Heinonen, Kopra ja Satonen: Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettava

Uutiset, keskiviikkona 01.12.2021

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen, Jukka Kopra ja Timo Heinonen vetoavat maan hallitukseen siitä, että päätös lopettaa yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen perutaan. Kokoomuslaiset vaativat hallitusta kiireisesti tekemään päätökset tukioikeuden jatkamisesta, sillä koronatoimet tulevat rasittamaan yrityksiä ja yrittäjiä myös alkavana vuonna.

-On mahdoton ymmärtää, että tässä pahenevassa koronatilanteessa tämä monelle yrittäjille elintärkeä tuki lopetetaan. Vuodenvaihde ja myös alkava vuosi tullee edelleen olemaan monille yrittäjille vaikea ja tässä pitää varautua pahimpaankin, toteaa Kokoomuksen valtiovarainvaliokuntaryhmän puheenjohtaja Timo Heinonen.

Työttömyysturvaan on sovellettu koronaepidemian aikana väliaikaisia ehtoja. Suurin osa niistä päättyy 30.11.2021. Kela ei näin ollen voi enää maksaa yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea 1.12.2021 lähtien. Hallituksen esityksen perusteluista ei käynyt ilmi, minkä takia hallitus päätyi esittämään voimaantulosäännöksen muutosta vain marraskuun loppuun saakka?

-Olemme esittäneet jo aiemmin Kokoomuksen toimesta useaan otteeseen, että yrittäjien työttömyysturvasta säädettäisiin kerralla pidemmäksi ajaksi. Koska kriisin kestosta ei ole täyttä varmuutta, on perusteltua, että yrittäjien väliaikaista työttömyysturvaa edelleen jatketaan. Uusia rajoituksia on luvassa ja tilanne on monelle jo tällä hetkellä hyvin haastava, jatkaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vastaava Arto Satonen.

Koronatilanne on edelleen hankala. Taloudellinen epävarmuus on edelleen suurta. Ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokset ovat johtaneet paikoin hankaliin tilanteisiin yrittäjien kohdalla. Myös hallituksen elinkeinotoiminnan rajoittamiseksi annetut suositukset hankaloittavat tilannetta entisestään.

-Vaikka on mahdollista, että työmarkkinatukea saavien yrittäjien määrä vähenee, on kuitenkin huomioitava pandemian aiheuttama epävarma tilanne, joka hankaloittaa yrittäjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi elinkeinovapauteen liittyvät rajoitukset aiheuttavat merkittävää haittaa eri toimialoille, päättää eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kopra.

Kommentit