Kansanedustaja Timo Heinonen: Suomalaisen ruoan vientipotentiaalia on kehitettävä

Uutiset, lauantaina 11.02.2017

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pitää tärkeänä, että lähitulevaisuudessa Suomessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota puhtaan ruoan tuotannon sekä alan tutkimuksen ja markkinoiden kehittämiseen. Teknologian kehittymistä ja digitalisaatiota on Heinosen mukaan myös syytä hyödyntää tällä saralla.

– Elintarvikealalla on paljon toistaiseksi hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka avulla meidän on mahdollista esimerkiksi kasvattaa vientiämme. On tärkeää, että alaa tulevaisuudessakin tuetaan hyvin koordinoidulla, korkeatasoisella tutkimus- ja opetustyöllä. Alaa on myös markkinoitava aktiivisesti, jotta tulevaisuudessa Suomi on kansainvälisesti tunnettu, korkealaatuisten tuotteiden ja korkean elintarvikeosaamisen vientimaa, Heinonen toteaa.

Hallitus hyväksyi torstaina ruokapoliittisen selonteon, johon on kirjattu Suomen ruokapolitiikan päämäärät ja painotukset vuoteen 2030 asti. Heinosen mukaan selonteossa korostuu se, että Suomen tärkeimpiä tulevaisuuden tavoitteita on lisätä ruoan arvostusta kotimaassa ja vahvistaa Suomen maakuvaa korkealaatuisen ruoan ja ruokamatkailun lähettiläänä.

– Tarkoitus on, että vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Meidän on kehitettävä koko elinkeinoa siten, että suomalainen, puhdas ruoka houkuttaa kuluttajia sekä kotimaassa että ulkomailla. Tähän kuuluu olennaisesti myös se, että vaikutetaan eri EU-instituutioihin ja toisiin jäsenvaltioihin, jotta EU:n yhteinen maatalouspolitiikka huomioi Suomen erityispiirteet, Heinonen sanoo.

Heinonen muistuttaa, että tulevina vuosina ympäristön muutokset, väestön taloudellinen eriarvoistuminen ja ikääntyminen sekä kaupungistuminen tulevat jatkumaan, ja nämä on osattava ennakoida.

– Ruokajärjestelmän tulevat haasteet liittyvät muun muassa ympäristökestävyyteen, elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen, viennin kehittämiseen ja korkean elintarviketurvallisuuden tason ylläpitämiseen. Näiden lisäksi ruoan kulutukseen liittyviä haasteita ovat elintapasairaudet ja terveellisen ruokavalion edistäminen. Lisäksi globalisaatio sitoo Suomen entistä enemmän kansainvälisille markkinoille. Uudella teknologialla on myös tällä saralla paljon annettavaa, Heinonen sanoo.

Kommentit