Kansanedustaja Timo Heinonen: Terrorismirikoksiin syyllistyneet saatava tehokkaammin rikosvastuuseen

Uutiset, sunnuntaina 07.04.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen haluaa tiukentaa ja selkeyttää maamme lainsäädäntöä liittyen erilaisiin terroristisiin rikoksiin ja niiden valmisteluun ja tukemiseen. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi Suomen rikoslain korkean näyttövaateen luovan jopa toimintatilaa ja olevan jopa tietynlainen vetovoimatekijä Suomessa tai Suomesta tapahtuvalle terroristiselle toiminnalle. Pelttari totesi, että rikosvastuu muissa Pohjoismaissa, varsinkin Norjassa ja Tanskassa, toteutuu terrorismirikoksissa selvästi paremmin kuin Suomessa.

-Tällaiset viestit täytyy ottaa vakavasti. On todella vakavaa jos meille syntyy tai jos meillä on tällaista tilaa ja otollista maaperää  terroristiselle toiminnalle. On välttämätöntä pikaisesti tarkastella rikoslain terrorismirikoksia koskevia pykäliä ja niiden soveltamista, toteaa Timo Heinonen ja uskoo pian köyttöönsaatavien tiedustelulakien osaltaan helpottavan tapausten selvittelyä ja tutkintaa.

-Terrorismiin liittyvien rikosilmoitusten määrä kasvoi aiemmasta 1-2 vuonna 2017 jo 13 rikosilmoituksen. Viime vuonna tilanne rauhoittui, mutta ”ISIS-terroristi Sannojen” ja mahdollisesti muiden Suomeen palaavaan pääsevien myötä tilanne voi muuttua nopeasti, toteaa Heinonen.

Heinosen mukaan ISIS:n taistelualueille matkustaneiden kohdalla näytön tulisi riittää automaattisesti.

-Jos lakimme on nyt näytönvaatimusten kautta sellainen, että näitä henkilöitä ei saada vankilaan niin tilanne voi muuttua nopeasti. Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi, että meidän lainsäädännön terrorismirikosten korkea näyttökynnys voi jopa lisätä maamme houkuttelevuutta ja olla vetovoimatekijä radikalisoitumiselle.  Tämä viesti pitää ottaa vakavasti ja tehdä riittävät korjaustoimet lakiin, toteaa Heinonen.

Tällä viikolla Lännen Media kertoi kuinka KRP eli Keskusrikospoliisi on tutkinut peräti 27 terrorismirikostapausta viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi tutkinnassa on ollut vielä noin 100 terrorismiin liittyvää esiselvitystä ja ennalta estävän toiminnan ilmoitusta.

-Suurin osa epäillyistä on siis kantasuomalaisia, ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajia sekä ulkomaalaisia. Ja kaikkien näiden taustalla on radikaali-islamistinen ääriajattelu. Monissa tapauksissa Suomesta on nimenomaan tuettu muualla tapahtuvaa toimintaa ja tämä pitää voida estää tehokkaammin. Se on myös minusta velvollisuutemme muita Euroopan maita ja muitakin kohtaan.

-Valtaosa näistä tutkinnoista on nimittäin liittynyt ainakin osaksi ulkomailla tapahtuneisiin rikoksiin tai sitten ulkomailla tapahtuvien rikosten edistämiseen Suomesta käsin.

Heinonen haluaakin sisäministeriön valmistelevan heti kevääksi tiukennuksia ja tarkennuksia maamme lainsäädäntöön.

Tagit: DAESH, ISIS, terrorismi,

Kommentit