Eeva Pyhälammelta omaishoitotukiesitys

Uutiset, tiistaina 07.10.2008

Lopen Kokoomuksen valtuutettu Eeva Pyhälammi teki maanantaina 6.10. Lopen valtuuston kokouksessa aloitteen, jolla halutaan selvittää omaishoidon tuen nykytilanne ja mahdollisuudet Lopella. Pyhälammin aloitteen allekirjoittivat myös Hanna Mikkola, Riitta Nylund, Timo Heinonen, Juhani Rautiainen, Kari Maunula ja Antti Rusi.

– Useat kunnat ovat mm. Vammalan kaupungin esimerkkiä seuraten päätyneet ratkaisuun, että ei ole kunnantalouden kannalta perusteltua hylätä omaishoidontukihakemuksia perusteluna määrärahojen loppuminen. Omaishoito on aina laitoshoitoa halvempaa, kun omaishoidolla voidaan korvata todellinen laitoshoidon tarve, totesi Eeva Pyhälammi aloitteessa.

Esimerkiksi vanhuksen laitoshoidon hoitopäivän hinta on keskimäärin reilusti yli 100 euroa hoitopäivää kohden ja monissa erityishuoltopiirien laitoksissa hoitopäivän hinta on yli 200 euroa. Omaishoitajapalkkion alaraja on 300 euroa kuukaudessa, joka vastaa siis vain muutaman päivän hoitokustannuksia laitoksissa. Omaishoitajapalkkio onkin tyypillisimmillään 300-600 euroa kuukaudessa kun laitoshoidon hinta vanhainkodissa on noin 2 700 euroa kuukaudessa.

Tämän johdosta kokoomuslaiset halusivat Lopen kunnan perusturvalta selvityksen Lopen omaishoidon tilasta. Viisi kohtaisessa selvityksessä halutaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Omaishoidon keskimääräinen päivähinta ja laitoshoidon keskimääräinen päivähinta Lopen kunnan kohdalla, 2) Kuinka paljon hylkääviä päätöksiä on tehty perusteena vain määrärahojen loppuminen, 3) Joutuuko määrärahojen loppumisen takia hylkäävän päätöksen saanut henkilö aina tekemään uuden hakemuksen ja näin ns. jonon hännille?, 4) Kuinka moni tällä hetkellä laitoshoidossa hoidettava olisi mahdollista hoitaa omaishoitajan toimesta (selvitys esimerkiksi lähisukulaisten kiinnostuksesta) ja 5) Onko hylkäävän päätöksen antaminen vedoten määrärahan loppumiseen perusteltua kunnan talouden kannalta?

– Tämä on yksi sellainen kysymys mikä nouseet lastenhoidon Loppi-lisän kanssa koko ajan esille. On syytä nyt selvittää mikä on todellinen nykytilanne ja voisimmeko Lopellakin ottaa käyttöön tietynlaisen omaishoitotakuun. Omaishoito on edullista, mutta ehdottomasti myös ihmisen kannalta inhimillistä. Oma koti on kuitenkin aina oma koti ja mitä pidempään siellä voi asua niin sitä parempi.

Kommentit