Keskiviikko, 10.06.2009

Blogi, keskiviikkona 10.06.2009

Anteeksi, että kirjoitan vasta nyt. Kello jo 13.56 ja vasta nyt ensimmäistä kertaa työhuoneessa edes hetken. Päivä alkoi Hämeen kansanedustajien palaverilla, missä ryhmä valitsi minut puheenjohtajakseen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi. Otin tehtävän vastaan mielelläni sillä näen erittäin tärkeäksi koko Hämeen kannalta, että pystymme tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen alueemme kansanedustajien kesken. Tavoitteenani onkin lisätä tätä yli puolue ja yli hallitus-oppositio-rajan käyvää keskustelua niin, että saamme myös meidän vaalipiirin Päijät- ja Kanta-Hämeen äänen kuuluviin erilaisten meille elintärkeiden hankkeiden osalta. On erittäin tärkeää, että pystymme katsomaan aluettamme kokonaisuutena yli oman seutukunnan ja yli oman maakunnankin. Se on ainoa mahdollisuus jos haluamme saada äänemme kuuluviin. Siksi olen kansanedustajat halunutkin olla erittäin vahvasti koko vaalipiirin kansanedustaja ilman minkäänlaisia maantieteellisiä rajoja ja kohtuullisen hyvin olen siinä mielestäni myös onnistunutkin.

Eduskunnalta sitten Hotelli Marskiin puoluehallitukseen missä kävimme vaalitulosta läpi valtakunnallisesti mutta myös alueittain. Hämeen Kokoomuksen puheenjohtajana tässäkin tilaisuudessa oli helppo istua. Saimmehan Hämeessä uskomattoman vaalimenestyksen 29,9 prosentin kannatuksella.

Nyt jo takana myös lakivaliokunta ja sivistysvaliokuntakin. Ja myös sieltä mukavaa kerrottavaa. Yliopistolaki on valmis ja tulee huomenna isoon saliin keskusteluun. Saimme kokonaisuudesta minusta erittäin eheän ja sellaisen jolla voimme luottavaisella mielellä seilata maailmalle mukaan kansainväliseen kovaan yliopistokilpailuun. Aiheeseen palailen vielä. Myös ammattikorkeakoululain uudistus tänään valmiiksi ja muutamia mielestäni erittäin tärkeitä ponsia sain mukaan valiokuntamme mietintöön mm. terveydenhoidosta ja opiskelijoiden sijoittumisesta työmarkkinoille sekä lukukausimaksukokeilun seurannasta ammattikorkeidenkin puolella. Mutta nyt jo hälyyttimet soivat. Istunto odottaa.

….

Pitkä istunto takana. Kello ny 21.54 ja kohta kotia kohden. Tänään salissa oli monta mielenkiintoista aihetta esillä ja otinkin osaa useampaankin asiaan. Tässä nyt oikeastaan vain ajattelin kommentoida hieman tuota alkoholirikosten lainsäädännön ajantasaistamisasiaa. Pidin erittäin hyvänä ratkaisuna sitä, että lakivaliokunta teki nyt ponnen jossa esitetään, että eduskunta edellyttäisi hallitustamme ryhtymään toimiin alkoholimainnon lainsäädännön toimivuuden selvittämiseksi. On erittäin tärkeää, että teemme nyt perusteellisen työn mm. mielikuvamainonnan osalta. Selvitämme sen miten mainontaa tulisi mahdollisesti uudistaa ja säädellä ja selvitämme ennen muuta sen onko mainonnan lisärajoittamiseen mahdollisuuksia ja tarvetta mm. lasten ja nuorten alkoholinkäytön ja käytönaloittamiseen vaikuttamiseksi.

Iso asia tässä nyt tänään palautekeskustelussa olleessa hallituksen esityksessä oli se, että mainon nykysääntöjen rikkomukset saatetaan nyt rangaistusten piiriin. Tiedän hyvin, että alantoimijoilla on jopa nykylainsäädäntöä tiukemmat omat ohjeistukset ja sopimukset mainonnan pelisäännöistä, mutta on tärkeää myös se, että rikkomuksista seuraa myös sanktio. Tärkeä uudistus on myös se, että nyt saimme lakivaliokunnassa läpi uudistuksen mikä mahdollistaa myös alaikäisten vaatteiden tarkistamisen silloin kun syytä epäillä kynnys ylittyy laittoman alkoholin hallussapidon suhteen. Alkuperäinen esitys oli tältä osin täydellisen torso ja olisi tarkoittanut sitä, että alaikäisen kassin ja laukun olisi poliisi saanut tarkistaa, mutta ei taskua tai povitaskua. Siis sellaisessakin tilanteessa kun nuori nopeasti olisi sujauttanut poliisin näkemän kossupullon taskuun olisi poliisi joutunut vain toteamaan, että toimivaltani ei ulotu puuttumaan tähän. Esitys oli käsittämätön lastensuojelemisen näkökulmasta ja onneksi saimme kokoomuksen ja keskustan edustajien kanssa järkivoiton tässä. Myös tärkeä uudistus on se, että poliisin takavarikkopöytäkirjan sijaan tulevaisuudessa riittää kevyempikin kirjaamiskäytäntö eli emme enää tällaisten tapausten takia työllistä poliiseja turhalla byrokratialla.

Lopputulosta jonka lakivaliokunnassa saimme jumpattua kasaan voi siis minun mielestä pitää varsin hyvänä. Pelisäännöt on nyt selkeät ja tulemme huolellisesti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla selvittämään sen miten mainonnan suhteen olisi perusteltua edetä.

Mutta huomenna sitten vielä tätäkin pidempi päivä. Edessä ensin seminaaria, valiokuntia, ryhmäkokousta ja kyselytuntia ja sitten äänestyksiä. Tämän jälkeen pitkä yliopistokeskustelu ja yöllä sitten joskus toiset äänestykset. Että sellainen päivä.

Kommentit