Kansanedustaja Timo Heinonen: Uhanalaisten kalakantojen suojelemista vahvistetaan

Uutiset, lauantaina 09.03.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen kiittelee hallitusta toimista uhanalaisten kalakantojen pelastamiseksi. Maaliskuun alussa hyväksytyllä uudella kalastuslailla mm. tehostetaan uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua tiukentamalla niiden laittomasta pyynnistä määrättyjä rangaistuksia.

-Uhanalaisille kaloille tulee nyt erittäin tuntuvat seuraamusmaksut. Esimerkiksi uhanalaisen järvilohen salakalastus pitää saada kuriin, toteaa Timo Heinonen.

SONY DSC

Heinonen nosti eduskunnan käsittelyssä esille vielä kuitenkin huolensa siitä, että kalastuksenvalvojien oikeudet eivät riitä asian tehokkaaseen valvontaan.

-Salakalastajalla voi olla kädessään kylmälaukku, muovipussi tai selässään reppu vaikkapa täynnä lohia ja vielä kädessään kalastusvälineet, mutta silti valvoja ei voi mitään. Lakia tulee kiireisesti vielä muuttaa niin, että myös näiden räikeiden tapausten selvittäminen voi edetä kalastuksenvalvojan oikeudella tarkistaa esimerkiksi reppu tai kylmälaukku, vaati Timo Heinonen.

Kalastuslakia uudistettiin vuonna 2012 ja silloin valvonnan ylilyöntejä haluttiin kitkeä, mutta muutos vei tilanteen toiseen ääripäähän. Muutoksen jälkeen salakalastajat on pitänyt saada käytännössä kiinni rysänpäältä.

-Esimerkiksi Pielisjoelle nousevat emokalat ovat todella äärimmäisen arvokaita. Järvilohi on sukupuuton partaalla. Luonnonvarakeskuksen mukaan salakalastus on jopa suurempi uhka järvilohille kuin vesivoimalaitosten turbiinit. Salakalastukseen nyt puututaankin erittäin korkein sakko tai seuraamusmaksuin, mutta kyllä valvonta pitää saada myös tehokkaaksi ja toimivaksi.

Kalojen seuraamusmaksut vahvistetaan vielä asetuksella. Esimerkiksi salakalastetun järvilohen hinta voi nousta jopa 10 000 euroon.

-Tämä tulee varmasti osaltaan auttamaan tilannetta. Ei ole oikeasti kenenkään etu tuhota arvokkaita kalakantojamme.

Uudella juuri hyväksytyllä kalastuslailla täsmennettiin myös vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueen määritelmää. Tällä halutaan helpottaa kalastajia tunnistamaan alueet luonnossa helpommin.

-Pidän lisäksi erittäin tärkeänä, että työtä koskien ennallistamiseksi jatketaan. Myös kaikki aiemmin padoin tai voimalaitoksin valjastetut joet pitää varustaa nyt kalaportain, kalasydämin tai kalatein. Tässä vastuu ja velvoite pitää olla voimalaitoksilla, muistuttaa Heinonen.

Lisäksi nyt päätetyssä kalastuslain muutoksessa vapaa-ajankalastajien pyynti- ja venekuntakohtaisia verkko- ja koukkupyydysrajoituksia muutettiin  pyyntikuntakohtaisiksi.

Maa- ja metsätalousministeriö perusteli muutosta mm. sillä, että se mahdollistaisi eri pyyntikunnista olevien henkilöiden olisi käydä yhdessä laskemassa ja nostamassa verkkoja samassa veneessä ilman, että tällä olisi vaikutusta heidän enimpään sallittuun verkkomääräänsä. Pyyntikunnan suurin sallittu verkkomäärä säilyy siis edelleen kahdeksassa verkossa. Samaan pyyntikuntaan kuuluvat saman kotitalouden jäsenet eivät voi jatkossakaan pyytää enemmällä kuin yhteensä kahdeksalla verkolla.

Kommentit