Hallitus turvaa poliisien määrän

Kynästä, maanantaina 28.11.2016

Kokoomuksen tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Hyvä sisäinen turvallisuus on myös merkittävä kilpailutekijä. Vahva demokratia sekä tehokas ja luotettava hallinto luovat vakaata pohjaa hyvinvoinnille. Nämä yhteiskunnan perusrakenteet eivät ole maailmalla itsestäänselvyyksiä.

Niin sanottu sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ei enää tänä päivänä ole niin selvästi erotettavissa toisistaan. Ja tässä tilanteessa turvallisuuden takaamisessa on poliisilla entistäkin suurempi rooli. Poliisin keskeisenä tehtävänä on turvata oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmä ja yleinen järjestys sekä ylläpitää turvallisuutta. Tämän lisäksi poliisin ydintehtäviin kuuluu ehkäistä ja selvittää rikoksia.

Sisäministeri Paula Risikon esityksestä hallitus päätti lisätä ensi vuoden talousarvioesitykseen vielä 10 miljoonan euron rahoitusta poliisille. Rahoituksesta 8,5 miljoonaa kohdistuu poliisille ja 1,5 miljoonaa Suojelupoliisille. Tällä varmistamme sen, että mm. 200 nyt määräaikaista poliisia voidaan pitää töissä myös ensi vuonna. Käytännössä siis kaikki Suomen poliisimiehet ja –naiset pidetään töissä jatkossakin.

Määrärahapäätös on tärkeä signaali sisäisen turvallisuuden tärkeydestä. Suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja määrärahoja joudutaan leikkaamaan lähes kaikilla hallinnonaloilla. Nyt tehtävät ja aiemmat päätökset osoittavat, että sisäinen turvallisuus on hallituksen toiminnan prioriteetti. Turvallisuustilanne maailmalla ja Suomessa on muuttunut epävakaampaan suuntaan. Erilaisiin uhkiin pitää varautua kunnolla.

On erittäin hienoa, että valtiovarainministeri Petteri Orpon täydentävässä talousarvioesityksessä on selkeänä painopisteenä sisäisen turvallisuuden parantaminen ja myös terrorismin torjunta. Juuri 200 vuotta täyttänyt suomalainen poliisi on arvostettu ja luotettu toimija. Määrärahapäätös on tärkeä viesti hallitukselta poliisin toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Hallitus on jo aiemmin pyrkinyt reagoimaan poliisien laskevaan määrään. Voimakasta eläköitymistä ennakoidaan myös poliisiammattikorkeakoulun opiskelijamääriä lisäämällä. Poliisin määrärahan lisääminen turvaa osaltaan sen, että kentällä on jatkossakin nykyinen määrä poliisimiehiä- ja naisia. Lisämäärärahaa suunnattaan mm. väkivaltaisen ekstremismin, ääriliikkeiden laittoman toiminnan ja vihapuheen ennalta ehkäisemiseen ja tutkintaan sekä terrorismin torjunnan tehostamiseen. Lisäksi resurssilla parannetaan poliisin suorituskykyä, vahvistetaan nettipoliisitoimintaa sekä väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvää tutkintaa ja seurantaa.

Erilaisten viharikosten määrän kasvu asettaa poliisille myös uusia haasteita. Poliisiammattikorkeakoulun mukaan vuonna 2015 kirjattiin selvästi aiempaa enemmän rikosilmoituksia, joissa rikoksen taustalla epäillään olleen rasismi tai joku muu vihamotiivi. Tämä viharikollisuuden kasvu tulee saada taittumaan. On välttämätöntä huolehtia, että riittävä määrä poliiseja on tekemässä tätäkin työtä mm. liikennevalvonnan ja muun tutumman toiminnan ohella.

Poliisin työn onnistumisen edellytyksenä on kansalaisten vahva luottamus. Tuoreimman tutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista luottaa poliisiin paljon tai melko paljon. Tämä on vahva osoitus poliisin työn ja toimientapojen arvostuksesta ja oikeudesta.

 

Timo Heinonen
kansanedustaja
Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen

Tagit: Poliisi,

Kommentit