Eduskunta luo valmiuden vastata Lissabonin sopimuksessa luvattuun – Puolustusvaliokunta sai työnsä valmiiksi

Blogi, torstaina 18.05.2017

Tänään saimme puolustusvaliokunnassa valmiiksi HE94/2016 vp -käsittelyn. Tässä lakiuudistuksessa osaltaan tehdään mahdolliseksi sen mihin olemme lupautuneet ja sitoutuneet jo vuonna 2009, kun silloin joulukuun alussa Lissabonin sopimus astui voimaan. EU:n Lissabonin sopimuksen 42. artiklan 7. kohdassa olemme yhdessä sopineet kaikkien EU-maiden kesken, että ”Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevin keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan mukaisesti.” Tätä lupausta ja meille luvattua emme ole aiemmin voineet oman lainsäädäntömme takia pitää ja siksi Pariisin terrori-iskujen, Ruotsin tapahtumien ja muiden vastaavien esille noustua on ollut välttämätöntä uudistaa ja päivittää lainsäädäntömme kuntoon.

Puolustusvoimille lisättiin siis tällä lainsäädännöllä ns. neljäs tehtävä eli tehtävä osallistua kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimien tehtäviä muutettiin siis siten, että puolustusvoimilla on jatkossa edellytykset osallistua nykyistä laajemmin kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisättiin myös säännökset kansainvälisen avun vastaanottamisesta. Kyse ei siis ole vain siitä, että me olisimme valmiita auttamaan muita EU-maita esimerkiksi terrori-iskun aikaan vaan myös meitä olisi kaikki muut maat valmiita auttamaan vakavan kriisin yhteydessä.

Lainsäädäntöön lisättiin myös säännökset kansainväliseen toimintaan osallistuvan henkilöstön ja asevelvollisten asemasta, toimivaltuuksista ja oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Aluevalvontalakiin lisättiin samalla säännös aluevalvontaa koskevan tuen pyytämisestä toisen valtion sotilasviranomaiselta ja lisäksi sotilaallisten voimakeinojen käsitettä yhtenäistettäisiin.

Tämän pitkään valmistelun uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa, että mekin voimme täysimääräisesti osallistua kansainvälisten velvoitteiden mukaiseen yhteistyöhön sekä avun antamisen ja vastaanottamisen tilanteisiin puolustusministeriön hallinnonalalla. Yksi isoimpia ja merkittävimpiä muutoksia puolustusvoimiin pitkästä aikaa ja tärkeä lisäturva ja lupaus meille ja meiltä.

Pari tuntia hioimme vielä tätä lakia valiokunnassa ja nyt se valmis. Koko mietintömme on täältä luettavissa. Nyt lounaalle ja sitten Kokoomuksen työvaliokunnan kautta ryhmäkokoukseen, kyselytunnille ja täysistuntoon.

Kello 22.50 ja kämpille. Illalla tänään vielä hieman askelmerkkejä Petteri Orpon johdolla kohti maakuntavaaleja. Mukava ja antoisa ilta ja hyviä ideoita tulevalle puolelle vuodelle. Hyvä tästäkin tulee ja tiukasti tulemme kisaamaan myös suurimman maakuntapuolueen paikasta. Itse uskon siihen ehdottomasti ja nyt jo hieno joukko ehdokkaita kasassa eri maakuntiin.

Kyselytunnilla koettiin tänään ikävä hetki kun oppositio ryhtyi tekemään presidentti Mauno Koivistolla politiikkaansa. Ymmärtäisin, että aikanaan näin voi tehdä, mutta oli kyllä aikamoinen riman alitus demareilta ja vasemmistoliitolta lähteä tällaiseen nyt kun hautajaiset on vasta tulossa ja suruaikaa eletään. Onneksi puhemies keskeytti keskustelun ja palautti arvostuksen ja kunnioituksen istuntosaliin. En näin ikävää politikointia ollut ennen nähnytkään salissa. Hämmennys oli aika suuri.

Illalla vielä keskustelussa seuraava kansalaisaloite missä Vaasaan esitetään edelleen päivystyssairaalaa. Mielenkiintoista nähdä miten esityksen kanssa käy ja jos se menee läpi niin täytyy harkita vastaavan aloitteen keräämistä myös meiltä Kanta-Hämeestä. Olisi tärkeä saada laaja päivystys takaisin myös Hämeenlinnan sairaalaan. Seurataan ja katsotaan miten järkevä edetä.

Kommentit