Hämeen Kokoomus haluaa vaalipiirin liikennehankkeet mukaan kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin

Uutiset, keskiviikkona 24.11.2010

Hausjärvellä tänään kokoontunut Hämeen Kokoomuksen syyspiirikokous nostaa Hämeen vaalipiirin liikennehankkeet vahvasti esille ensi kevään hallitusneuvotteluihin.

Hämeen Kokoomus pitää tärkeänä, että Hämeessä kootaan nyt kaikki voimat yli maakunta- ja puoluerajojen ja nostetaan hämäläiset liikenne- ja infrahankkeet vahvasti mukaan neuvottelupöytiin. Hankkeita löytyy eri puolilta Hämettä, mutta parhaaseen tulokseen päästään yhtenäisellä viestillä.

Kilpailu liikennehankkeiden rahoituksesta tulee tiukkenemaan entisestään ja nyt pitää huolehtia, että hämäläiset hankkeet etenevät.

Hämeen Kokoomuksen kärkihankkeita ovat Päijät-Hämeessä Lahden eteläisen kehätien osuus sekä laajemmin itä-länsi- suuntaisen liikenteen kehittäminen Valtatie 12:n osuudella. Myöskään Valtatie 24 Lahden ja Vääksyn välillä ei suorituskyvyltään vastaa nykyisiä liikennemääriä.

Kanta-Hämeen puolella on Valtatie 2:lla huolehdittava Helsinki-Forssa –välisen tieyhteyden peruskorjauksen loppuunsaattamisesta sekä koko Hämeen aluetta palvelevien Kymppitien ja Kantatie 54:n kehittämisestä.

Raideliikennehankkeista Hämeen Kokoomus nostaa hallitusohjelmaan Helsinki-Tampere –pääradan välityskyvyn parantamisen sekä uusina raideyhteysvarauksina selvitykset Helsinki-Forssa-Pori –junayhteyden ja raideyhteyden myös Lahdesta Heinolan kautta pohjoiseen.

Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen liikennehankkeista päätettäessä on huomioitava myös valtaväyliä pienempien kanta-, seutu- ja yhdysteiden peruskorjaustarve. Hämeessä on lukuisissa eri kunnissa paljon pieniä liikenneväyliä, jotka vaativat viimeistään nyt peruskorjausta kuten myös lukuisat huonokuntoiset sillat.

Hämeen Kokoomus kutsuu kaikki Hämeen vaalipiirin kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat yli puoluerajojen mukaan nostamaan vaalipiirin liikennehankkeet vahvasti esille yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Vain yhteistyöllä on mahdollisuus saada näitä asioita eteenpäin, viestin Hämeestä pitää olla vahva ja yksituumainen. Liikennepolitiikan kokonaisuudessaan mm. perustienpidon ja radanpidon tulee olla yksi hallitusohjelman painopistealue.

Kommentit