos haluat niin kurkkaa.

….

Tänään ilta huipentui RAY:n iltaan ja ajankohtaisiin asioihin ja siellä käytyyn leikkimieliseen pokeriturnaukseen kansanedustajien ja median kanssa. Nelostila kovassa finaalipöydässä ensikertalaiselle ei ole huono ja täytyy kyllä todeta, että oli antoisa ja hyvä ilta. Tapasi paljon ihmisiä pelien ympäriltä ja RAY:stä ja sain myös käytyä monta hyvää keskustelua mm. nettipokerista ja pelimaailmasta yleensä. Itse en kannata siis keinotekoista pelaamisen kieltämistä vaan olisin ennemmin tuomassa RAY:tä tai Veikkausta mukaan nettipokerimarkkinoillekin. On nimittäin totta, että nettiä emme pysty suitsemaan – siihen ei ole pystynyt edes Kiina – ja itse en missään nimessä näe siihen syytäkään. Kannattaa peliyhtiöittemmekin elää ajassa ja kehittyä maailman mukana ja nyt olisi tärkeä ja korkea aika tulla mukaan nettipokerimarkkinoille ja ottaa sieltä myös oma siivu jaettavaksi urheilulle, liikunnalle ja kulttuurille. Nyt tuo potti hukkuu 100 prosenttisesti maailmalle.

Tänään eduskunnassa saimme päätökseen myös pitkän kuulemisprosessin innovaatioselonteosta sivistysvaliokunnassa ja se pitäisi tässä saada meidän osalta vielä tällä tai lopullisesti ensi viikolla pakettiin. Täysistunnossa tänään esillä kansanedustajien lakialoitteita ja itsekin olen niihin pyrkinyt osallistumaan. Tänään mm. hyvää keskustelua lakialoitteesta jolla turvattaisiin lähimmäisen velvollisuuden kautta auttamaan joutuneen ihmisen materiaaliset vahingot. Tällainen ei tällä hetkellä ole mahdollista ja on kyllä sanalla sanoen erikoista, että laki velvoittaa auttamaan, mutta jos siinä rytäkässä syntyy vanhinkoja omalle omaisuudelle ei tuota korvaa kukaan. Toivotaan, että tämä lakiesitys etenee.

Mutta huomenna minun ensimmäinen puoluehallituksen kokous. Tänään hieman asioita jo myös osittain kävimme läpi ja myös hieman vielä maakuntammekin paikkajakokysymyksiä. Paletti alkaa olla kasassa. Mutta huomenna aamulla puoluehallitukseen ja sitten normaalipäivä eduskunnassa.

Kommentit