Keskiviikko, 11.05.2011

Blogi, keskiviikkona 11.05.2011

Keskustelu eduskunnassa on käynyt viime päivinä todellakin kiivaana. Asetelmat ovat mielenkiintoiset ja paikkoja haetaan useammassakin puolueessa. Hallituskuviotkin on tarkoitus tällä viikolla saada asemiin ja sitten ensi viikolla käyntiin myös hallituksen varsinaiset ohjelmaneuvottelut. Isoja kysymyksiä on sitäkin ennen ratkottavana eli mm. se miten eri puolueet suhtautuvat ulkopolitiikkaan ja EU:hun ja toisaalta ilmastopolitiikkaan ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseen ja turvaamiseen. Kyllä se hallitus varmasti näiden asiakysymysten varaan tulee rakentumaan ja hyvä niin. Tällaisina aikoina jos koska tarvitaan vastuunkantoa ja rohkeutta myös vaikeisiin asioihin. Puskitahuutelijoita kyllä aina riittää.

Suurivaliokunta ei tänään vielä Portugali-asiaa tämän hetken tiedonvalossa käsittele vaan asia siirtyy vielä perjantaille ja sen jälkeen edessä onkin supertiukka viikonloppu paketin kasaamiseksi eri EU-maiden kesken. Ei siis aivan helppo harjoitus tule siitäkään. Mutta olen vakuuttunut, että Jyrki Katainen asian hoitaa ja selviämme tästäkin hienoisesta umpisolmusta.

Eilen julkistimme myös uuden kansanedustaja-avustajavalintani. Pitkäaikainen ja erittäin korkealle arvostamani ensimmäisen kauteni avustaja Tiina Seppälä lähti jatkamaan yliopisto-opintojaan ja edessä oli siis seuraajan valinta. Yli 50 hakemusta tehtävään tuli ja erinomaisia moni. Aika monta haastattelinkin ja loppumetreillä oli sitten muutama ehdokas. Olin jo aiemmin päättänyt, että Kokoomusnuorten Meri-Tuulia Huurresalosta tulee avustajani, mutta sen kuvion kanssa tuli viime metreillä mutkia matkaan. Merru sai erinomaisen vakituisen työn koulutustaan vastaavalta alalta ja jatko siellä oli enemmän kuin ymmärrettävää. Mutta sen jälkeen tuo yli 50 hakijan rumba ja heistä lopulta valikoitui työparikseni Riitta Joutsi-Hänninen. Tunnen Riitan vuosien takaa ja olemme tehneet aikanaan paljonkin yhteistyötä. Hänessä lisäksi kohtasi myös se tärkeä asia, että hän on Hämeestä ja näin lähellä sitä tärkeää toimintakenttää mitä tässä kansanedustajan työssä itse pidän erittäinkin keskeisenä. Riitta aloittaa eduskunnassa heti koulujen päättymisen jälkeen sillä viimeiset vajaat kymmenen vuotta hän on tehnyt työtä erityisopettajana. Kesäkuuhun asti avustajani toimii Tytti Hirvonen. Erinomainen osaaja ja kokenut tekijä hänkin jonka kanssa olisi myös ollut helppo jatkaa vaikkapa koko nelivuotiskausikin. Mutta nyt siis Riitta mukaan remmiimme.

Nyt töiden pariin. Aamupäivällä menen vierailemaan vielä kummilehmänikin tilalla kun aamupäivään ei kokouksia tullut. Tänään lehmät laitumelle. Mutta sitä ennen töihin.

….

Tänään saatiin lopultakin ratkaisu maamme Eurooppa ja ennen muuta euro-politiikkaan. Jyrki Kataisen johdolla väännettiin erinomainen ratkaisu jonka kanssa on hyvä lähteä jatkamaan työtä. Katainen on koko vuosia peräänkuuluttanut ja vaatinut pankkien ja sijoittajien vastuun lisäämistä ja nyt siitä saatiin SDP:n kanssa myös konkretiaa. 

Paketti tai asiakirja on seuraavanlainen ja viitoittaa vahvasti tulevaa. Siinä myös selkeät linjaukset tulevaan hallitukseen. On tärkeää, että näistä asioista on vahva yhteinen tahto Suomessa ja maamme hallituksessa.

Kokoomuksen ja SDP:n yhteisymmärrys EU:n talouskriisin hoidosta

Suomen linja euromaiden talouskriisien hoitamisessa muuttuu ja tiukentuu. Suomen
kokonaisvastuita osallistumisessa euromaiden pelastamiseen rajataan jatkossa.

Tässä linjauksessa sovitaan Suomen linjasta neljän asian kokonaisuuteen: Portugalin
lainaohjelman hyväksymisen ehdoista, väliaikaisen Euroopan rahoitusvakausvälineen
(ERVV) sopimusmuutoksesta, pysyvästä Euroopan vakausmekanismista (EVM) ja Suomen
kannasta rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen muutoksiin.

Uusi muodostettava hallitus sitoutuu viemään nämä neljä kokonaisuutta eteenpäin
eduskunnassa ja muissa tarvittavissa päätöksentekoelimissä.


1. Portugalin tuki

Suomi korostaa sijoittajavastuun johdonmukaista vahvistamista tukijärjestelyissä.
Suomi hyväksyy Portugalin lainaohjelman edellyttäen seuraavaa:

- Suomi asettaa ehdoksi, että Portugali käynnistää neuvottelut yksityisten
lainanantajiensa kanssa näiden pysymiseksi maassa vastineeksi ohjelmasta, samalla
tavalla kuin pysyvän Euroopan vakausmekanismin (EVM) ehtoihin on kirjattu.

- Suomi asettaa ehdoksi, että Portugali varmistaa EU-maiden lainojen takaisinmaksua
myymällä omaisuuttaan.


2. Väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline ERVV

Suomen kanta ERVV:n puitesopimuksen uudistamiseen:

- Mikäli jokin euromaa pyytää ERVV:ltä lainamuotoista tukea vielä Portugalin
jälkeen, on Suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla, että Suomi saa
takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta. Tämä rajaa Suomen tosiasialliset
vastuut enintään Portugalin ja sitä edeltävien ohjelmien hyväksymisen mukaiselle
tasolle.

- Suomi tulee edellyttämään jo ERVV-järjestelyissä nykyistä kattavampaa
velkakestävyyden arviointia.

- Suomen tavoitteena on, että mahdollisten lainamuotoisten tukipakettien yhteydessä
valtion toimesta pääomitettavissa pankeissa pankkien omistajat ja sijoittajat
kantavat vastuunsa.

- Rahoitusjärjestelmän toimivuus tulee kaikissa oloissa varmistaa. Suomen kannan
mukaan pankkien taseiden vahvistamista tulee jatkaa ensisijassa yksityisin toimin.
Mahdollisen julkisen tuen on oltava avointa, läpinäkyvää ja vastikkeellista.


3. Pysyvä Euroopan vakausmekanismi EVM

Suomi pitää välttämättömänä, että rahoitusmarkkinoiden kansainväliseen
kriisinhallintaan on olemassa mekanismeja paitsi maailmanlaajuisesti (IMF) myös
Euroopan mittakaavassa (EVM).

Suomi hyväksyy pysyvän Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisen seuraavilla
ehdoilla:

- EVM:n perustamisen yhteydessä hyväksytään velkajärjestelyä edesauttavat
yhteistoimintalausekkeet

- EVM:n lainoilla on ensisijainen asema verrattuna yksityisen sektorin lainoihin.

- EVM täyttää kokonaisuudessaan muutkin Suomen siihen esittämien aiempien kantojen
mukaiset pankkien ja sijoittajien vastuuseen liittyvät yksityiskohdat.

- EVM:n rakenne ei saa olla sellainen, että euromaat siirtyisivät valtioiden
veloissa yhteisvastuuseen, vaan  jokaisen valtion tulee vastata omasta julkisesta
taloudestaan ja omista veloistaan.


4. Rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen muutos

Suomi katsoo, että vuonna 2008 käynnistyneeseen finanssikriisiin ja nyt esillä
olevaan Portugalin sekä jo aiemmin esille tulleiden Kreikan ja Irlannin ongelmiin,
on reagoitava laaja-alaisesti, jotta tällaiset kriisit voidaan välttää
tulevaisuudessa.

Finanssimarkkinoiden vakauttaminen kestävällä tavalla edellyttää
finanssimarkkinoiden avoimuutta ja riskienhallintaa koskevien toimien nopeata
kehittämistä, mukaan lukien pankkien riskinoton rajoittaminen ja valmius
rahoitussektoriin kohdistuvien kansainvälisten verojen käyttöönottoon.

- Suomi kiirehtii keinotteluluonteiseen toimintaan puuttuvan kansainvälisen
rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa mahdollisimman kattavasti maantieteellisesti.
Tavoitteena tulee olla globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös
vain EU:n tasolla toimeenpantava järjestelmä.

Niin ikään on tärkeää, että EU:n piirissä valmisteilla olevia rahoitusmarkkinoiden
sääntelyhankkeita kiirehditään:

- Suomi omalta osaltaan toimii niin, että komissio tuo kaikki rahoitusmarkkinoiden
toiminnan parantamiseen liittyvät esitykset jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin
käsittelyyn ensi tilassa sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin nykysuunnitelmien
mukaisesti pitkän ajan kuluessa vaiheittain.

- Suomi katsoo, että pankkien stressitestit tulee toteuttaa realistisesti ja
korostaa Euroopan pankkivalvontaviranomaisten roolia testien läpiviennissä ja
arvioinnissa.

- Erityisen tärkeää on ottaa käyttöön pankkivero, joka kerää etukäteen varoja
mahdollisten kriisien hoitamiseen. Jos tätä ei saada EU-tasolla sovittua, niin Suomi
toteuttaa veron kansallisesti.

….

Huomenna jatkamme tästä ja pian saamme käyntiin myös varsinaiset hallitusneuvottelut. Niin kuin olen monta kertaa todennut niin hyvä tästä vielä tulee.

Tänään illalla sitten vielä kaksi ja puolituntinen Hämeen Kokoomuksen piirihallituksen kokous. Kävimme laajasti läpi vielä eduskuntavaalien tuloksen ja vaalien taustat ja käänsimme sitten katseen jo myös tulevaan. Ensin ensi alkuvuodesta presidentinvaalit ja sitten 2012 syksyllä kuntavaalit. Ehdokashankinta ja valmistautuminen vaaleihin starttasi tästä. Samalla myös katsoimme vieläkin kauemmaksi. Haluamme Hämeeseen Kokoomuksen puoluekokouksen ja tavoite vuosi on 2014 eli seuraava ns. vapaana oleva puoluekokouksemme. Seuraava puoluekokous on 2012 Rovaniemellä ja sitten olisi meidän vuoro. Meillä erinomaiset paikat Hämeessä kokoukselle ja uskalla aika monta puoluekokousta nähneenä todeta, että Lahden Sibeliustalo on tarjonnut aikanaan jo yhden historiamme parhaista puitteista kokouksellemme ja ehkä sen voisi nyt uusia. Työmme senkin eteen jatkuu.

Päivä siis tänään aamusta ensin Lopella Salmelan Maitotilalla lehmien kesälaitumille lähtöä seuraten. Sitten työpäivä ja yksi palaveri Hämeenlinnassa ja sen perään tuo piirihallitus. Nyt aika luovuttaa. Huomenna jatkamme jumppaamista Helsingissä ja iltapäivällä sitten vielä Valtion Liikuntaneuvostonkin kokous. Palataan.

 

 

Kommentit