Jätevesiasetus kumottova ja lisäaikaa annettava 2020.

Blogi, torstaina 24.04.2014

Jätin eilen maamme hallitukselle esityksen, jossa esitän jätevesiasetuksen korjaamista ja samalla siirtymäajan pidentämistä vuoteen 2020. Talous on nyt sellaisessa tilassa, että jatkoaika on perusteltu monen kodin ja perheen näkökulmasta ja kun vielä valtio päätti vetää siirtoviemäreiltä kaiken tukensa pois niin jää merkittävä osa uudistuksesta valtiovallankin toimesta hoitamatta. Monen alueen siirtoviemärien rakentamiset menevät jäihin ja siirtyvät ja olisi typerää pakottaa tällaisten valmiiksi suunniteltujen alueiden talot nyt talouden laman takia tekemäänkin yhtäkkiä talokohtaisia järjestelmiä. Siirtoviemärit kuitenkin vielä tulevat joskus ja siksi 2020 vuoteen on nyt hyvä antaa lisä aikaa.

Vuonna 2011 hajajätevesilainsäädäntöä muutettiin kumoamalla vanha, vuonna 2004, keskustalaisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen säätämä täysin kohtuuton jätevesiasetus. Korjausliike oli pakko tehdä ja aikamoinen vääntö se silloin olikin. Vuonna 2011 uudeksi normaalitasoksi asetettiin vuoden 2004 lievennetty vaatimustaso. Kuitenkin herkästi pilaantuvilla alueilla suositukseksi kunnille annettiin noudattaa aikaisempaa vaatimustasoa. Jätevesiasetus koskee kiinteistöjä, joita ei ole liitetty eikä aiota liittää vesihuoltolaitosten viemäriverkostoon. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2015 mennessä. Tätä siirtymäaikaa tulee nyt jatkaa vuoteen 2020 asti.

Kevään kehysriihessä hallitus päätti vielä poistaa valtiontuet siirtoviemärihankkeilta. Uusia siirtoviemäreitä ei nyt todennäköisesti rakenneta ja tämä hidastaa entisestään kansallisen viemäröintiohjelman toimeenpanoa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että investoinnit koskien jätevesiasetusta ovat mittavia ja vaativat taloudellisia resursseja kiinteistöjen omistajilta. Nyt monen kodin talous ei tätä vain yksinkertaisesti kestä. Olisi kohtuullista, että siirtymäaikaa jatkettaisiin vuoteen 2020.

Samalla minusta on myös jätevesien vähimmäisvaatimustasoa selkeyttää. Nykyinen jätevesiasetus siis tulisi kumota. Voimassa olevan asetuksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömään jäteveteen. Nyt lakiin on vähimmäisvaatimustasosta säädetty monimutkaisesti siis pelkkiä prosentteja. Näihin vaatimuksiin pääsemistä on käytännössä mahdoton varmistaa ja mitata. Ammattilaisetkin ovat todenneet, että hekään eivät ole löytäneet vielä jätevesijärjestelmää, jossa jätevedestä olisi päässyt ottamaan todella edustavia näytteitä vaatimusten mukaisesti. Eikö lakiin voitaisi kirjata konkreettisesti käytännön esimerkkejä tyyliin missä kolme kaivoa ja maahan imeytys riittää. Minusta näin pitäisi nyt tehdä.

Alleviivaan nyt vielä, että itse pidän jätevesilainsäädäntöä tärkeänä ympäristön ja ennen muuta arvokkaiden lähivesien ja juomavesien kannalta. Olen varma, että näin ajattelee jokainen suomalainen. Oma juomavesikaivo ja oma järvi tai lampi ovat sellaisia arvoja joita ei halua kukaan tuhota. Mutta jätevesiasiassakin kannattaa sallia maalaisjärjen käyttö.

Siksi nyt lisäsiirtymäaika on tarpeen ja myös jätevesiasetuksen kumoaminen ja uuden maalaisjärkeen tukevan tekeminen.

 

 

Kommentit