Esittämäni tiestön korjausvelka II ohjelma toteutuu – Korjausvelka edelleen noin 2,5 mrd. euroa

Blogi, perjantaina 02.03.2018

Liikenneverkkoamme ja sen rahoituksen tulevaisuutta selvittänyt parlamentaarinen työryhmä sai juuri työnsä valmiiksi. Olin äärimmäisen tyytyväinen, että kaikista eduskuntaryhmistä eli hallitus- ja oppositiopuolueista koostunut työryhmä päätyi esittämään tieverkon korjausvelkaohjelman jatkoa. Jokin aika sitten nostin tämän asian esille sillä nyt aloitettua hyvin liikkeellesaatua työtä ei ole mitään järkeä jättää kesken.

Tällä hallituskaudella aloitimme siis liikenneverkon korjausvelan kiinnikuromisen. Liikennevirasto valmisteli korjausvelkaohjelman vuosille 2016-2018 missä mukana olivat maantie-, rata-, vesiväylä- ja digitalisointihankkeet, jotka toteuttiin hallituksen 600 miljoonan euron lisärahoituksella. 600 miljoonasta eurosta tieverkon kunnostamiseen meni 325 miljoonaa euroa, mistä 85 miljoonaa käytettiin teiden uudelleen päällystämiseen ja 84 miljoonaa tierakenteiden parantamiseen. 25 miljoonaa varattiin varusteiden, laitteiden ja teiden kuivatuksen parantamiseen. Sorateiden kunnostus sai 16 miljoonaa ja siltojen parantaminen 35 miljoonaa. Lisäksi Raideliikenteeseen ohjattiin tällä vaalikaudella 223 miljoonaa ja vesiväyliin 12 miljoonaa. Ja tätä työtä nyt haluamme jatkaa.

Korjausvelan määrä on kuitenkin edelleen Liikenneviraston arvion mukaan noin 2,5 miljardia euroa. Esittämäni korjausvelka II ohjelma siis todellakin tarvitaan. Tie- ja rataverkon korjausvelan vähentämiseen tullaan osoittamaan jatkossa vuosittain vähintään 300 miljoonaa euroa nykyistä enemmän. Tämä tarkoittaa noin 1,3 miljardin euron vuosittaista perusväylänpidon rahoitusta.

Yhteisen linjauksen mukaisesti liikenneverkkoa tarkastellaan korjausvelan lisäksi jatkossa 12 vuoden valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kautta. Pitkäjänteisempi suunnitelma valmistellaan jatkossa aina parlamentaarisesti ja lisäksi eri hallinnonalojen, alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edustajien välisessä laajassa yhteistyössä. Näin pekkaroinnille ja iltalypsyille ei jätetä sijaa tai tilaa vaan liikenneverkkoa kehitetään ja ylläpidetään ilman poliittisia välistävetoja.

Olen äärimmäisen iloinen, että tällainen yhteisymmärrys nyt löytyi ja tieverkkomme saa sen mitä sille kuuluu.

Outi Mäkelä piti tänään eduskunnassa viimeisen puheenvuoronsa ja siirtyy nyt johtamaan kotikuntaansa Nurmijärveä kunnanjohtajana. Kollega ja tekijä jota on helppo arvostaa.

Joukko aktiivisia Kokoomusnuoria kävi tänään tapaamassa Pauli Kiurua ja minua maankäyttö- ja asuntoasioissa.

Valtio kerää suoria autoiluun liittyviä veroja vuosittain reilut neljä ja puoli miljardia euroa ja lisäksi vielä mm. vakuutusmaksuverot ja katsastusmaksuverot. Autoilun kautta meiltä suomalaisilta kerätään yhteensä tänäkin vuonna noin seitsemän miljardia euroa. Tästä vain noin 3mrd palaa liikenneministeriölle ja tiestön ylläpitoon vain noin seitsemäsosa. Suurin osa meidän autoilijoiden maksamista veroista kuluu siis muualla kuin liikenteen hyväksi ja siksi on oikeus ja kohtuus, että nyt asiaan puututaan ja tiestön kuntoonlaittamista jatketaan.

Tänään eduskunnassa puolustusvaliokunnassa ministeri Jussi Niinistön kuuleminen EU:n kokouksista ja sitten Valtiovarainvaliokunnan kokous. Iltapäivällä vielä tulossa vieraakseni ensin kokoomusnuoria asunto- ja maankäyttöasioiden parissa ja sen jälkeen vielä hammashoitoalan väkeä visiitille.

 

Kommentit