Kansanedustaja Timo Heinosen Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 17.12.2019 Eduskunnan vuoden 2020 budjetin palautekeskustelussa

Kynästä, tiistaina 17.12.2019

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on huolissaan siitä suunnasta mihin uusi Marinin hallitus on perinnöksi saamallaan ohjelmallaan ja ensi vuoden budjetillaan Suomea viemässä.

Kokoomuksen välikysymykseen kaatuneen Antti Rinteen hallituksen perintö oli huono ja pesä velkainen. Sitä ei olisi pitänyt ottaa sellaisenaan uuden hallituksen vastaan.

Eroamaan joutunut Antti Rinteen hallitus ajoi itse päin seinää ja sen jälkeen olisi ollut mahdollista ja olisi pitänyt tehdä myös ulkopuolisten asiantuntijoiden vaatimia ja esittämiä korjauksia.

Te arvoisa hallitus, ette tätä halunneet. Meistä ja myös lukuisista asiantuntijoista se olisi ollut välttämätöntä.

Teille tarjottiin mahdollisuutta korjata ja täsmentää talous- ja työllisyyspolitiikkaanne hallituksen vaihtuessa, mutta te ette tähän tarttuneet.

 

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on julkaissutkim oman vaihtoehtobudjettinsa. Se osoittaa, että nykyiselle politiikalle on vaihtoehto, joka on itseasiassa sosiaalisesti oikeudenmukaisempi, reilumpi ja aidosti kasvua ja työllisyyttä tukeva. Suomelle ja suomalaisille parempi.

Kokoomus tekisi suuremmat panostukset koulutuksen ja osaamiseen ensi vuonna. Kokoomus ei palkkaisi opettajia vuodeksi kerrallaan, vaan muuttaisi hallituksen kertaluonteiset panostukset pysyviksi. Ei lisäopettajien tarve rajoitu vain ensi vuoteen!

Me myös pääomittaisimme yliopistoja ja ammattikorkeita miljardilla eurolla. Kohtuullisella tuotto-odotuksella tämä aito koulutusmiljardi tuottaisi korkeakouluille vuosittain noin 50 miljoonaa euroa.

Me käyttäisi valtion omaisuutta siis vastuullisesti – emme parissa vuodessa perintöämme pois tuhlaten.

Arvoisa puhemies,

samaa Kokoomuksen vastuullista linjaa osoittaa se, että me rahoittaisimme pääradan ja Turun tunnin junien rakentamista jo ensi vuonna. Myös idän raideyhteyden suunnittelu saataisiin Kokoomuksen johdolla liikkeelle.

Kokonaisuutena meillä on esittää rahoitus ensi vuonna kolmen miljardin liikennehankkeisiin. Niillä vahvistettaisiin talouttamme, torjuttaisiin ilmastonmuutosta sekä helpotettaisiin suomalaisten arjen sujuvuutta.

 

Arvoisa puhemies.

Ihmiset ovat huolissaan huomisesta.

Eikä nämä teidän toimet lisää luottamusta tai vähennä epäluottamusta.

Esimerkiksi Peruspalveluministeri Krista Kiuru puhuu kauniisti terapiatakuusta ja toistelee tahtotilaa ja huolta.

Ongelma on se, että Kiurun ja hallituksen tahtotila ei muutu konkreettisesti 35 miljoonaksi euroksi, jotka terapiatakuun rahoitus vaatisi. Ei nuorten mielenterveyspalveluita saada kuntoon ilman rahaa ja resursseja.

Eduskunta pääseekin äänestämään vielä ennen joulua terapiatakuusta ja silloin näemme ketkä ovat sanojen lisäksi myös teoin nuorten ja mielenterveystyön puolella.

Vanhustenhoitoakaan ei saada kuntoon pelkillä puheilla.

Tarvitaan lisää rahaa ja lisää hoitajia. Hallituksen esittämä 5 miljoonan lisäys ensi vuodelle hoitajamitoituksen toteutukseen on täysin riittämätön suhteessa hallituksen lupauksiin.

Kokoomus esittääkin 150 miljoonaa euroa vanhustenhoitoon. Sillä saataisiin jo ensi vuonna 1000 hoitajaa kotipalveluihin ja 1000 hoitajaa ympärivuorokautiseen hoivaan. Eduskunta äänestää myös vanhustenhoidon kuntoon laittamisesta vielä ennen joulua.

Myös turvallisuuslupauksen te petätte. Kokoomus esittää turvallisuuden vahvistamiseen poliisin rahoitukseen lisää 55 miljoonaa vuodessa. Tällä saadaan nostettua poliisien määrä nykytasolta noin 1000 poliisilla yli 8000 henkilötyövuoteen. Eduskunta äänestää myös poliisien määrästä ennen joulua.

Mutta silloin kun te arvoisa hallitus teette oikein niin Kokoomus tukee sitä ja antaa kiitosta.

Kokoomus tukee mm. lapsilisien korotuksia, opiskelijoiden aseman vahvistamista ja myös pienimpien eläkkeiden – takuueläkkeen 50 euron ja kansaneläkkeen 34 euron – tasokorotuksia. Ne tulevat enemmän kuin tarpeeseen.

Mutta sen sijaan me emme leikkaisi kotitalousvähennystä, vaan parantaisimme sitä ikäihmisille. Emme myöskään korottaisi bensan ja dieselin hintaa. Meille ei myöskään käy hallituksen linja, jossa lukuisien työssäkäyvien suomalaisten verotuksen annetaan kiristyä. Me keventäisimme kaikkien työssäkäyvien ja eläkeläisten verotusta.

(Meidän vaihtoehto tarkoittaisi 75-vuotiaalle Ailalle, joka saa keskimääräistä eläkettä ja käyttää silloin tällöin kotitalousvähennystä, 568 euroa enemmän vuodessa käyttöön. Virtasen perheelle, jossa on kaksi mediaanituloista (noin 3080 euroa kuussa tienaavaa) vanhempaa sekä kaksi varhaiskasvatusikäistä lasta, Kokoomuksen vaihtoehto jättäisi 1909 euroa enemmän käteen.)

Ja miten Kokoomuksen vaihtoehdossa on varaa suurempiin hyvinvointia ja kasvua lisääviin satsauksiin ja investointeihin? Meillä on esittää asiantuntijoiden vahvistamat keinot ja uudistukset, joilla Suomeen saataisiin 60 000 työpaikkaa lisää. Kokoomuksen lista osoittaa, ettei hallituksella ole pulaa tepsivistä työllisyyskeinoista, vaan rohkeudesta ja kyvystä toteuttaa niitä.

 

Arvoisa puhemies,

Jos ette arvoisa hallitus meitä halua kuunnella niin pitää kysyä, että miksi ette kuuntele Euroopan komissiota ja kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää. Molemmat ovat huolissaan teidän toimista ja toimimattomuudesta.

IMF on todennut, että teidän toimin ei maamme talous ole tasapainossa vuonna 2023. Ja mitä tässä tilanteessa tekee keskusta? Keskusta ilmoittaa, että pilkkuakaan ei tarvitse hallitusohjelmassa muuttaa.

Ehkä ensimmäistä kertaa historiassa meillä on hallitus, joka esittelee työttömyyttä lisäävän budjetin. Siis hallituksen toimet eivät paranna työllisyyttä, vaan lisäävät maahamme asiantuntijoiden arvion mukaan työttömyyttä. Kateeksi ei käy uutta työministeri Haataista, jonka työ entisestään vaikeutuu.

Kateeksi ei käy myöskään uutta valtionvarainministeri Kulmunia. Saatte perinnöksi Rinteen hallitukselta velkaisen pesän – talousarvion, joka lisää velkaa ja laskee työllisyyttä. Tämäkä on sitä uuden sukupolven punamultaa?

Tätä menoa te arvoisa valtiovarainministeri Kulmuni saatte ulkopuolisen pesänselvittäjän, jos ette ota asiantuntijoiden huolia vakavasti.

Me kokoomuksessa emme voi katsoa vierestä, kun maamme talous ja työllisyys menee huonompaan suuntaan. Olemme esittäneet hallituksen vastuuttomalla politiikalle vastuullisen vaihtoehdon, joka sisältää todellisia tulevaisuustekoja ja on sekä Suomelle ja suomalaisille hallituksen esitystä parempi.

 

Arvoisa puhemies,

lopuksi teen vastalauseen 2 mukaisen epäluottamusehdotuksen.

Eduskunta toteaa, että hallitus ei osoita sitoutumistaan hallitusohjelmaan kirjattuihin talouspolitiikan tavoitteisiin. Keskeisiä tavoitteita 75 prosentin työllisyysasteesta sekä julkisen talouden tasapainosta voidaan pitää kannatettavina. Ongelmana on, että hallitukselta puuttuvat konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen tavoitteena on ottaa vähemmän velkaa ja nostaa työllisyyttä. Ensi vuoden talousarvioon sisältyvät toimet kuitenkin lisäävät velkaa ja laskevat työllisyyttä. Hallituksen toiminta ei herätä luottamusta ja uskoa siihen, että hallitus on tosissaan tavoittelemassa julkisen talouden tasapainoa ja korkeampaa työllisyyttä. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.

Kommentit