Jätevesiasetusta vihdoin järkeistetään – Remontoidaan vasta remonttien yhteydessä

Kynästä, tiistaina 05.07.2016

Hallitusneuvotteluissa vihdoin sovimme, että haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyä kevennetään. Kyse on siis siitä surullisen kuuluisasta p***alaista eli jätevesiasetuksesta mikä aikanaan nousi otsikoihin ympäristöminitseri Paula Lehtomäen (kesk) aikana. Yritimme sitä jo silloin kokoomuksen toimesta muuttaa, mutta laihoin tuloksin ministeriön haratessa vastaan ja vasta nyt hallitusneuvotteluiden kautta asia saadaan kuntoon.

Korjattu esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta tulee syksyllä eduskunnan käsittelyyn ja se on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden alussa. Esitys kohtuullistaa merkittävällä tavalla haja-asutusalueiden jätevesien sääntelyä ja yksinkertaistaa ja keventää vaatimuksia erityisesti muualla kuin vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueella. Nyrkkisääntö jatkossa olisi se, että näillä ns. kuivan maan mökeillä ja kiinteistöillä määrätyistä jätevesiremonttien määräajoista luovutaan kokonaan ja remontit tehdään silloin kun ne kiinteistönomistaja järkeväksi näkee. Käytännössä siis remontoidaan jätevesiasiat muiden remonttien yhteydessä.

Niissä noin sadassa kunnassa, missä ei ole voimassa kunnan omia ympäristösuojelumääräyksiä rantamökkien ja -talojen sekä pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjenkin siirtymäaika eli remonttien takaraja pitenee 30.10.2019 saakka. Rantarakentamisen eli vesistöjen äärellä olevien kiinteistöjen etäisyys rannasta on enintään 100 metriä. Tätä kauempana olevien kiinteistöjen remontit siis tehtäisiin ilman aikavelvoitetta muiden remonttien yhteydessä. Myös ranta- ja pohjavesialueillakin kunta voisi jatkossa myöntää hakemuksesta poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi. Viiden vuoden jatkoajan vesistöjen äärellä saisi jatkossa siis nykyistä helpommin kun edes jompikumpi ehto täyttyisi. Aikaisemminhan molempien eli vähäisen kulutuksen ja kohtuuttomien kustannusten, piti toteutua, mutta jatkossa poikkeamiseen riittää vain toisen ehdon täyttyminen.

Kuivanmaan kiinteistöjen vaatimukset lakiehdotuksessa koskevat siis kaikkia Suomen kuntia ja niissä siis jatkossa omistaja itse päättää milloin jätevesiremontti tehdään. Yli kymmenen vuotta vanhoissa eli ennen vuotta 2004 rakennetuissa rakennuksissa jätevesijärjestelmä olisi jatkossa kunnostettava vain uuden rakennuksen rakentamiseen verrattavaa rakennuslupaa vaativien remonttien yhteydessä tai kun kiinteistössä muuten remontoidaan vesijärjestelmiä. Näissä tilanteissa talon tai mökin jätevesiremontin ajankohta siis määräytyisi aina kiinteistökohtaisesti.

Eduskunnassa on minusta syytä vielä käydä perusteellisesti läpi esityksen vaikutukset niihin noin 200 kuntaan missä on voimassa kunnan omat ympäristönsuojelumääräykset. Myös näiden kuntien tulisi jatkossa noudattaa vaatimuksissaan samoja lieventäviä seikkoja eli jätevesien vähäistä määrää tai remontin suuria kustannuksia.

Olemme siis ottamassa järkiaskeleen ja kohtuullisuusaskeleen jätevesiasioissakin. On tärkeää, että vesistöjä suojellaan ja varmistetaan puhdas vesi kaikille ja nyt se tehdään ilman, että jokaista mummonmökkiä ja vähällä käytöllä olevaa tönöä velvoitetaan suuriin ja jopa koko kiinteistöä kalliimpiin remontteihin.

Nyt hieman siis kesälomaa ja tällaisissa mökkitunnelmissa itsekin. Järki siis voittaa uuvutustaistelussa 🙂 Hyvää kesäpäivää kaikille.

Timo Heinonen
kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja

Kommentit