Kansanedustaja Timo Heinonen: Koulukiusaaminen kirjattava rikokseksi

Uutiset, perjantaina 22.04.2016

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on uusinut lakialoitteensa missä esitetään koulukiusaamisen kriminalisointia. Entisenä opettajana Heinonen tuntee koulukiusaamisen ongelmat erittäin hyvin ja hän haluaa, että kiusaamisen kitkemiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Vuonna 2012 Krista Vierimaan tekemä tutkimus vahvisti mm. sen, että jopa 73 prosenttia koulukiusaajista olisi jättänyt kiusaamatta, jos se olisi ollut laissa kiellettyä.

Upset Teenage Girl With Friends Gossiping In Background

Upset Teenage Girl With Friends Gossiping In Background

– Totta kai ensin kouluissa pitää tehdä kaikki muu mahdollinen. Mutta valitettavasti meillä on myös tilanteita missä ei enää puhuttelut, jälki-istunnot eivätkä mitkään muutkaan keinot riitä kiusaamiseen katkaisemiseksi ja silloin pitäisi voida käyttää myös tätä kovinta keinoa koulurauhan palauttamiseksi jokaiselle, kertoi Timo Heinonen joka toimi opettajana ennen kansanedustajan uraansa kuusi vuotta alakoulussa ja sitä ennen myös erityiskoulussa ja yläkoulussakin.

Heinonen haluaa, että puheet koulukiusaamisen nollatoleranssista saatetaan nyt kaikin mahdollisin keinoin myös toteen.

– Meillä on yhtenevä käsitys koulukiusaamisesta ja myös sen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Yhdenkään lapsen eikä nuoren ei pidä joutua koulukiusaamista kokemaan ja tässä meillä on vielä tehtävää.

– Rikosvastuuikäraja Suomessa on 15 vuotta. 15 vuotta täyttänyt voidaan siis tuomita rikoksesta rangaistukseen. Kiusaaja voi siis saada tuomion, jos hän on 15 vuotta täyttänyt. Jos kiusaamiseen on syyllistynyt useampi kiusaaja, lain mukaan heitä kaikkia rangaistaan rikoksen tekijöinä. Myös yllyttäjä voidaan tuomita kuten rikoksen tekijä. Alle 15-vuotiaiden kohdalla rikosvastuullisuuden ikäraja ei täyty, joten heidän kohdallaan asia käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa. Sen sijaan vahingonkorvausvastuulla ei ole ikärajaa, joten myös alle 15-vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvausta kiusaamisen uhrille, jolle on aiheutettu vahinkoa.

Eduskunnassa on jätetty Heinosen lakialoitteen lisäksi käsittelyyn myös esitys minkä mukaan jatkossa vakavissa kiusaamistapauksissa koulua vaihtamaan määrättäisiinkin koulukiusaaja kiusatun sijaan.

Kommentit