Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Heli-Maija Heikkinen tutustui työelämään eduskunnassa Kansanedustaja Timo Heinonen tyytyväinen ope-tet-mahdollisuuteen

Uutiset, tiistaina 08.12.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen sai joulukuun aluksi mielenkiintoisen vieraan eduskuntaan. Vihdissä Otalammen yhteiskoulussa historian ja yhteiskuntaopin opettajana toimiva, loppilainen Heli-Maija Heikkinen tutustui kahden päivän ajan eduskuntaan ja kansanedustajan työhön.

Ope-TET on Taloudellisen tiedotustoimiston kautta järjestettävä lyhyt työelämään tutustuminen opettajille. Toiminnalla on pyritty vastaamaan opettajien toivomuksiin osallistua oppilaiden tavoin TET-harjoitteluun. Samalla opettajille syntyy mahdollisuus päivittää työelämätietojaan ja yritystuntemustaan. Opettajan työelämään tutustuminen on vapaaehtoista, ja siitä aiheutuvat kustannukset, kuten sijaisen palkkaaminen, eivät rasita koulua.

Kahden päivän aikana Heli-Maija Heikkinen tutustui eduskuntataloon ja sen toimintaan. Tämän lisäksi hän teki päivittäisiä kansanedustajan avustajan työtehtäviä ja tutustui kansanedustajan töihin ja valtiopäivätoimintaan. Tavoitteena olikin, että opettaja saisi uutta ja käytännönläheistä tietoa, jota voi käyttää hyväkseen opetuksessa.

– Mielenkiintoinen kaksi päivää. Tällainen mahdollisuus, joka opettajille tarjotaan, kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi. Tärkeää olisi saada opettajat ja oman alan järjestöt ja yritykset kohtaamaan. Yhteistyöllä voidaan saada paljon aikaan, ja tästä hyötyvät erityisesti oppilaat, Timo Heinonen kannusti opettajia käyttämään tilaisuutta hyväkseen.

Kommentit