Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2020, keskustelu 22.6.2016

Kynästä, keskiviikkona 22.06.2016

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2020, keskustelu 22.6.2016

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmänpuheenvuoro / Ed. Timo Heinonen

Julkinen puhuttaessa

***

oioioiArvoisa puhemies…

Suomen taloustilanne pysyy lähivuodet vaikeana, vaikka nähtävissä onkin ollut merkkejä käänteestä parempaan. Orastavat merkit käänteestä eivät ole sama asia kuin käänne. Merkit eivät ole lupa lopettaa vaan päinvastoin vaatimus jatkaa. Selvää on, että hallituksen suunnitelmat julkisen talouden tervehdyttämiseksi on johdonmukaisesti pantava toimeen. Vaalikauden aikana tehtävän sopeutuksen 4 miljardin tasosta on pidettävä kiinni ja velkaantuminen saatava taittumaan suunnitellulla tavalla. Näin voimme taata luottamuksen säilymisen Suomen kykyyn hoitaa asiansa.

Kaiken keskiössä on työllisyys. Nykyisellä työllisyysasteella ei ole mahdollista rahoittaa nykyisen laajuista hyvinvointiyhteiskuntaa – koulutusta, terveydenhuoltoa ja välttämättömiä tulonsiirtoja. Siksi työllisyyttä on pakko saada ylös samalla, kun julkisten menojen kehitys pidetään hallinnassa.

Paljon on jo saatukin aikaan. Esimerkiksi kilpailukykysopimuksen myötä odotetaan ehkä 35 000 uutta työpaikkaa. Tämä on arvostettava saavutus. Sopimuksen myötä tulevat merkittävästi vastaan he, joilla on turvattu työ. Järjestöjen valitsemassa mallissa valitettavasti muita suuremman kuorman saavat kantaakseen julkisen sektorin naisvaltaisten alojen työntekijät kuten opettajat ja sairaanhoitajat.

Paikallisen sopimisen lisääminen harmillisesti vesittyi ja jäi järjestäytymättömien yritysten kohdalla toteutumatta. Juuri se olisi kaikista yksittäisistä toimista ollut pitkällä aikavälillä se vaikuttavin. Ilman työmarkkinoiden toiminnan merkittävää parantamista Suomen työttömyys jää pysyvästi korkealle. Tähän on aivan välttämätöntä palata niin pian kuin mahdollista.

Aiemmin keväällä julkistettu työllisyys- ja yrittäjyyspaketti sisältävät pieniä mutta tarpeellisia keinoja työllisyyden vahvistamiseksi. Juuri annettu hallitusohjelman mukainen esitys koeaikojen pidentämisestä, määräaikaisuuksien helpottamisesta ja takaisinottovelvoitteen keventämisestä tulee myös lisäämään työtilaisuuksia.

Hallitusohjelman tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta ja 110 000 uudesta työpaikasta ovat voimassa, mutta toteutuakseen ne vaativat uusia toimia. Tähän mennessä toteutetuilla tai sovituilla ratkaisuilla tavoitteeseen ei tulla pääsemään. Uusia keinoja on saatava sovittua jo syksyn budjettiriihessä, ja tähän valtiovarainvaliokuntakin hallitusta kannustaa. Työtä on tehtävä työn puolesta.

Valtiovarainvaliokunta kiittelee hallituksen verolinjauksia kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden kulmakiviin kuuluu kiinni pitäminen aiemmin mainituista tavoitteista ja uskottavista toimista niihin pääsemiseksi. Hallituksen tilannekuva ja politiikan suuri linja saavat isossa kuvassa myös kansainvälisten talouspolitiikan arvioitsijoiden tuen.

Arvoisa puhemies

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa lopuksi kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin yksityiskohtiin.

Kokoomus kannustaa jatkamaan normien eli sääntelyn purkamista. Hallitus on tässä saanutkin paljon jo aikaan, mutta työtä pitää jatkaa. Kokoomus on mielellään jatkossakin tässä suunnannäyttäjä ja eteenpäin kannustaja.

Koulutuksesta säästämisen tie on loppuun kuljettu. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy enempää leikkauksia koulutuksesta. Koulutussäästöjen kiistatta kielteisiä vaikutuksia tasoittaa se, että meneillään ovat merkittävät reformit kaikilla koulutusasteilla. Tämä auttaa saavuttamaan hyviä tuloksia nykyistä niukemmillakin voimavaroilla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on huolestuttavaa, että sisäisen turvallisuuden selonteon ja kehyspäätöksen välillä vallitsee ristiriita. Kehyspäätöksen mukainen kehitys johtaa poliisien määrän laskuun selvästi alle turvallisuusselonteossa linjatun määrän, joka on 7000 poliisia. On syytä edellyttää, että hallitus ratkaisee tämän ristiriidan siten, että poliisien määrä pystytään turvaamaan. Asialla on kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta huomattava merkitys.

Viimeisenä, rahallisesti vähäisenä mutta periaatteelliselta merkitykseltään suurena asiana Kokoomuksen eduskuntaryhmä nostaa esiin sotaveteraanien kuntoutusmäärärahat. Kuten tiedetään, sotaveteraanien määrä vähenee tasaisesti. Tätä toistuvasti käytetään perusteena kuntoutusmäärärahojen pienenemiselle. Perustelu on virheellinen siitä syystä, että veteraanien keski-ikä alkaa olla 95 vuotta, ja heidän kuntonsa heikkenee. Näin myös palveluiden tarve kasvaa. Pidämme välttämättömänä, että pian satavuotiaan Suomen kunniakansalaiset saavat viettää jäljellä olevat vuotensa arvokkaasti, mahdollisimman terveinä ja hyväkuntoisina. Se on meidän velvollisuutemme ja kunniatehtävämme.

Kommentit