Keskiviikko, 09.11.2011

Blogi, keskiviikkona 09.11.2011

Tänään jälleen yhden kerran suuntaamme avaamamme silmät kohti Etelä-Eurooppaa. Kreikasta odotamme vahvistusta uudesta hallituksesta ja ennen muuta sen kirjallista lupausta säästöohjelmien jatkosta. Ja toisaalta Italiasta odottelemme vastaavia uutisia. 

Eilen maamme pääministeri Jyrki Katainen linjasi hyvin tulevaa. Hän painotti eduskunnassa, että jatkossa velkamaiden toimenpiteissä tullaan vaatimaan konkreettinen suunnitelma budjetin tasapainottamiseksi. Katainen totesi, että hän tulee vaatimaan komissiolta tiukkenevaa valvontaa ongelmamaille. Tarvitaan tiukempaa koordinaatiota ja toivotaan, että tämä saadaan nyt Kataisen esittämällä tavalla toimimaankin. Itseasiassa tämä tarkoittaa myös sitä, että jatkossa muilla mailla on vahvemmat mahdollisuudet puuttua eri maiden ongelmiin jo paljon varhaisemmin kuin nyt. Eli käytännössä heti kun kyseinen maa on lipsumassa omasta sopetusurastaan.

Merkittävää on myös se, että EU:n tai Europn huippukokouksen julkilausumassakin asia otetaan nyt aivan uudenlaisella vakavuudelle. Se takaa sen, että jokainen Euron jäsenvaltio tulee hyväksymään omaa tasapainoista julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevat säännöt ensi vuoden loppuun mennessä siis osaksi omien maiden lainsäädäntöä. Kyse olisi mitä todennäköisemmin jopa perustuslakitasoisesta kirjauksesta.

Olen erittäin tyytyväinen, että pääministerimme Jyrki Katainen on näissä asioissa aloitteellinen ja vahvasti etunojassa. On selkeästi kaikkien etu, että mahdollisiin tuleviin ongelmiin voidaan puuttua riittävän aikaisin. Mahdollisimman aikaisin. Niin sen tulee mennä.

Mutta nyt kello jo seitsemän ja aika suunnata töihin. Uusi keskiviikko edessä. Mitä se tuo tullessaan sen aika näyttää.

 ….

Tässä tämänpäivän julkistukseni. Kiitos asiaan liittyvästä palautteesta ja tuesta sen laadinnassa kaikilla siihen vaikuttaneille.

***

Kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden Veteraani-statuksesta ja tukemisesta sekä hoidon turvaamisesta

Porin prikaatin kriisinhallintakeskuksen 2010 julkaisemassa ”Opas kriisinhallintatehtäviin lähtevälle” –oppaassa sanotaan rauhanturvaajan vakuutusturvasta seuraavasti: ”Puolustusvoimat vastaa kriisinhallintahenkilöstön terveydenhuoltokuluista palveluksen aikana. Palvelusajan päättymisen jälkeen korvausvastuu terveydenhuollon kustannuksista siirtyy Valtiokonttorille, joka harkintansa perusteella korvaa terveydenhuollon tutkimus- ja hoitokuluja. Palvelusajan jälkeen onkin syytä olla Valtiokonttoriin etukäteen yhteydessä ja hakea maksusitoumus toimenpiteisiin, jos palvelusaikana syntynyt vaiva vaatii tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä ja siten aiheuttaa kustannuksia.” Kriisinhallintapalveluksessa olevat ovat vakuutettuja ensisijaisesti sotilastapaturmalain mukaisesti. Tämän lain nojalla ”korvataan palvelussuhteen kestäessä tapahtuneet sotilastapaturmat ja palvelussairaudet. Sotilastapaturmana korvataan palveluksessa ja palveluksen edellyttämällä matkalla tapahtuva tapaturma. Myös palvelusvapaalla sattunut tapaturma korvataan. Sen osalta ei ole rajoituksia, missä maassa tapaturma sattuu. Tapaturmana korvataan äkillisen, odottamattoman, ulkoisen tekijän aiheuttama vamma tai sairaus. Jos palvelusaikana sattunut tapaturma tai sairaus edellyttää tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä palvelusajan päättymisen jälkeen, tulee Valtiokonttorista hakea etukäteen maksusitoumus toimenpiteeseen. Sotilastapaturma-/palvelussairausilmoitus voidaan tehdä myös jälkikäteen Valtiokonttorille, mikäli kotiutumisen jälkeen ilmenee oireita, jotka ovat aiheutuneet palveluksen aikana.”

Asia nousi esille, kun suomalaissotilas haavoittui vakavasti Afganistanissa panssarimiinan räjähdyksessä viime helmikuussa palveltuaan maassa noin vuoden. Räjähdyksen seurauksena sotilas menetti kuulon toisesta korvastaan ja sai vaurioita polveen ja lannerankaan. Julkisuudessa kerrotun mukaan hän on joutunut taistelemaan hoidostaan sen jälkeen, kun kriisinhallintatehtävä Porin prikaatissa päättyi. Valtion tukea toimenpiteelle ei ole, vaan kulut on maksanut Aliupseeriliitto.

Voi aiheellisesti kysyä onko tilanne oikeudenmukainen ja yleisesti hyväksyttävä? Minusta ei.

Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa Tanskan. Tanskan valtion veteraanipolitiikan linjaukset julkistettiin syksyllä 2010.

Heillä sotilaiden osallistuminen kansainvälisiin operaatioihin katsotaan sotilashenkilöstön normaaliksi palvelusolosuhteeksi.

Tanskassa kansainväliseen operaatioon osallistuneen veteraani-status on selviö. Käsite on määritelty siten, että sana veteraani kuvaa henkilöä, joka on osallistunut joko yksilönä tai joukon osana vähintään yhteen kansainväliseen operaatioon.  Hän voi olla edelleen Puolustusvoimien tai muun viranomaisen palveluksessa, mutta voi olla myös siirtynyt tai siirretty muualle siviiliyhteiskunnan koulutusjärjestelmien piiriin tai siviilityömarkkinoille.

Tanskan hallituksen politiikka korostaa veteraanien kunnioitusta, arvostusta ja heidän isänmaansa eteen tekemän tärkeän työn tunnustamista. Tanskan valtio pitää itsestään selvänä ja luonnollisena, että se kantaa vastuun operaatioissa isänmaansa puolesta loukkaantuneista. Veteraanien korvaus- ja tukijärjestelmät perustuvat Tanskassa kunkin yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Tanskan hallitus korostaa taistelukentän olosuhteissa psyykkisesti tai fyysisesti vammautuneiden tarvetta erityiseen, spesialisoituneeseen hoitoon. Tämä koskee varsinkin psyykkisen hoidon tarpeessa olevia, joiden oireet, esimerkiksi ahdistus ja aggressiivisuus, saattavat ilmaantua hyvinkin pitkän ajan kuluttua ja voimakkaina.

Lisäksi Tanskan hallitus pitää tärkeänä turvata vammautuneen sotilaan ja hänen läheistensä taloudellinen toimeentulo. Valtio maksaa yleisten vammautumista koskevien korvausten lisäksi erityistä korvausta operaatioissa vammautuneille sotilaille. Tämä korvaus on noin kolminkertainen verrattuna lailla säädettyihin yleisiin korvauksiin, eikä se vähennä niiden määrää vaan maksetaan niiden lisäksi. Tanskassa maksetaan myös verovapaita avustuksia sotilaalle, joka on fyysisesti tai psyykkisesti vammautunut operaatiossa. Maksetut verovapaat avustukset eivät vähennä muiden saatavien etuisuuksien määrää ja niitä voidaan maksaa myös omaisille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis luomaan myös Suomeen kriisinhallintatehtävissä olleille Veteraani-statuksen ja turvaamaan sen myötä suomalaissotilaille Tanskan mallin mukaisen turvan, jossa valtio pitää itsestään selvänä ja luonnollisena, että se kantaa vastuun operaatioissa loukkaantuneista periaatteena, että korvaus- ja tukijärjestelmät perustuvat kunkin yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin?

 Onko hallitus valmis myös turvaamaan kaikissa tapauksissa vammautuneen sotilaan ja hänen läheistensä taloudellisen toimeentulon. Onko hallitus valmis valmistelemaan myös Suomeen Tanskan tapaan kriisinhallintatehtävissä olleiden vastaavat Suomeen sopivat ”Veteraanipolitiikan linjaukset”?

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2011
Timo Heinonen /kok

*******

Kello 21.58 ja hetki sitten Finlandia talolta boxille. Eli tänään jään pitkästä aikaa yöksi Helsinkiin. Loppuviikosta kaksi isoa paneelikeskustelua joihin minut on nimetty edustamaan kokoomusta ja hieman täytyy matskuja käydä vielä läpi. Huomenna ensin iso auto- ja liikennealan tapahtuma ja sitten puolustus- ja ulkopolitiikkaa Santahaminen paneelissa ja aikalailla kovassa seurassa. Mielenkiintoista ja olen niin tyytyväinen, että saan tällaista uutta haastetta ja vastuutakin. Lupaan olla sen arvoinen.

Tänään salissa kävimme läpi istunnossa sitten vielä kaikki tehdyt talousarvioaloitteet. Itse puhuin mm. Hämeen tulevaisuuden tie- ja liikennahankkeista ja myös luonnollisesti opiskelijoidenkin asioista. Loppuun asti salissa ei meitä viihtynytkään kuin kourallinen. Mutta ihan mielenkiintoista oli keskustelu.

Kiitokset vielä teille kaikille palautetta kriisinhanllintaan osallistuneiden Veteraani-status esitystäni kommentoineille. On syytä muistaa ja alleviivata, että ei tällä ole mitään tekoa sota-aikaimme veteraanien kanssa. Ei nämä uudet isänmaan puolesta loukkaantuneet ole tulossa tuon esitykseninkään jälkeen samoista rahoista kisaamaan. Ei suinkaan. Vaan tärkeää on että tarjoamme sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen arvokkaan vanhuuden ja kaiken tarvittavan kuntoutuksen ja hoivan. Mutta samaan aikaan on tärkeää kantaa huolta myös uusista tämän päivän rohkeista naisista ja miehistä jotka lähtevät vaativiin kansainvälisiin tehtäviin edustamaan kotimaatamme ja tekemään todella kovaa duunia. Heille kuuluu myös turva siitä, että huolehdimme heistäkin jos ja kun aina silloin tällöin suru-uutisia ja uutisia haavereista saamme. 

Viedään tämä asia nyt myös kuntoon ja pidetään myös siis sotiemme Veteraaneista huolta. Sinnekin tarvitsemme lisää rahaa ja voimavaroja.

Tänään ilta huikeassa nuorten vaatesuunnitteluaopiskelevien kilpailugaalassa Finlandiatalolla. Sain kutsun vieraaksi seuraamaan miten eri ammattikorkeakoulujen ja muiden korkeakoulujen muotoilua ja vaatesuunnittelua opiskelevat kilpailivat tämän vuoden paremmuudesta. Viime vuonnakin taso oli huikean kova ja sitä se oli tänäkin vuonna. Ja mikä hienointa jälleen Hämeeseen kovaa menestystä. Tuplavoitto Hämeen Ammattikorkeakoulun Wetterhoffin suunnittelijoille ja kolmostilan Hämeeseen Lahden Muotoiluinstituuttiin. Toivotaan siis, että HAMK:ssa ja sen jälkeen OKM:ssä nähdään tämäkin korkeatasoinen osaaminen ammattikorkeakoulussamme ja suodaan Wetterhoffin perinteelle ja osaamiselle jatkokin Hämeenlinnassa. Sen eteen teen nyt myös työtä kuin myös sen eteen, että Riihimäelläkin jatkossa saamme AMK-koulutusta. Palaan tähän tässä varmasti vielä ennen joulua ja ennen helmikuuta. Silloin AMK:t antavat vastauksensa Opetus- ja Kulttuuriministeriön esityksiin. Ne muuten tarkoittaisivat mm. Riihimäeltä AMK-koulutuksen lopettamista ja myös Wetterhoffin alasajoa puhumattakaan Forssasta. Jatkamme.

 

 

Kommentit