Heinonen halajaa toimivia peruspalveluja

Kynästä, maanantaina 23.02.2009

Aimo Alho kirjoitti Aamupostissa 23.2.2009 varsin tunnepitoisen yleisönosastokirjoituksen. Alhon kirjoitus sisälsi niin paljon asiavirheitä ja vääriä väitteitä minusta, sanomisistani ja myös yleisesti kunta-asioista, että se vaatii muutaman oikaisun ja tarkistuksen.

Aivan oikein. Nostin Lopen Kokoomuksen 90-vuotisjuhlassa 14.2. puheessani yhtenä asiana esille kuntaliitosselvityksen tekemisen. Minun kanta on ollut koko ajan täysin selvä ja muuttumaton. Minä kannatan kuntaliitosselvityksen tekemistä. En voi nimittäin itse hyväksyä palveluiden ”ideologista alasajoa” ja maamme korkeimpia veroja vain sen takia, että kunta voisi säilyä itsenäisenä, tietämättä mitä muita vaihtoehtoja on. Siksi minä kannatan ja olen kannattanut koko ajan avoimen kuntaliitosselvityksen tekemistä.

Riihimäen seudulla ei ole tehty kuntaliitosselvitystä vaikka Alho niin väittää. Varsin ympäripyöreä esiselvitys tosin tehtiin neljän kunnan alueella, mutta ei muuta. Tuossa selvityksessä kartoitettiin lähes yksinomaan maakuntarajan ja muiden Hyvinkään ja Kanta-Hämeen kuntien välisten rajojen vaikutusta mahdolliseen liitokseen. Se oli tarkoitettu nimenomaan kuntaliitosselvitysten pohjaksi.

Seutusopimuksen tarkoituksen ja tehtävän tiedän hyvin itse pitkään talousaluetoimikunnassa ja mm. sen puheenjohtajana toimineena. Seutusopimus ei kuitenkaan yksin turvaa peruspalveluitamme eikä takaa niistä maksettua hintaa. Siksi se ei yksin tule riittämään.

Minun mielipiteeni ja esitykseni ovat olleet siis täysin samat niin kuntavaalien alla kuin niiden jälkeenkin. Tämä on helppo todeta lehtikirjoituksistakin. Kannatin ja kannatan edelleen avointa keskustelua ja selvityksen tekemistä kuntapalveluista ja alueemme kehittymisestä yksin tai yhdessä. En myöskään ole ottanut kantaa Hausjärven tilanteeseen enkä Hyvinkään tilanteeseen. Kuntademokratiassa jokainen kunta tekee ratkaisunsa itse. Näin myös Loppi.

Alho väittää minun kuitenkin halveksivan kunnallisdemokratiaa. Se ei pidä paikkaansa. Uudella valtuustollamme ja uudella kunnanhallituksellamme on edessä kuntahistoriamme vaikeimmat ajat ja siksi on tärkeää, että meidän käytettävissä on myös kaikki ja paras mahdollinen tieto. Valta ja vastuu meillä jo on. Lisäksi nykyinen valtuustomme ei ole kuntaliitosselvityksen tekemiseen mielipidettään sanonut ja se olisi minusta myös syytä kuulla.

Jos Alhokin olisi perehtynyt siihen mitä Lopen kokoomuksen 90-vuotisjuhlassa sanoin, niin olisi ollut helpompi kirjoittaa oikein ja rehellisesti. Sanoin juhlakokouksessamme valtuustosalissa: ”Emme ole – en minä eikä kukaan muukaan Lopen kokoomuslainen – suinpäin viemässä Loppea osaksi suurempaa kaupunkia. Mutta emme ole myöskään valmiita ajamaan alas kaikkia Lopen peruspalveluita ja nostamaan veroja maamme korkeimmiksi vain säilyäksemme itsenäisinä. Loppi Loppena tullee elämää ikuisesti. Se ei ole kuntarajoista kiinni. Itse olen aina asunut Lopella. Tulen aina olemaan loppilainen. Tulen aina palaamaan Lopelle. Mutta minulla on myös rohkeutta uudistaa kuntakenttää. Ja siksi tulen itse kannattamaan tälläkin vaalikaudella sitä, että kuntapalveluiden mm. kyläkoulujen alasajon sijaan tulemme myös selvittämään sen mitkä palvelut ja millä hinnalla – millä veroprosentilla – voisimme Lopella turvata osana suurempaa kuntaa. Tämä kuntaliitosselvitys on ainoa oikea ja vastuullinen tapa katsoa tulevaisuuteen. Tehdä ja selvittää tosiasiat ja tehdä niiden varassa palveluiden kannalta oikeat ratkaisut”.

Tähän perustuen ja näillä tosiasioilla itse olen valmis kehittämään Loppea ja Lopella asuvien palveluita. Koko Riihimäen seutukuntaa ja seutukunnallamme olevia palveluita. Siksi olen aktiivisesti ollut uudistamassa palveluitamme vastaamaan tuleviin äärimmäisen suuriin haasteisiin mm. käynnistämällä lastenhoitopalveluiden ja koulupalveluiden selvitystyötä. Olen esittänyt myös päivähoitopalveluiden tarjoamista ylikuntarajojen. Tämä asia on nyt peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla etenemässä. Tärkeintä on lopulta se, että hoidamme kuntiamme ja seutukuntaamme niin, että voimme vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin oikean tasoisilla palveluilla ja niistä kuntalaisille koituvilla kohtuullisilla veroilla – hinnalla.

Timo Heinonen
Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kommentit