Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta kumotaan – Myös ylioppilaskuntien pakkojäsenyyksistä nyt voidaan ja pitää luopua

Blogi, tiistaina 25.09.2018

Helsingin Hovioikeus totesi alkuvuodesta, että Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta syrjii totaalikieltäytyjiä. Päätös johti tilanteeseen missä lakia tuli muuttaa ja tänään eduskunnassa oli käsittelyssä hallituksen esitys lakimuutokseksi.

Oikeuden päätöksessä todettiin, että muiden vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyvien erilainen kohtelu on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaista ja syrjivää. Vuoden 1987 ns. vapaustuslaki oli siis tullut tiensä päähän. Tähän vaikutti mm. se, että olemme liittyneet Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja myös maamme perustuslaki on muuttunut. Pitää myös huomata se, että siviilipalvelukseen voi nykyään hakeutua ilman, että mies määrätään ensin asepalvelukseen. Näin siis siviilipalvelus on jo nyt tosiasiallisesti erotettu sotilaallisesta maanpuolustusvelvollisuudesta. Jehovan todistajien vapauttaminen kaikesta palveluksesta ei siis enää ole millään tavalla yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta perusteltua. Itseasiassa myös YK:n ihmisoikeuskomitea on kritisoinut maatamme Jehovan todistajia suosivasta vapautuslaista.

Kuva: Puolustusvoimat

Vapautuslaki ehdotetaan nyt siis kumottavaksi siirtymäaikana siten, että henkilöt, jotka ovat ennen kumoamislain voimaantuloa hakeneet kyseisen lain mukaista lykkäystä palveluksen aloittamiselle, voisivat edelleen kolmen kuukauden kuluessa hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta. Siirtymäajan jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi. Vapautuslain kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdellaan maamme asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti. Se on minusta oikein ja kohtuullista. Vapautuslaki on asettanut siis yhden uskonnollisen vakaumuksen parempaan tai erilaiseen asemaan muihin vakaumuksiin nähden ja lain onkin useassa yhteydessä todettu olevan ristiriidassa perustuslaissa turvatun ihmisten yhdenvertaisuuden ja siihen liittyvän syrjintäkiellon kanssa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tulee olla kaiken lainsäädännön perusta ja hyvä, että tämä virhe nyt korjataan. Ja loppujen lopuksi tulevaisuudessakin maamme puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaa reserviin. Tästä muodostuu tarvittaessa Puolustusvoimiemme 280 000 hengen vahvuiset sodan ajan joukot. Tällaista järjestelmää emme pysty ylläpitämään ilman yleistä asevelvollisuutta. Näistä joukoista reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia.

Yksi asia siis tänään istunnosta eteenpäin meille puolustusvaliokuntaan ja istunnossa sivistysvaliokuntaan ja stv:hen myös erinomainen esitys missä aiemmin vain yliopisto-opiskelijoille tarjotut YHTS:n palvelut laajennetaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Samalla minusta on syytä edetä myös siinä, että ylioppilaskuntien pakkojäsenyyksistä luovutaan sillä jatkossa tämä terveyspalvelukokonaisuus hoituu Kelan kautta.

Valiokunnat myös mahtuivat päivää ja esityksestäni puolustusvaliokunta saa huomenna selvityksen poliisi- ja viranomaisoperaatiosta Turunmaan saaristossa.

 

Kommentit