Heinonen: Suomessa tarvitaan mestareita ja maistereita

Uutiset, keskiviikkona 15.12.2010

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen ei kannata tutkintotasojen alentamista siten, että tiede- ja taidekorkeakouluopiskelijalle myönnettäisiin aluksi opinto-oikeus vain alempaan, kandidaatin korkeakoulututkintoon. Vuonna 2005 tehtyä korkeakoulujen tutkinnonuudistusta arvioinut työryhmä julkaisi mietintönsä tänään.

– Suomen kilpailukyky tulevaisuudessa turvataan parhaiten takaamalla korkea tiede- ja taidekorkeakoulutus yliopistoissa sekä työelämänlähtöinen osaaminen ammattikorkeakouluissa. Työurien pidentämiseen on jo monia, toimivia eri keinoja, joihin kansallisen sivistystason alentaminen ei kuulu, toteaa Heinonen.

Heinonen kannattaa ammattikorkeakoulututkintojen työelämälähtöisyyden vahvistamista. Yhteistyö pysyy tiiviinä, kun ammattikorkeakoulun alemman tutkinnon suorittamisen jälkeen on automaattinen työelämäjakso. Heinonen epäilee, että suora opinto-oikeus ylempään AMK- tutkintoon heikentäisi työelämälähtöisyyttä tutkinnoissa ja vastustaa arviointiryhmän ehdotusta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon maisteri (AMK) -tutkintonimikkeestä.

– Suomeen tarvitaan mestareita ja maistereita – ei sillisalaattia näiden väliltä. Koulutuksen pitää olla laadukasta riippumatta oppilaitoksesta ja lunastaa lupaus siitä, että opiskelu kannattaa aina, Heinonen linjaa.

– Eurooppalainen tutkintorakenteiden yhdenmukaistaminen on helpottanut opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuutta. Tämän rinnalla Suomessa tulee pohtia oman maamme tulevaisuutta, hyvinvointiyhteiskunnan pelastamista ja kansainvälistä kilpailukykyämme, ja tehtävä sen pohjalta omat, korkeakoulupoliittiset päätökset, toteaa Heinonen.

Korkeakoulujen arviointineuvosto julkaisi tänään korkeakoulututkintojen kaksiportaisen tutkinnonuudistuksen arvioinnin. Ns. Bolognan prosessin myötä eurooppalaisia tutkintorakenteita ja -nimikkeitä on yhdenmukaistettu, ja Suomi on ollut mukana tässä muutoksessa.

Kommentit