Kansanedustaja Timo Heinonen tyytyväinen: Hevosenlanta vihdoin energiakäyttöön

Uutiset, sunnuntaina 15.07.2018

Hallitus hyväksyi lopulta lannan polttoa helpottavat lakiesitykset. Lannan polttoon ei enää tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä. Kokoomuksen kansanedustaja ja itsekin ratsastusta harrastava Timo Heinonen nosti hevosenlannanpolttoasian esille yli 10 vuotta sitten ja määrätietoinen työ tuotti lopulta tulosta.

-Olihan tämä aika monen kottikärryllisen takana. Onneksi viime hallitusneuvotteluissa saimme sitten asiasta vahvan velvoittavan kirjauksen hallitusohjelmaan ja normien purun nimissä homma sitten lähti lopulta etenemään, totesi Timo Heinonen ja kiitteli asian maaliin viemisestä niin ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista kuin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppääkin.

Tähän asti lannan poltto oli sallittua ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

-Nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa, alle 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi. Kymmenen vuoden aikana hukkasimme valtavan määrän ilmaista energiaa, mutta onneksi ei enää jatkossa, kertoi Heinonen.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö tekivät tarvittavat muutokset ympäristönsuojelulakiin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

-Nyt laki sallii hevosten, mutta myös muidenkin tuotantoeläinten lannan polttamisen energia käyttöön. Polttoon ei tarvita enää jätteenpolttolupaa. Suomessa hevosia on noin 70 000 ja näiden päivittäin lanta vastaa siis 210.000 litraa polttoöljyä ja päälle tulee vielä noin 15 000 ponin tarpeet. Tästä laskien jo 4-5 hevosella lämmittää omakotitalon. Tämän lain myötä pystytään lantaa hyödyntää paremmin myös isoissa hevoskeskittymissä kuten Ypäjällä, Orimattilassa ja olen varma, että yhteisiä polttolaitoksia syntyy muuallekin.

Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan suurissa jätteenpolttolaitoksissa. Nyt poltto katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi. Ympäristönsuojelulaissa säädetään mm. lisähelpotuksia lannan polttoon koskien polttolämpötilavaatimuksia ja päästöraja-arvojen määrittämistä.

Hevosen lantaa Suomessa tulee vuositasolla noin 500 000–700 000 tonnia ja tästä polttoon arvioidaan uuden mahdollistavan lainsäädännön myötä menevän enintään noin 100 000 tonnia.

Kommentit