Kansanedustaja Timo Heinonen: Opiskelijoitakaan ei tulisi enää rangaista ahkeruudesta

Uutiset, sunnuntaina 20.01.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan varajäsen Timo Heinonen poistaisi opiskelijoiden opintotuen ns. vapaantulon rajat kokonaan. Heinonen on esittänyt asiaa aiemminkin ja tällä viikolla asia sai nousi jälleen esille, kun Palkansaajien tutkimuslaitos kertoi vapaantulonrajojen ongelmista.

-Opiskelijoita rangaistaan edelleen ahkeruudesta. Minusta riittävä edellytys opintotuen saannille pitäisi olla sovitussa ajassa etenevät opinnot. Olisi tärkeää, että opiskelijatkin voisivat hankkia jo työkokemusta ja osaamista työelämästäkin opintojen aikana, totesi Timo Heinonen.

Heinosen johdolla valmisteltiin aikanaan Kokoomuksen nykyistä opintotukimallia kannustavanpi ja kokopäiväisen opiskelun paremmin mahdollistava opintotukimalli. 

-Malli olisi edelleen toteutettavissa. Ja sen palasia onkin toteutettu. Myönteistä on ollut myös se, että nyt saimme opintotukeen erityisen materiaalilisän toisen asteen opiskelijoille ja myös perheellisen opiskelijoiden asemaa on parannettu, totesi Timo Heinonen, joka toimi ennen kansanedustajaa uraa opettajana ja on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri.

PT:n raportissa esitetään, että opintotuen tulorajoja voitaisiin ainakin nostaa esimerkiksi 50 prosentilla, jolloin 9 opintotukikuukauden tuloraja olisi 18 000 euroa. Tällaisen muutoksen seurauksena opiskelijat tienaisivat aiempaa enemmän ja julkisyhteisöjen verotulot kasvaisivat. Ottaen huomioon verotulot ja tulonsiirrot tämä vaihtoehto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

-Itse poistaisin vapaantulon rajat kokonaan. Jo tämä tutkimus osoittaa, että verotulot kasvaisivat sen myötä kun antaisimme opiskelijoille mahdollisuuden ja luvan tehdä. Suomalainen yhteiskunta kaipaisi kieltojen ja rajoitusten sijaan enemmän tällaista saa tehdä -asennetta, totesi Timo Heinonen.

Heinosen mukaan mahdollisuus työntekoon parantaisi myös opiskelijoiden osaamista ja työelämän valmiuksia. Malli toisi myös työntekijöitä lisää työvoimapulasta jo kärsiville aloille.

-Tämä ei olisi keneltäkään pois vaan kaikille lisää. Osaamiseen pitäisi nyt panostaa selvästi enemmän ja huolehtia siitä, että osaavia tekijöitä löytyy työtehtäviin jatkossakin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että tulorajojen muutokset eivät vaikuttaisi merkittävästi opintotuen käyttöön. 

Kommentit