Kesäajasta luovuttava ja loma-aikoja uudelleen harkittava.

Blogi, tiistaina 01.10.2013

Olen tehnyt maamme hallitukselle kaksi esitystä. Toisessa esitän, että maamme luopuu joka keväisestä ja syksyisestä kellojen kääntelystä. Kesäaika-käytännöllä on nimittäin nykyisin paljon enemmän haitallisia vaikutuksia kuin hyötyjä. Toisessa esityksessäni esitän, että maamme kesäloma-ajasta, päälomakaudesta, tehtäisiin nyt poikkihallinnollinen ja perusteellinen selvitys. Siis siitä jos meilläkin siirryttäisiin lomakaudessa pariviikkoa eteenpäin eurooppalaiseen rytmiin. Tämä vaikuttaisi niin kouluihin, yliopistojen lukukausirytmiin, asepalvelukseen astumisaikoihin ja moneen muuhun matkailuelinkeinosta ja työllisyydestä puhumattakaan.

Kesäajasta luopumisesitykseni uutisoitiin eilen Iltalehdessä näyttävästi. Uutista on jaettu sosiaalisessa mediassa lähes 2100 kertaa ja kommentteja on tuhansia. Lehden tekemässä mielipidekyselyssä 23 000 vastaajasta peräti 94% on kanssani samaa mieltä, että kellojen siirtelystä tulisi luopua. Ja palautetta ja postia on tullut kiitettävän paljon minullekin. Kiitos niistä.

Esityksessäni maamme hallitukselle totean, ”Suomi siirtyy kesäaikaan maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja poistuu kesäajasta lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

Suomen ottaessa kesäajan toisen kerran käyttöön vuonna 1981 sitä perusteltiin energian säästöllä auringonvalon riittäessä myöhempään sekä aikaeron säilyvyydellä tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Nykyisin työelämä toimii 24/7-periaatteella, ja niin sanotulla virastotyöajalla ei ole enää suurta merkitystä digitalisoituneessa globaalissa tietoyhteiskunnassamme. Muutama vuosi sitten aikaeromme Venäjään kasvoi kahteen tuntiin, kun tärkeä naapurimaamme otti kesäajan käyttöön pysyvästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kesäaikaan siirtyminen häiritsee myös yöunta tekemällä siitä katkonaista sekä kevyempää vaikuttaen samalla vireystasoon sekä työtehtävien suorittamiseen. Unitutkijat uskovatkin, että kellojen siirtelyllä hankaloitetaan väestön rytmejä siinä määrin, että kesäaikaan siirtymisestä saatavat hyödyt eivät ole sen arvoisia.

Kellojen siirtämisestä johtuvat häiriöt havaitaan helpoiten kiireisessä ja vaativassa työssä, ja lisäksi ne aiheuttavat fyysisiä sekä psyykkisiä oireita. Tutkimuksissa onkin havaittu, että esimerkiksi sydäninfarktien määrä lisääntyy aina keväisin ja syksyisin kelloja siirrettäessä. Kellojen siirtämisestä aiheutuu myös paljon vaivaa ja sekaannuksia, ja lisäksi se kuormittaa yhteiskuntaa sekä yksilöä.

Kesäaikaan siirtyminen on usein ongelma myös eläinten parissa, erityisesti maatalousaloilla. Eläimet eivät yleensä omaksu kesäaikaa, vaikka ympäröivä yhteiskunta muuttaisi elämänrytmiään. Tuotantoeläimien rytmiä pyritään tiloilla muuttamaan porrastetusti, mutta tästäkin huolimatta ajan muutos voi olla liian suuri rasitus. Tiettyihin ruokinta- ja lypsyaikatauluihin tottuneet eläimet kärsivät kesäaikaan siirtymisestä, ja muutos on havaittavissa esimerkiksi maitotuotoksen laskuna ja stressitason nousuna.

Kesäaikaa perustellaan sillä saavutettavilla hyödyillä, mutta todellisuudessa näitä hyötyjä ei voida tieteellisesti todistaa. Tutkimusnäyttöä on taas sen puolesta, että kellojen siirtäminen kesäaikaan aiheuttaa pelkästään haittaa.

Tämän perusteella esitän, että maamme hallitus ryhtyisi toimii kesäajasta luopumiseksi.

Toinen esitykseni on siis lomakaudesta ja sisällöltään tällainen:

”Suomessa tärkein kesälomakausi sijoittuu juhannuksesta heinäkuulle. Peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen kesäloma sijoittuu kesäkuun alusta elokuun alkuun. Rytmi on täysin eri kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa, joissa lomakausi alkaa todenteolla vasta heinäkuun lopulla. Suomalaiset matkailuyrittäjät ovat esittäneet loma-aikojen siirtoa myöhempään vedoten pidempään sesonkiin niin kotimaan matkailijoiden kuin myös ulkomaisten turistien takia. Myöskään sesonkityövoimaa ei ole saatavissa tarpeeksi opintokauden alettua. Yritykset kokevat koko maan elinkeinoelämän kannalta hyödylliseksi ajatuksen peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen ja koko pääkesälomakauden siirtämisestä alkamaan kaksi viikkoa nykyistä myöhemmäksi. Loma-aikojen siirto vaikuttaisi positiivisesti erityisesti juuri matkailun ja viennin parissa toimiville yrityksille.

Kesälomien siirrolla myöhempään mahdollistettaisiin myös yhtenäinen rytmi korkeakoulujen sekä peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välillä. Tällä tavalla olisi myös todellinen mahdollisuus luoda kesälukukausi, jota on hallituksenkin toimesta kaavailtu. Lomakauden ja erityisesti koulujen rytmillä olisi vaikutuksia myös varusmiespalvelukseen astumisaikoihin ja varmasti myös muuhun. Näin ollen uudistus vaatisi perusteellisen ja laajan poikkihallinnollisen valmistelun.

Onko pääministeri hallituksen kanssa valmis tekemään poikkihallinnollisen selvityksen kesälomien siirrosta ja sen vaikutuksista yhteiskunnan eri osa-alueille ja selvityksen jälkeen mahdollisesti toteuttamaan laajan uudistuksen?”

Tämä ei siis aivan suora esitys vielä lomakauden siirrosta vaikka aika vahvasti sen kannalla alan itse jo ollakin. Mutta omankin päätöksenteon tueksi toivon vielä laajaa ja perusteellista lisäselvitystä ja toivottavasti se nyt maamme hallituksen toimesta käynnistetään. Muuten joka vuotinen vouhkaaminen asiasta on syytä ainakin ministereiden ja muiden osalta lopettaa. Faktat siis pöytään.

Nyt jälleen kivilinnalla. Eduskunnassa aamu alkaa pikku palaverilla ja sitten ympäristövaliokunta ja puolustusvaliokunta ja normaali päiväjärjestys siis.

Kello 21.42 ja iltaa jo kotona. Itseasiassa illalla kävin istuttamassa muutaman uuden puun Pekkalan mökille. Tänään nimittäin tasan 10 vuotta siitä kun isäntänä ensimmäisen kerran Pekkalan oven kahvaan tartuin. Minulle rakkain ja tärkein paikka. Kiitos siitä.

Mutta muuten päivä tänään oikeastaan metsäasioiden parissa. Ensin meillä valiokunnassa käsittelyssä metsälaki ja metsätuholaki ja nyt vielä kolmas kokonaisuudistuksen laki salin kautta meille, kun tänään lähetekeskustelussa oli laki metsänhoitoyhdistyksistä. Itsekin parikin puheenvuoroa jo lähetekeskustelussa käytin aiheesta ja nyt sitten pureskelemme nämä kolme lakia vielä valiokunnassa asiantuntijoiden kanssa huolella läpi. Lisäksi vielä valiokuntatyöryhmässäni tänään samat aiheet esillä ja hieman tuulivoimakysymykset ja uudet kansallispuistotkin. Ja myös lohiasia. Siinä minusta nyt syytä perusteelliseen ja huolelliseen läpikäyntiin kanssa. Kiintiöt täytyy saada sellaisiksi, että lohikannat sen kestävät ja kasvavat. Tätä samaan aihetta muuten vielä laajasti kävimme läpi eduskunnan Kalapäivässäkin. Ja siellä jatkoin myös keskustelu kalateistä ja niiden parissa työ jatkuu nyt enemmänkin.

Puheeni metsänhoitoyhdistyslaista siis löytyy tavan mukaan tuolta Eduskuntatyö-sivun kautta. Siellä myös kaikki esitykseni maamme hallitukselle KK-muodoissa sekä myös lakialoitteet. Lakialoitteistamme tällä viikolla salissa keskustelussa myös lasten törkeiden seksuaalisten rikosten vanhentumisajoista luopuminen. Lakialoite siis Tuomo Puumalan ja minun yhteinen ja sen alla yhteensä yli 100 kansanedustajaa. Asia siis etenemässä.

 

 

 

Kommentit