Hämeenlinnan Työsilta ja paikalliset kansanedustajat Hämeenlinnan torilla Heinonen huolissaan nuorisotyöttömyydestä

Uutiset, keskiviikkona 16.06.2010

Hämeenlinnan Työsilta ry järjesti maanantaina kaikille avoimen tapaamisen alueen kansanedustajien kanssa Hämeenlinnan torilla. Kutsun tilaisuuteen vastaanotti yhteensä kahdeksan kansanedustajaa. HäTy on osa valtakunnallista työttömien yhteistyöverkostoa. Tilaisuuteen osallistunut kansanedustaja Timo Heinonen oli tyytyväinen tilaisuuteen ja kertoi oman puheenvuoronsa aiheen, nuorisotyöttömyyden, lisäksi keskusteluissa olleen maaseudun asiat ja kuntapäätökset.

Heinonen nosti puheenvuorossaan esiin ajankohtaisen ja vakavan nuorison työllisyystilanteen. Heinonen muistutti, että haasteellisesta tilanteestamme huolimatta nytkin valtaosa maamme nuorista voi hyvin. Mutta valitettavasti Suomessa on kuitenkin yhä enemmän myös niitä nuoria, joilla ei mene hyvin.

– Nuorten syrjäytyminen onkin aikakautemme pahin ja myös pitkäaikainen ongelma, johon tulee vastata sen vaatimalla vakavuudella. Itse asiassa olisi pitänyt tehdä jo paljon edellisen laman jälkeen, aina tähän päivään asti. Nyt olemme panostaneet valtavasti mm. perusopetuksen parantamiseen, erityisopetukseen, opintojenohjaukseen ja parantaneet nuorien opiskelijoiden toimeentuloa opintorahan korotuksella, vain muutamia mainitakseni, kertoi Heinonen.

Nuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään monin keinoin. Heinonen muistuttaa, että tämä on erityisen tärkeää syrjäytymisvaarassa olevan nuoren kannalta, mutta asialla on myös toinen puoli. Jokainen täydellisesti ”menetetty” eli yhteiskunnasta täydellisesti ja pysyvästi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle jopa 1,1 miljoonaa euroa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on laskelmillaan todennut, että vuodessa menetetty nuori maksaa 27 500 euroa.

– Syrjäytymisestä tuleva lasku on siis suuri, mutta ennen muuta se on aina inhimillisesti vielä suurempi tragedia. Nyt siis käärimme hihat ja jatkamme töitä pitääksemme kaikki nuoremme elämän pyörässä. Sen olemme velkaa maamme tulevaisuudelle, toivoi Heinonen.

Luvut kertovat karua kieltään ongelmasta. Nuorten työttömyysaste oli viime vuoden lopulla n. 20,3 %. Tässä joukossa suurimpina ovat peruskoulun suorittaneet noin 10 000 nuorta ja ammattikoulun suorittaneet 18 200 nuorta. Myös ylioppilaita ja korkeakoulutettuja nuoria on työttömänä tuhansia.

Ja ongelmana ei ole ainoastaan työttömäksi joutuneet, vaan esimerkiksi vuonna 2007 perusopetuksen jälkeisten opintojen ulkopuolelle jäi lähes 4 prosenttia nuorista. Ammattikoulutukseen päässeistä nuorista keskeytti yli 10 prosenttia opintonsa ja lukio-opinnotkin jäi kesken 4,2 prosentilla. Joka vuosi opintonsa keskeyttäneitä nuoria on yli 15 000.

Heinonen toteaakin, että samaan aikaan tänä keväänä kouluun hakijoita oli jälleen ennätyksellisen paljon. Toisen asteen koulutukseen oli yli 100 000 hakijaa, joista 67 000 ammatilliseen koulutukseen. Ammatillinen koulutus kiinnostaa. Tänä vuonna hakumäärä kasvoi jälleen 5000:lla.

– Tarvitsemmekin tulevaisuudessa entistä enemmän osaajia monille aloille. Nimenomaan ammattilaisia. Kädentaitajia. Osaajia. Tekijöitä. Tähän haasteeseen onkin vastattu ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty vaalikaudella 8 400:lla (5%), ja paikat on suunnattu työvoimatarpeen mukaan kasvukeskuksiin. Tämä siis sen takia, että koulutuksen saaneet nuoret myös pääsisivät töihin. Ei ole järkeä kouluttaa ketään työttömäksi, muistuttaa Heinonen.

Tämän vuoden talousarviossa lisättiin 50 miljoonaa euroa nuorten työllisyyden tukemiseen ja työttömyyden ehkäisyyn. Tällä rahalla panostetaan mm. neuvontaan, työvoimakoulutukseen, oppisopimusmahdollisuuksiin ja etsivään nuorisotyöhön.

Nuorisotyöttömyys on edelleen korkeissa luvuissa. Tämän kevään ensimmäinen lisätalousarvio keskittyi erityisesti nuorten työllistymiseen. Tavoitteena on saada edelleen 15 000 työttömälle tai syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka. Rahoja käytetään useisiin eri kohteisiin. Uudella Sanssikortilla valtio sitoutuu maksamaan osan nuoren palkasta ja myös kunnille on oma palkkatukijärjestelmä. Nuorten yrittäjien alkua tuetaan. Luodaan 700 uutta työpaikka nuorille, ja veikkausvoittovaroilla edistetään lähes 5000 nuoren työllistymistä esim. liikunnan ja nuorisotyön aloilla. Myös työvoimakoulutukseen ja erilaisiin valmentaviin koulutuksiin saadaan työttömille nuorille lisää paikkoja. Edelleen panostukset ammatilliseen koulutukseen, kansanopistoihin ja oppisopimuskoulutukseen jatkuvat.

– Paljon on siis saatu tehtyä, mutta kuten kaikki tiedämme, ongelma ei missään nimessä ole ratkaistu. Jokainen työtön tai syrjäytynyt on liikaa. Tehdään siis töitä, että tämän taantuman jättämät arvet jäävät mahdollisimman pieniksi hyvinvointiyhteiskuntaamme, päätti Heinonen puheensa Hämeenlinnan Työsillan tapahtumassa.

Kommentit