Kansa valmis laajaan paikalliseen sopimiseen – Minäkin!

Blogi, keskiviikkona 02.03.2016

EVA julkaisi tänään Arvo- ja asennetutkimuksensa työelämää koskevan osuuden. Se on mielenkiintoista luettavaa juuri nyt kun käydään keskustelua yhteiskuntasopimuksesta ja suomalaisesta työelämästä ja maamme tulevaisuudesta.  Tutkimuksen mukaan meistä suomalaisista enemmistö on valmista laajaan paikalliseen sopimiseen työelämässä. Työaikajärjestelyistä, kuten joustoista ja työaikapankeista, päättäisi työpaikkatasolla 69% suomalaisista ja erilaisista kannustinpalkkioista, kuten bonuksista, sopisi työpaikkatasolla 78%. Yli puolet pitää paikallista sopimisen tasoa oikeana, kun päätettävänä on palkan alentaminen poikkeustilanteessa. Mutta myös työajan pituudesta sovittaisiin mieluiten yritystasolla. Esimerkiksi työajan päättämistä paikallistasolla kannattaa 45% suomalaisista ja vain 23% antaisi asian liittojen ja 26% keskusjärjestöjen päätettäväksi.

Lähes samoin lukemin osoitetaan paikka palkankorotuksille ja ylityökorvauksille sopimisesta. Suomalaisista 44 prosenttia sopisi palkankorotukset paikallistasolla, 27 prosenttia liitoissa ja vain 20 prosenttia valtakunnan tasolla. Ylityökorvausten kohdalla paikallisen sopimisen kannatus on hiukan pienempää, mutta kuitenkin suositumpaa kuin muiden vaihtoehtojen.

EVA:n tutkimuspäällikkö totesikin, että ”näyttää siltä, että kansa on valmiimpi käytännössä laajempaan työpaikkatason sopimiseen kuin työmarkkinajärjestöt”. Tuntuu siltä, että kansa ymmärtää jo paljon paremmin missä tilanteessa maamme on kuin työmarkkinajärjestöt. Vai eikö heitä kiinnosta työttömät lainkaan? Nyt kyse on monta kertaa nimittäin siitä, että onko työtä hetken hieman vähemmän tai sitten siitä, että sitä ei jatkossa ole lainkaan. Konkurssin voisi usein estää sopimalla paikallisesti ja joustamalla ja kun luottamustoimii puolin ja toisin niin yhdessä päätöksiä tehdään. Itse toivon, että paikallisessa sopimisessa kuunneltaisiin työntekijöiden mielipidettä – heistä monella on varmasti aiheellisesti huoli huomisen työstä ja työtilanteesta. Ja tämä huoli pitää hallituksenkin nyt ottaa vakavasti.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus julkistetaan kokonaisuudessaan ensi viikon torstaina 10. maaliskuuta. Tämänvuotisessa tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten asenteita yhteiskunnallisiin vastakkainasetteluihin, pakolaisiin ja turvallisuuteen. EVA on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä taloudesta, politiikasta ja arvoista jo yli 30 vuoden ajan.

Niin siis kansaahan minäkin olen.

Tänään eduskunnan päivä alkoi EU:n avunantolausekkeiden läpikäynnillä puolustusvaliokunnassa ja samojen teemojen ympärillä jatkamme tällä viikolla laajemminkin. Nyt hetki töitä työhuoneessa ja sitten katsomaan saako eduskunnan ruokalasta tänään mitään suomalaista ruokaa. Ja iltapäivällä täysistunto ja ylimääräinen ryhmäkokous työmarkkinaneuvotteluiden tilanteesta.

Pakkolait kuittaantuun yhteiskuntasopimuksella – säästöjä ei voida perua eikä veroja keventää.

Kello 19.01 ja kuudelta julki eduskuntaryhmiemme päätös työmarkkinajärjestöjen yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus ilmoitti, että sopimus riittää kuittaamaan hallituksen oman kilpailukykypaketin eli ne ns. pakkolait. Mutta paikallisensopimisen kirjauksia ei hallitus hyväksynyt esitetyssä muodossa ja myös tavoitteesta jäänyt kokonaisuus tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa ei säästöjä voida perua eikä toteuttaa suunniteltua miljardin euron veronkevennystä.

Pääministeri Juha Sipilä totesi, että paikallista sopimista lisäämällä ja ns. Suomen mallilla missä vientisektori määrittelee palkkalinjantarkentamalla voitaisiin päästä sellaiseen kokonaisuuteen, että työnverotusta voitaisiin keventää. Paikallisen sopimisen raamit hallitus on linjannut aiemmin.

Hallitus lähtee siitä, että ratkaisun pitää sisältää seuraavat elementit:

1.     Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

2.     Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista.

3.     Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen vaikeita haasteita.

4.     Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa.

5.     Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.

Valtiovarainministeri Alexander Stubb totesikin illan tiedotustilaisuudessa, että hallituksen viesti jatkosta työmarkkinajärjestöille on, että mikäli nyt sovittua pakettia paikallisesta sopimisesta vahvistetaan, tulee hallitus tarkastelemaan omia tavoitteitaan ja katsomaan, millaisia toimia leikkausten perumisen ja veronkevennysten suhteen voidaan tehdä. Ensimmäinen arviointi suoritetaan tämän vuoden kesäkuussa. Tällöin varmistetaan miten  yhteiskuntasopimus on viety työehtosopimuksiin ja onko siellä myös hallituksen linjausten mukaiset kirjaukset paikallisesta sopimisesta. Uusi tarkastelu suoritetaan puoliväliriihessä 2017. Tämän jälkeen on sitten varmasti oikea aika katsoa onko tavoitteet saavutettu ja voidaanko veronkevennykset työnverotukseen tehdä.

Nyt on vielä saatava myös SAK tehdyn sopimuksen taakse. Ja hyvä on muistaa sekin, että tämän yhteiskuntasopimuksen kohdista ei ole päättänyt hallitus tai eduskunta vaan työntekijät ja työnantajat keskenään sopien.

Tänään siis eduskuntaryhmät ja maamme hallitus hyväksyivät työmarkkinajärjestöjen yhteiskuntasopimuksen. Ns. hallituksen pakkolait on nyt haudattu lopullisesti jos myös SAK kokonaisuuden hyväksyy. Hienoa, että tämä paketti syntyi nyt työntekijöiden ja työnantajien kesken yhdessä neuvotellen.

Jatkossa vielä tarvitaan siis työtä paikallisen sopimisen vahvistamiseksi niin että hallituksen edellä kertaamani reunaehdot täyttyvät ja kun sekin saadaan maaliin niin keväällä 2017 näemme onko tavoite saavutettu ja voidaanko suunniteltu miljardin veronkevennys tehdä.

Hyvä päivä kun se kevätkin on jo ovella.

….

Mielenkiintoinen päivä ja tuloksekaskin siis takana. Puolustusvaliokunnassa mielenkiintoinen kokous niin kuin aina ja päivällä hieman keskusteluja vuokra-asumisesta ja asuntotilanteesta. Ja myös tuo ylimääräinen ryhmäkokouksemme heti täysistunnon jälkeen. Huomenna jatketaan.

Kommentit