Hämeen asioita.

Blogi, tiistaina 12.11.2013

Meillä Hämeen kansanedustajilla on tapana kerran kuukaudessa istua samaan pyöreään pöytään. Käymme silloin läpi vaalipiirimme ja maakuntiemme, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen, ajankohtaisia asioita. Pöydässä siis niin hallituspuolueiden kansanedustajat kuin oppositionkin kansanedustajat. Nämä yhteiset asiat kun eivät tunne sellaisia rajoja. Hyvä niin.

Tänään pöydässä kansanedustajistamme Tarja Filatov, Johanne Koskinen, Mika Kari ja James Hirvisaari lisäkseni ja myös muita eduskunnan hämäläistoimijoita. Hämeen Liitto ja Päijät-Hämeen Liitto koordinoivat näitä tapaamisia ja tänään päälimmäisenä aiheena alustuksen kautta vankiloiden tilanne. Keskustelussa siis saneeraustarpeet, mutta myös rangaistuskäytänteet ja yleinen keskustelu maamme kriminalipolitiikasta. Tänään saamme myös julki laajemman selvityksen ja ohjelman vankiloiden jatkosaneerauksista ja siinä tärkeässä roolissa jatkossakin niin Hämeenlinna kuin Riihimäkikin.

Itse nostin keskustelussa esille sen, että vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyvien rangaistukset eivät ole tällä hetkellä maassamme sopusoinnussa yleisen oikeustajun kanssa. Tarvitaan siis suunnanmuutos siihen mitä ensikertalainen istuu taposta tai muista vakavista väkiltarikoksista. Tässä aiheessa aktiivisena onkin jo kollegani, kokoomuksen kansanedustaja, Kari Tolvanen. Hänen lakialoite aiheesta nyt allekirjoitettavana ja sen velvollisuuden seuraavaksi menekin hoitamaan.

Nyt jo takana ympäristövaliokunta ja edessä seuraavaksi lounastaapaminen, sitten palaveri maa-aineisasioista ja sieltä sitten istuntoon.

….

Kello 20.03 ja kotona. Eduskunnassa tänään käsittelyssämme oli kaksikin hyvää ja positiivista verolakia, jotka osoittavat hallituksen isoa linjaa ja toimimista työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Uusia investointeja houkutteleva datakeskuksen sähköveron alennus käsiteltiin ensin. Google on jo päättänyt sijoittua Suomeen ja tekee ennätysluokan investointeja Haminaan. Paraikaa Microsoft pohtii omaa sijoittumistaan Pohjois-Euroopassa ja nyt ainakin hallituksemme tekee kaikkensa, että sekin valinta osuisi Suomeen. Päätöksellä ns. konesalien sähkövero alennetaan perinteisen teollisuuden halvempaan, toiseen sähköveroluokkaan, mikä edistää konesali-investointien tuloa Suomeen toivottavasti jatkossakin.

Tämän nyt käsittelyssä olleen veropäätöksen, hintalappu on 10 miljoonaa euroa. Uskon kuitenkin, että jos miinus laitetaan tuon 10 miljoonan eteen, niin loppupelissä viivan alle lopulta jää aika suuri plussa. Google on sijoittunut Suomessa Stora Enson entiseen paperitehtaaseen Haminassa, jonka se osti vuonna 2009, ja siellä datakeskus aloitti toimintansa pari vuotta sitten. Tähän mennessä Google on kertonut investoineensa entiseen paperitehtaaseen yhteensä jo 350 miljoonaa euroa, ja viime tai edellisviikolla he kertoivat uudesta 450 miljoonan euron investoinnista Haminaan. Näin tämä iso panostus, rohkea panostus, rohkea tulo Suomeen tuottaa työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen kasvavassa määrin. Tämä konesalien sähköveron alennus vaatii toki vielä tämän meidän eduskuntakäsittelyn jälkeen EU-komissionkin hyväksynnän.

Isoja juttuja.

Tämän jälkeen otimme käsittelyyn tuloveroasteikkojen tarkistukset siten, että estämme palkkaverotuksen kiristymisen ensi vuonna. Taustalla on tietysti maltillisen ja kattavan palkkaratkaisun syntyminen, mikä luo uskoa tulevaisuuteen niin työntekijöiden kuin yritysten vakaan toimintaympäristönkin puolesta.

Meille kokoomuksessa ei yhdenkään veron korotus ole mukava asia, mutta poliittinen voitto on aina se, kun pystymme estämään veronkiristyksiä. Nyt teimme niin. Me uskomme siihen, että Suomi selviää ja nousee talousahdingosta vain työtä tekemällä. Työntekijöiden ja kuluttajien luottamusta on pidettävä yllä ja ostovoimaa pystyttävä parantamaan, jotta kauppa käy kotimarkkinoilla. Palkkaverotuksen kiristämisen estäminen on pienin mutta tärkeä askel tällä tiellä. Hallituksen toimet yritysten kilpailukyvyn ja julkisen sektorin tehokkuuden lisäämiseksi sekä ennen kaikkea työnteon ja uusien työpaikkojen luomiseksi vievät omalta osaltaan kohti parempia taloudellisia aikoja. Toivottavasti ensi vuonna pääsemme jo kasvuun kiinni.

Käsittelimme tänään myös keskustan vaihtoehtobudjetin linjausta, jonka mukaan keskusta kiristäisi palkkatulojen verotusta ja keräisi näin valtiolle 200 miljoonaa euroa enemmän. Kokoomuksenkin mielestä valtio tarvitsee lisää verotuloja, mutta kohde on aivan väärä. Työn tekemisestä ei saa keskustan tapaan rangaista.

Ihmettelinkin keskustan imagon ja tekojen ristiriitaa. Keskusta esiintyy yritysmyönteisenä, mutta esimerkiksi työn verotukseen liittyvissä asioissa olette huomattavasti varovaisempia kuin kokoomusjohtoinen hallituksemme. Yhteisöveroa alentaisitte porrastettuna, osinkoverotuksessa linjanne on ollut epäselvä, ja puheenjohtajanne, edustaja Sipilä on jopa väläyttänyt Kauppalehdessa 3.6.2013, että yhteisöverokevennystä vastaava kiristys olisi voitu kerätä osinkoverotuksen puolelta. Nyt ehdotatte hallituksen ehdotusta selkeästi kireämpää verotusta 60 000 euron ja sen ylittäville vuosittaisille palkkatuloille.

Pitääkin kysyä: Onko keskustan Suomi kannustava vai lannistava Suomi? Tuntuu siltä, että jotenkin varmuuden vuoksi keskusta haluaa rokottaa niitä, joilla on mahdollisuus omalla kovalla työllään päästä eteenpäin ja kenties menestyäkin myös yrittäjinä. Kun taas meidän mielestä tarvitsemme kannustusta ja uskoa. Yritysverot ja palkkaverot ohjaavat ihmisten käyttäytymistä, ja valitettavasti on niin, että liian kireäksi koettu verotus passivoi.

Tänään siis kaksi hyvää askelta eteenpäin Suomen pärjäämisen kannalta. Nyt on aika tasapainottaa valtiontaloutta ja taittaa velkaantuminen, mutta sitten, kun talous antaa myöten, pitää pystyä palaamaan palkkaverotuksen varsinaisen keventämisen linjalle. Näin vahvistettaisiin kansalaisten ostovoimaa reippaammin sekä myös edistettäisiin työn tekemisen kannattavuutta.

Keskustelussa totesin myös pitäväni erittäin myönteisenä sitä, että kilometrikorvausten leikkauksista luovutaan. Työntekijälle pitää korvata oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset ja näin jatkossa tehdäänkin. Tämä oli meille kokoomuksessa erittäin tärkeä kysymys ja nyt se korjattiin haluamallamme tavalla. Ja niin kuin tuossa aiemmin kirjoitin niin, myös korotettu työtulovähennys ja kunnallisverotuksen perusvähennys keventävät nimenomaan pienten palkkatulojen verotusta, ja sekin jatkaa tämän hallituksen linjaa siinä, että työnteko olisi aina mahdollisimman kannattavaa.

Tällaisia aiheita siis mm. salissa tänään. Hyvää keskustelua ja vilkastakin mielipiteiden vaihtoa. Ja niin kuin keskustan palkkaverotuksen kovat kiristykset ja yritysverotuksen kiristykset osoittavat niin puolueissa on edelleen eroja. Mielikuvista huolimatta.

Päivällä vieraanani kävi myös yksi aikanaan lukioluokkansa kanssa vieraani eduskunnassa käynyt nuori. Neljä vuotta sitten Hämeenlinnan lyseonväen kanssa vierailulla ollut nuori tuli tänään uudestaan visiitille. Ja oli aika upea viesti kun hän illansuussa viestitti nyt liittyneensä Hämeenlinnassa kokoomukseen. Saimme osaavan ja innokkaan nuoren jälleen joukkouhimme ja minä myös tiimiini. Hienoa.

Ennen istuntoa vielä hyvä palaveri ja keskustelu maa-aineisasioista alan toimijoiden kanssa yhdessä Tapani Mäkisen ja Ben Zyskowiczin kanssa. Sovimme myös jatkokeskusteluista ja iso asia vaatiikin huolellista läpikäyntiä ja pohdintaa. Väärät tai puoli huolimattomasti tehdyt ratkaisut voivat tehdä korjaamatontakin vahinkoa. 

Mutta nyt siis Lopella. Huomenna jatkamme eduskunnassa. Lähiruokapäivä vuorossa.

 

 

 

 

Kommentit