Kansanedustaja Timo Heinonen tyytyväinen: Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kriisitiedottamisessa

Uutiset, keskiviikkona 02.12.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen vaati hallitukselta kriisiviestinnän tehostamista internetissä, nostamalla aiheen esille eduskunnassa. Hallituksen toimenpitein kriisitiedottamista verkossa onkin käynnissä olevan sikainfluenssaepidemian osalta pyritty lisäämään. Pääperiaate on, että toimintaa johtava viranomainen, tässä tapauksessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), vastaa viestinnän sisällöstä ja muut viranomaiset tukevat viestintävastuussa olevaa viranomaistahoa.

Sikainfluenssaviestinnässä verkkoviestintä ja sosiaalinen media on ollut keskeisessä roolissa ja sitä on pyritty tehostamaan. Näistä toimenpiteistä huolimatta tiedottamisen ongelmana on ollut hakukonenäkyvyys.

Tähän ongelmaan Timo Heinonen on halunnut puuttua. Suurin osa verkkokäyttäjistä käyttää tiedonhakuun nimenomaan hakukonetta. Pääministeri Matti Vanhanen kokee Heinosen esille nostaman asian tärkeäksi. Viranomaistiedon saaminen kriisitilanteissa hakutulosten kärkeen on tärkeimpiä verkkoviestinnän tehostamisen toimenpiteitä.

Valtioneuvoston kansliassa on valmistumassa kriisiviestinnän kansalaisportaali, joka saadaan käyttöön keväällä 2010. Tavoitteena on kehittää palvelu, joka vastaa kansalaisten verkkoviestinnän tarpeisiin kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa. Portaali tarjoaa yhteen osoitteeseen koostetun ajantasaisen informaation Suomessa ja lähialueilla tapahtuvista sekä Suomen kansalaisia ulkomailla koskettavista kriiseistä. Portaalin suunnittelussa on alusta lähtien kiinnitetty huomiota myös siihen, että palvelu löytyy helposti keskeisten internetin hakupalveluiden kautta.

Timo Heinonen odottaa uudistuksen parantavan tämän hetkistä kriisitiedottamista.

– Tiedottamisen hakukonenäkyvyys ja sitä kautta kansalaisten tiedonsaanti kriisitilanteissa tulee varmasti tämän uudistuksen kautta paranemaan, toteaa Heinonen tyytyväisenä.

Kommentit