Kouluverkkoselvitys tehtävä ilman ennakkoasenteita ja -päätöksiä

Kynästä, sunnuntaina 22.02.2009

Lopen kunnanvaltuusto velvoitti joulukuussa 2008 kunnahallituksen tekemään kouluverkko ja varhaiskasvatusselvityksen. Tehtävän saaneena uusi kunnanhallitus asettikin kokouksessaa 16.2.2009 työryhmän/ohjausryhmän tehtävää varten. Ryhmään nimettiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Nurmo puheenjohtajaksi ja jäseniksi kunnanhallituksen jäsen Sakari Vuorinen sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kari Maunula ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marianna Rautiainen. Työryhmän asiantuntijajäseniksi nimettiin kunnanjohtaja, talousjohtaja ja sivistystoimenjohtaja, joka samalla toimii työryhmän esittelijänä ja sihteerinä. Työryhmä tulee teettämään itse selvitystyön puolueettomalla taholla -toivottavasti Opetushallituksella. Opetushallituksen kanssa paraikaa käydäänkin neuvotteluja heidän mahdollisuuksista tehdä selvitys. Työryhmän työ on nimittäin saatava valmiiksi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti 31.10.2009 mennessä.

Kouluverkon ja päivähoitoverkon selvittäminen on välttämätöntä. On totta, että kuntamme perusopetuksen menot suhteessa esimerkiksi Hausjärven kuntaan ovat merkittävästi, lähes 1 miljoona euroa korkeammat oppilaskohtaisilla menoilla laskettuna. Toki kunnatkin ovat erilaiset ja se pitää tässäkin työssä muistaa.

Valitettavasti julkisuudessa on jo esitetty lähes varmoina päätöksinä, että kyläkouluja tullaan sulkemaan. Tällaiset lausunnot ja ”ennakkopäätökset” ovat hätiköityjä ja voivat haitata juuri asetetun työryhmän työtä. Sellaisia päätöksiä ei kaikenlisäksi ole käsitelty eikä tehty.

Itse olen, Lopen kokoomuksen valtuustoryhmän ja hallituksen kanssa, sitoutunut täydellisesti selvityksen tekemiseen. Nyt on äärimmäisen tärkeää selvittää kouluverkkomme ja päivähoito- ja esiopetusverkkomme toimivuus ja niiden tulevaisuus. Tässä työssä pitää lähestyä asiaa talouden lisäksi myös ehdottomasti opetuksen laadun sekä lasten koulupäivien ja koulumatkojen pituuden kautta. On myös tärkeää selvittää se millaisia tilatarpeita meillä on päivähoidossa, esiopetuksessa ja kouluissa nyt ja tulevaisuudessa. Ja se mitä esimerkiksi koulujen lakkauttaminen tarkoittaa juuri tilojen näkökulmasta.

On löydyttävä vastaukset mm. siihen mitä mahdollinen kyläkoulujen sulkeminen merkitsee? Olemmeko tällaisen päätöksen jälkeen esimerkiksi vuoden tai muutaman tai viiden vuoden päästä rakentamassa sitten lisää päivähoitotiloja tai koulutiloja taajamiin? Venyvätkö koulumatkat epäinhimillisiksi? Tarvitaanko päivähoitoon lisää tiloja? Millaisissa ryhmissä tämän jälkeen opetusta annetaan? Missä kylien päivähoito järjestetään? Voidaanko vanhoja suljettuja kouluja myydä? Voisiko kylien koulujen asemaa vahvistaa sulkemisen sijaan? Voisiko kyläkoulut olla kuntamme vetonaula? Mitä se maksaisi? Ja niin edelleen.

On paljon kysymyksiä joihin on nyt tarkoitus löytää vastauksia. Tämän jälkeen on meillä päättäjillä paremmat mahdollisuudet tehdä oikeita ratkaisuja oikeisiin tositietoihin perustuen. Itse olen valmis tekemään tämän jälkeen tarvittavat päätökset kokonaisuuden huomioon ottaen.

Mutta nyt kannatan siis itse malttia ja selvitysrauhaa kouluverkon ja päivähoitoverkon työryhmälle ja valittavalle selvityksen tekijälle.

Timo Heinonen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen

Kommentit