Hämeenlinna olisi luonteva paikka valtion ICT-palvelukeskukselle.

Blogi, tiistaina 19.11.2013

Hallitusohjelmassa sovimme, että valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien kokoamisesta yhteen. Tavoitteena luonnollisesti yhtenäistää toimintoja ja tehostaa ja hakea säästöjäkin. Asiassa on tarkoitus edetä ensi vuonna ja toiminnan käynnistämiseen ja investointeihin on varattu rahaakin. Kokonaisuus tulee olemaan merkittävä työllistäjäkin sillä palvelukeskukseen siirtyy jopa 1300 henkilöä valtion virastoista ja laitoksista. Lokakuussa annetun lakiehdotuksen mukaan valtion yhteisiin ICT-palveluihin kuuluu tulevaisuudessa perustietotekniikkapalvelut, tietojärjestelmäpalvelut ja sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelut. Tämä lakiesitys on nyt meillä eduskunnassa käsittelyssä. Tämä lakiesitys antaa raameja ja kehystä suuren asian valmistelulle, mutta yksi iso asia eli palvelukeskuksen sijainti ratkaistaan vasta myöhemmin ja asetuksella. 

 

Sijoittamispaikaksi on selvitetty Hämeenlinnan lisäksi myös Jyväskylää, Lappeenrantaä, Kuopiota, Oulua, Rovaniemeä, Tamperetta ja Turkua. Varsinaisessa päätoimipaikassa tullee toimimaan noin 20 henkilöä keskeisen johdon toimesta. Meillä Hämeessä Hämeenlinnassa olisi tarjolla valmista tilaa palvelukeskuksen päätoimipaikalle ja myös osaavaa henkilökuntaakin koulutusalojemme kautta. Ja uskallan sanoa, että myös sijainti loistavien yhteyksien päässä on meillä sellainen voimavara jota ei kannata sivuuttaa.

Tässä asiassa on nyt syytä olla valppaana ja heräillä. Ratkaisuja tehdään kuitenkin varsin pian.

Uusi viikko eduskunnassa näin käyntiin. Tänään jo takana lyhyt ympäristövaliokunnan kokous ja kohta turvallisuustyöryhmän kokoukseen.

Tänään hallitus antoi vielä täydennyksen ensi vuoden talousarvioesitykseen

Esitys sisältää sisältää lisämäärärahoja 108 miljoonalla eurolla, ja tuloarviota esitetään pienennettäväksi 261 miljoonalla eurolla. Ensi vuoden budjettia täydennetään siis hallituksen jo aiemmin päättämillä, työllisyys- ja kasvusopimusta tukevilla toimilla. Esityksessä tulee 1,5 prosentin korotus tuloveroasteikon tulorajoihin lukuunottamatta ylimpää tulorajaa. Ja lisäksi aiemmin vaatimamme mukaan työajojen verovapaan kilometrikorvauksen laskentaperusteiden muutos perutaan vuodelta 2014. 

Iso ratkaisu on myös työttömyysetuuksien 300 euron kuukausittainen suojaosuus. Näin laitamme siis sosiaaliturvassakin työnteon ykköseksi. Tämä mahdollistaa siis pienen työnvastaanottamisen ilman, että se leikkaisia tukia ja loisi näin työnvastaanottoa heikentävän kannustinloukun.  Tämä on tärkeä uudistus ja toivottavasti tuo lisää työtä tähän maahan.

Ja kyllä maininnan ansaitsee myös opintotuen 11 prosentin korotus opintorahaan 1.8.2014 alkaen. Korotettua opintorahaa saisivat ne korkeakouluopiskelijat, jotka aloittavat ensimmäisen tutkintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Ja samaan aikaan opintotukeen oikeuttavaa aikaa lyhennämme näillä opiskelijoilla viidellä kuukaudella. Tavoitteena siis mahdollistaa paremmin täysipäiväisempi opiskelu ja toisaalta kannustaa myös valmistumaan nopeammin. Työuria siis pidennetään nyt alkupäästä.

Kannustin on myös siinä, että ensi vuonna maata voi myydä verovapaasti asuntorakentamiseen kunnille. Toivottavasti maata siis saadaan ympäri Suomen rakentamiskäyttöön ja uutta rakentamista liikkeelle. Kannattaa siis hyödyntää tämäkin kannustin.

Lisäksi vielä päätettiin, että kasvaneen matkustajatuonnin sekä arvioitua heikomman verokertymän johdosta alkoholiveroa kiristetään suunniteltua vähemmän. 

Ja hallitus myös nostaa arviota pääomatuloveron tuotosta 15 miljoonalla eurolla. ”Arvio perustuu julkisesti noteerattujen yhtiöiden varojenjaon verottamiseen osinkona. Lausunnolla olleesta yhteisöverokantaa, osinkoverotusta ja yritysveropohjaa koskevasta esitysluonnoksesta poiketen hallitus ei esitä muutoksia pitkäaikaisen irtaimen käyttöomaisuuden poistoihin.”

Mutta summa summarum… maamme velkaantuminen jatkuu. Valtio ottanee ensi vuonna 7,1 miljardia euroa lainaa nettona.Tämän kehityksen katkaisemiseksi tarvitaan siis lisää toimia.

Nyt istuntoon ja käsittelyssä yritysverotuksen kokonaisuudistus. Sen tavoitteena luoda maahamme lisää ja uutta työtä. Iso uudistus keskustelussa tänään.

 

….

Istunnon keskustelujen jälkeen iltapäivällä vielä Ylen Politiikan Puhemylly ja sen perään illansuussa sain vieraakseni Hämeenlinnan Taideseuran väkeä. Heidän kanssaan ensin mukava keskustelu politiikan ajankohtaisista aiheista ja sitten heille erikoisuutena eduskunnan taidekierros. Pääsivät siis näkemään hieman enemmän ja hieman enemmänkin harvinaista.

Ylellä tänään keskustelussa mm. Kevan tuoreet sotkut ja itse totesin, että miljoona-asunnot ja väärillä alakanttiin tehdyillä verotusarvoilla ei ole tätä päivää. Ja kyllä täytyy sanoa, että ainakin minun luottamus Kevan toimitusjohtajaan ja muuhunkin johtoon on kärsinyt aikamoisen kolauksen. Varsinkin kun toisten rahoista pitäisi huolehtia ja toisten rahoilla toimia niin pitäisi homma hoitaa vielä omiakin rahoja paremmin. No toisaalta minun luottamuksella ei toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan kohdalla ole mitään merkitystä. Mutta kunhan nyt oman mielipiteenikin kerroin. Ahneudella ei näytä olevan minkäänlaisia rajoja ja kohtuuskin pahasti hukassa.

Itse kun toivoisin tällaisina aikoina mieluumminkin malttia ja vaikkapa Tasavallan Presidentin Sauli Niinistön tapaan vaikka palkan leikkaustakin niiltä joilla siihen on varaa. Nyt nämä esittävät itselleen kuitenkin tuhansien eurojen palkankorotuksia. Taisi oma korotusesitys olla 6000 euroa tai jotain. Siis pelkkä korotus ihan kovan kokonaisen palkan verran.

Nyt kotia kohden. 

 

Kommentit