Hallitus lupasi, että hevosenlantaa saa polttaa – Näin sen voisi ratkaista jo tänään

Blogi, torstaina 20.10.2016

Hallitusohjelmassa on kirjaus hevosenlannan hyötykäytöstä. Kohdassa seitsemän, Biotalous ja puhtaat ratkaisut, todetaan seuraavasti: ”Sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa”. Hallitus tois siis hallitusohjelmaneuvotteluissaan selkeästi julki hevosenlannan polttamisen sallimisen. Neuvottelutulos oli meille hevosihmisille ja asian kanssa painineille jättipotti, mutta nyt hallituskauden kuluessa näyttää siltä, että kirjauksesta on tulossa itse sitä. Alkuvuodesta vielä järjestettiin iso seminaari ”Kaikki irti hevosenlannasta”, mutta sitten itse asia ei ole edennyt ja yksiselitteinen kirjaus on alistettu nyt pitkän koepolton alla.

Hevosenlannan hyötykäytön puolesta ovat puhuneet useat tahot useiden vaalikausien ajan. Jätin asiasta itse ensimmäisen esitykseni vuonna 2007 toimenpidealoitteen muodossa. Tuon jälkeen asiasta olen jättänyt useita esityksiä sekä aloitteita. Monessa Euroopan unionin jäsenmaassa, kuten Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa sekä Tanskassa, hevosenlannan energiakäyttö polttamalla on nimittäin sallittua. Meilläkin energiakäytöstä olisivat kiinnostuneet suurten hevospitäjien lisäksi pienemmän koko luokan hevostilatkin. Yhden hevosen päivässä tuottama lanta kuivikkeen kanssa vastaa noin kolmen polttoöljylitran polttamista. Esimerkiksi Ypäjän Hevosopistolla omalla hevonsenlannalla saavutettaisiin vuosittain vähintään 200 000 euron säästöt. Nyt lanta on heillekin lähes ongelmajätettä.

141005162424_4Hevosenlannan hyötykäyttö energiana on siis ympäristöystävällistä sekä taloudellisesti viisasta. Biotalouden sekä kiertotalouden ollessa hallitusohjelmamme kantavia voimia, olisi odotettavaa, että hevosen lannan energiakäyttö mahdollistettaisiin nopealla aikataululla ilman turhanpäivisiä kokeiluja ja viivyttelyjä.

Nykyiseen asiaa sääntelevään direktiiviin on sisällytetty vanha jätteenpolttodirektiivi. Tämä IE-direktiivihän on pantu voimaan kussakin jäsenmaassa kansallisella lainsäädännöllä ja Suomessa se on jätteenpolton suhteen toimeenpantu nykyisellä jätteenpolttoasetuksella. Meillä on siis otettu tiukempi kanta, kuin direktiivi vaatii, eli meillä direktiivin mukaista polttotapaa koskee jätteenpolttoasetus riippumatta jätteen enimmäismäärästä. Pienimittakaavaista jätteenpolttoa, johon IE-direktiivien artikloja ei tarvitse soveltaa ja josta voidaan antaa kansallisia määräyksiä, on poltto, jossa tavanomaisen jätteen laitoskapasiteetti on enintään kolme (3) tonnia tunnissa. Kolmen tonnin raja tulee siis tuosta IE-direktiivistä. Direktiivi edellyttää vain, että tätä suuremmalle määrälle polttaa tavanomaisia jätteitä tarvitaan IE-direktiivin mukainen lupa. Esimerkiksi Britanniassa on kolmen tonnin raja voimassa ja sen alle menevään polttoon sovelletaan siten muita polttolaitoksen säännöksiä, joita Britanniassa on annettu. Laitosta käsitellään tavanomaisena lämpöä tuottavana polttolaitoksena. Englantilaiset puhuvat ” energy from Waste” ajatuksesta.

Periaatteessa ei olisi siis meilläkään estettä sille, että kansallisesti tehtäisiin muutos nyt vain jätteenpolttoasetukseen, joka koskisi tavanomaisen jätteen polttamista silloin, kun määrät jäävät alle kolmen tonnin ja vaikkapa vain niinkin, että asia rajattaisiin ”kuivikkeelliseen hevosenlantaan”. Tällöin voitaisiin poistaa hevosen lannalta kokonaan velvoite jätteenpolttolupaan tai räätälöidä poltolle erilliset ehdot ja poistaa esim. jatkuva mittausvelvoite. Sinänsä muutos olisi siis tekniseltä kannalta melko helppo, koska se ei vaatisi lain muutoksia, vaan voitaisiin tehdä nyt hallitusohjelman kirjaus täyttäen vain valtioneuvostossa asetuksen muutoksena.

101024191956_0

Ratsastajaliiton pääsihteeri Fred Sundwallin kanssa Helsinki International Show´ssa.

Hallitusohjelman kirjauksen täyttämiseksi ja asian nopeasti ratkaisemiseksi olisi perusteltua nämä asetustason pienet muutokset, jotka ovat nopeasti tehtävissä, ja jotka eivät muuttaisi muilta osin jätteenpolttolainsäädännön totuttuja kuvioita ja soveltamiskäytäntöjä tai jotka loisivat uusia hankalasti tulkittavia käsitteitä. Samalla voitaisiin todeta jotakin jaksottaisten mittausten (myös jätevesien) laajuudesta ja mittaustiheydestä. Savukaasujen haitallisten aineiden päästöjen vaatimustaso olisi tässä ratkaisussa sama, kuin muussakin jätteenpoltossa.

Olen tästä nyt jättänyt maamme hallitukselle ja ympäristöministerille esityksen. Mallin saisi tästä ihan vapaasti kopioida ja tehdä päätöksen ja antaa lannan palaa!

14656311_10154657858866670_4379147743947308217_n

HIHS 2016 avattu! Helsinki International Horse Show’ssa hienoja nuoria hevosia ja taitavia ratsastajia.

14724575_10154657858881670_2659219442278080016_n 14657534_10154657858651670_4371957580853044421_n 14650728_10154657858616670_8066278992443934448_nTänään alkaa Helsingin Jäähallilla jälleen Helsinki International Horse Show. Energiaa tulisi sieltä mukavasti lisää!

Nyt perjantaita kohden. Tänään töistä vielä katsomaan nuorten ratsastajien ja nuorten hevostenkin kisoja Helsinki International Horse Showhun. Hienoja olivat – kaikki ja molemmat.

Eduskunnassa tänään aika normaali syksyn budjettipäivä. Puolustusvaliokunnassa aamusta lausuntojamme eteenpäin ja sitten ryhmäkokoukset, työvaliokunta, kyselytunti ja täysistunto.

Huomenna sitten aamusta vuorostani asiantuntijan penkille eduskunnassa kun VaV:n sivistysjaosto käsittelee ensi vuoden liikunnan ja urheilun budjetteja. Käyn antamassa Valtion Liikuntaneuvoston lausunnon valtiovarainvaliokunnalle ja nostan esille mm. sen, että liikuntaa pitäisi panostaa enemmän muitakin varoja kuin ”vain” Veikkaus-voittovaroja. Se olisi parasta ennaltaehkäisyä moneen. Mutta tästä huomenna sitten.

Kommentit