Eheytetty koulupäivä ei vastaa tarpeesee Vapaaehtoiset kerhot pakkoa parempi keino iltapäiviin

Kynästä, tiistaina 26.02.2008

Sosialidemokraatit ovat jälleen pitäneet yhden koulutuspoliittisen puheenvuoron, jonka lausumista olisi kannattanut miettiä vielä toisenkin kerran. Kalevi Sorsa –säätiön julkaisussa he nostivat jälleen keskusteluun ajatuksen eheytetystä koulupäivästä. Eheytetty koulupäivä tarkoittaa ”lapsen ja nuoren kannalta koulupäivän uudelleen organisointia (Pulkkinen & Launonen 2005)”. Jo viime vaalikaudella silloinen opetusministeri Antti Kalliomäki ja opetushallituksen entinen pääjohtaja Kirsi Lindroos kilvan ylistivät kokonaiskoulupäivän ja eheytetyn koulupäivän autuutta. Myös jotkut Sitran rahoittamassa kokeilussa mukana olleet koulut innostuivat vapaaehtoisesta, mutta laajamittaisesti toteutetusta kokonaiskoulupäivähankkeesta.

Eheytetyn koulupäivän kannattajien pääargumentti on, että sen avulla voidaan paitsi lyhentää lasten pitkiä ja yksinäisiä iltapäiviä, myös integroida syrjäytymisuhassa olevat lapset kouluun ja opiskeluun. Ajatus on sinänsä kaunis ja kannatettava, mutta kysyä sopii, miten jo nyt paljon poissaoloja keräävät ja syrjäytymisuhassa olevat oppilaat, joille kouluympäristö näyttäytyy epämieluisana, hakeutuisivat näin koulujen iltapäivätoimintaan? Jos taas eheytetty koulupäivä olisi kaikille pakollinen, niin miten kävisi lasten omaehtoisen tekemisen erilaisten harrastusten parissa, jotka nekin ovat monelle lapselle tärkeitä.

Mielestäni nimenomaan vapaaehtoisen kerhotoiminnan lisääminen koulupäivän jatkoksi on enemmän kuin kannatettavaa. Sitran suosiollisella rahoituksella toteutettu eheytetyn koulupäivän kokeilu osoitti, että resurssien ollessa riittävät, voidaan koululaisten iltapäiviin järjestää mielekästä ohjelmaa ammatillisesti pätevien ohjaajien opastuksessa. Kuntien vaikean taloustilanteen huomioon ottaen yhdenkin lisätunnin järjestäminen ilman ulkopuolista tukea on kuitenkin erittäin vaikeaa – saati sitten mahdollisimman laajalti toteutetun kokonaiskoulupäivän.

Koulupäivän pidentäminen ja harrastustoiminnan lisääminen koulupäivään vaatisi mm. runsaasti erilaisia tiloja, materiaaleja, välineitä ja myös lisäjärjestelyjä koulukyyteihin. Esteeksi voisi muodostua myös sopivien ja ennen kaikkea pätevien ohjaajien ja opettajien saaminen. Koululaisten ohjatut harrastukset, kuten soittotunnit ja urheilutreenit, ovat nykyisin juuri siksi iltaisin, että pätevät ohjaajat ovat iltapäivisin kiinni omassa päivätyössään. Helppoa ei olisi myöskään opettajien työpäivien venyttäminen 3-4 tunnilla. He tuskin suostuisivat noin vain tekemään useita tunteja pidempää päivää iltapäiväkerhojen vetäjinä, oppituntien suunnittelun ja muun opetustuntien ulkopuolisen työn päälle. Eikä kyse siis varmastikaan olisi pelkästään palkasta vaan myös yksinkertaisesti ajasta.

Sitran kokeilu osoitti myös sen, ettei edes riittävin resurssein tuettu kokonaiskoulupäivä tavoita kaikkia lapsia: vain noin 63 prosenttia koululaisista osallistui kokeilukoulujen iltapäiväkerhotoimintaan. Toisaalta koko ikäluokan kattavaa ja pakollista koulupäivän pidentämistä ei myöskään pidä tavoitella. Lapsille tulee jättää mahdollisuus omaehtoiseen ja itsenäiseen toimintaan. Kasvatusvastuuta ei tule ulkoistaa yksinomaan yhteiskunnalle.

Itse pidän koulupäivän pidentämistä tärkeämpänä asiana perusopetuksen laadun kehittämistä. Esimerkiksi ylisuuret opetusryhmät aiheuttavat etenkin kasvukeskuksissa jatkuvia ongelmia. Tämän vuoksi hallitus onkin päättänyt jakaa kunnille vuosina 2008-2011 yhteensä 80 miljoona euroa nk. hankerahaa opetusryhmien pienentämiseen sekä eritysopetuksen ja oppilaan ohjauksen saatavuuden lisäämiseen. Unohtaa ei myöskään sovi kolmannen sektorin mahdollisuuksien hyödyntämistä koululaisille tärkeiden iltapäiväkerhojen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi hallituksen päätös opettajien pakollisesta täydennyskoulutuksesta tulee jatkossa parantamaan sekä oppilaiden että opettajien viihtyvyyttä.

Unohdetaan siis jo touhotus eheytetystä koulupäivästä.

Timo Heinonen
kansanedustaja
Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen
KM-luokanopettaja

Kommentit