Keskiviikko, 13.10.2010

Blogi, keskiviikkona 13.10.2010

Eilen eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti pyytää Keskusrikospoliisilta tutkintaa. Perustuslakivaliokunnan päätös kuitenkin jäi mietityttämään, kun keskustalaiset jäsenet Hanne Mannisen johdolla olisivat jättäneet tutkinnan tekemättä. Ei siinä mitään. Mutta siinä on, että pääarkkitehtinä häärännyt perustuslakivaliokunnan jäsen keskustan Hannes Manninen on myös RAY:n puheenjohtaja. Eli saman RAY:n jonka jakamasta rahoituksesta ja vaalirahoituksesta ja saamasta tuesta nyt Vanhasen kohdalla tutkitaan. RAY siis sai rahaa Vanhasen johdolla valtiolta ja jakoi ne sitten keskustalaiselle Nuorisosäätiölle jonka hallinnossa Vanhanen oli joka taasen jakoi rahan Vanhasen vaalikampanjaan. Piiri pieni pyörii.

Voi hyvin kysyä oliko Manninen jopa esteellinen koko asian käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa? Tästä nousee siis uusin ja seuraava kohu. Valitettavasti.

Hämmentävää on myös se, että pääministeri Mari Kiviniemikin halusi eilen sekaantua keskeneräiseen asiaan ja tavalla jota ei yleisesti pidetä asiallisena. Kiviniemi toivoi KRP:n tutkintaan ripeyttä. Kyllä poliisille pitää antaa aina täysi työrauha ja täysi tuki ja mahdollisuus tehdä tutkimustyö huolella. Ei ole poliitikkojen tehtävä mennä hoputtamaan poliisia omassa työssään. Nyt on erittäin tärkeää, että tutkinta tehdään huolella ja perusteellisesti ja kaikki kivet kääntäen. Niin että ei jää enää kysymysmerkkejä. Saatikka puhetta siitä, että tutkinta tehtiin pääministerin ”painostuksesta” huolimattomasti.

Malttia nyt vaan.

….

Uusi päivä käyntiin. Kello 7.05 ja tässä jo koneella. Aloitamme kohta eduskunnassa sivistyspuolen tulevaisuuden linjauksien läpikäynnin ja kokoomuksen ohjelman linjauksien sorvaamisen. Sitten valiokunnat ja täysistunnossa pidän iltapäivällä sitten ryhmäpuheenvuoromme liittyen peruskoulun tulevaisuuteen.

…..

Kello 17.08 ja nyt hetki omaa aikaa. Päivä mennyt todellakin juosten. Aamusta ensin keskustelutilaisuus lukioiden kehittämisestä ja tulevaisuudesta Suomessa. Sen jälkeen valiokunnat ja kaikkea pientä sälää. Ja sitten yksi tapaaminen ympäristövaliokunnan ajankohtaisiin asioihin liittyen ja kaiken tämän päälle täysistunto, missä tänään tuo ajankohtaiskeskustelu peruskoulumme tulevaisuudesta. Itse sain pitää tänään ryhmäpuheemme ja puheemme ydin oli siinä, että haluamme lisätä suomalaiseen peruskouluun liikuntaa, taito- ja taideaineita, mutta myös valinnaisuutta. Tavoitteenamme peruskoulussa missä jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollan eli niin, että jokainen voisi joka päivä oppia jotain uutta. Näin peruskoulussamme ei tänään valitettavasti ole.

Tässä linkki tuohon puheeseeni: http://areena.yle.fi/video/1356025 ja liitän sen myös tähän alle tekstinä ja tavan mukaan myös tuonne Kynästä-sivulle missä muuten kaikki muutkin puheeni ja kirjoitukseni vuosienkin varrelta.

***********************
***********************

Ajankohtaiskeskustelu 13.10.2010

Perusopetuksen tavoitteet
Kokoomuksen Ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja Timo Heinonen

Kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee perusopetuksen kehittämisen tarpeelliseksi ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa. Suomalaisten lasten on jatkossakin saatava maailman parasta perusopetusta. Tämän lisäksi heille on tarjottava riittävät tiedot, taidot ja valmiudet, joita he tulevat elämässä pärjätäkseen tarvitsemaan.

Perusopetus on suomalaisen osaamisen kulmakivi. Sen vaaliminen palvelee koko koulutusjärjestelmäämme. Elinikäiseen oppimiseen kannustaa perusopetuksessa saatu oppimisen into ja ilo. Perusopetuksen tulevaisuutta pohtiessamme meidän on tarkasteltava paitsi opetuksen sisältöä ja tavoitteita, myös kouluviihtyvyyttä, oppimisympäristön kannustavuutta ja turvallisuutta sekä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistarpeita.

Perusopetuksen kehittämiseen on tällä hallituskaudella käytetty yli 200 miljoonaa euroa.  Muun muassa opetusryhmäkokojen pienentäminen, erityisopetukseen panostaminen, koulujen kerhotoiminnan lisääminen ja opettajien täydennyskoulutus ovat tuoneet hyviä tuloksia. Myös jatkossa perusopetuksen riittävät resurssit ja opettajien osaamistaso on turvattava.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee, että perusopetuksen uutta tuntijakoa pohtineen työryhmän esitys vastaa tavoitteiltaan yhteiskunnan koulutusjärjestelmälle asettamiin muutostarpeisiin.

Kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen esitys tuo runsaasti työkaluja. Kokoomus pitää erityisen tärkeänä sitä, että esityksellä turvataan minimituntimäärän nosto myös niissä kunnissa, joissa nyt tarjotaan oppilaille perusopetuksen aikana lähes yhden lukukauden verran vähemmän opetusta. Nykyinen tilanne ei ole kestävä suomalaisten lasten yhdenvertaisuuden kannalta.

Liikunnan lisääminen, valinnaiset oppitunnit ja taito ja taideaineiden painottaminen tuovat koulupäiviin oppimisen iloa. On tärkeää, että jokaisella oppijalla on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia. Kokoomus pitää tärkeänä, että taito- ja taideaineiden asema turvataan. Luovuus ja innovatiivisuus ovat juuri niitä keskeisiä taitoja, joita suomalaisessa yhteiskunnassa tulee vaalia.

Suomalaisessa peruskoulussa jokaisen oppilaan pitää saada oppia omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Lapselle on annettava eväät kehittyä täyteen mittaansa. Opetussuunnitelmat on rakennettava niin, että lahjakkaita lapsia kannustetaan kehittämään osaamistaan ja samoin tukea oppimiseen on löydyttävä niille, jotka sitä tarvitsevat.

Uuden tuntijaon mukaisen perusopetuksen käyneet oppilaat astuvat työelämään noin 20 vuoden päästä. Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen ei saa jäädä unholaan, vaikka tänä päivänä saavutammekin hyviä Pisa-tuloksia.

Kokoomuksen lähtökohtana on, että perusopetuksen uudesta tuntijaosta ja tavoitteista voidaan päättää vielä tällä vaalikaudella. Yksityiskohdat kaipaavat vielä viilausta, korjausta ja pohdintaa.

Kokoomuksen keskeinen tavoite on, että suomalaisissa kouluissa on jatkossa entistäkin parempi oppia ja opettaa. Tämä tavoite näkyy kokoomuslaisessa koulutuspolitiikassa kautta linjan.

 

*******************
*******************

 Nyt kuitenkin siis hetki aikaa ja illalla vielä toimittajatapaamiseen.

 

 

 

 

Kommentit