Eduskunta päätti, että Suomeen ei tule hallintarekisteriä

Blogi, keskiviikkona 17.05.2017

Tänään eduskunta äänesti ”hallintarekisteristä”.  Tämän voimme itse päättää ja valtiovarainministeri Petteri Orpon esitys olikin, että Suomeen ei tule hallintarekisteriä. Julkisessa keskustelussa ja mediaa seuraamalla on voinut saada kyllä täysin väärän kuvan asiasta, mutta alleviivataan nyt vielä, että HALLINTAREKISTERIÄ EI SUOMEEN TULE. Tänään siis eduskunnassa ei kukaan äänestänyt hallintarekisterin puolesta vaan olimme yksituumaisesti sitä vastaan salin vasemmaltalaidalta aina oikealle.

Näin yksituumaisesti eduskunta tänään äänesti ja Suomeen ei siis tule hallintarekisteriä.

 

 

 

 

 

Eduskunnassa hyväksyttiin siis tänään oikeasti vain esitys uudesta arvo-osuusjärjestelmälaista. Lain taustalla on vuonna 2014 voimaantullut EU:n arvopaperikeskusasetus. Lainsäädäntömuutokset ovat välttämättömiä, jotta Suomessa jo nyt toimiva arvopaperikeskus voi hakea uutta toimilupaa.

Kun asetus hyväksyttiin EU:ssa, Suomi neuvotteli asetukseen poikkeuksen, joka nyt otetaan tänään hyväksytyssä laissa käyttöön. Tämä poikkeus sallii jatkossakin osakkeiden suoran omistuksen ja omistusten julkisuuden säilymisen Suomessa nykytasolla.

Julkisuudessa on virheellisesti puhuttu hallintarekisterin paluusta. Eduskunta ei siis tänään edes äänestänyt hallintarekistä. Suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden säilyttäminen hallintarekisteröidyllä tilillä Suomessa ei jatkossa ole yhtään sen sallitumpaa suomalaisille sijoittajille kuin tähänkään asti. Suomalainen sijoittaja ei myöskään saa hallintarekisteröidä kotimaassa liikkeeseen laskettuja osakkeita ulkomailla. Suomeen ei siis tule hallintarekisteriä. Piste.

Oppositio on haastanut hallitusta, että lakiesitykseen olisi jäänyt porsaanreikiä, jotka mahdollistaisivat hallintarekisteröinnin kiellon kiertämisen ulkomaiden kautta. On totta, että hyväksytty laki sallii suomalaisen pörssiyhtiön laskea osakkeita liikkeeseen toisessa EU-maassa, jossa hallintarekisteri on käytössä. Suomi ei kuitenkaan voi omalla lainsäädännöllään rajoittaa EU-asetusta tai muiden maiden lainsäädäntöä, mutta voimme muilla keinoilla varmistaa tietojen ja verojen saannin. Tätä varten eduskunta hyväksyi lain yhteydessä lisäksi ponsiesitykset, joissa edellytetään hallitusta valmistelemaan kiireisinä muutokset, joilla mahdollistetaan veroviranomaisten kattava tiedonsaanti, turvataan omistustietojen julkisuus sekä kielletään suomalaisten listaamattoman yhtiöiden mahdollisuus käyttää ulkomaista arvo-osuusjärjestelmää. Keskeinen keino on periä Suomessa asuvalta tunnistamattomalta osingonsaajalta korkea 50 %:in ennakonpidätys, joka kannustaisi kaikissa tapauksissa ilmoittamaan omistukset verottajalle. Suomessa asuvan henkilön on tulevaisuudessa hyvin vaikea salata verottajaltaan osakeomistustaan hallintarekisteröimällä omistuksensa ulkomailla.

Kaiken kotimaisen keskustelun keskellä on kuitenkin siis syytä muistaa, että hallintarekisteröinti on Euroopassa yleisesti käytössä. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa osakkeiden hallintarekisteröinti on sallittua, ei ole esitetty samoja huolia kuin Suomessa viranomaisten tai muiden tahojen keskuudessa.

….

Tänään aamu alkoi puheenjohtajan paikalla. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva oli poissa ja kokoukseen tarvittiin väliaikainen puheenjohtaja. Valiokunnassa kuultavana mm. ministeri Jussi Niinistö ja laajasti asiantuntijoita niin talous- kuin tulevaisuuden puolustuspoliittisista ratkaisuista.

Eduskunnassa lisäksi tänään samojen asioiden parissa Valtiovarainvaliokunnan turvallisuus- ja hallintojaosto ja muutama muu palaveri. Nyt vielä illalla Lopen kunnan luottamuspaikkapalaveri ja nyt laitamme jo nimet yhteen eli neuvottelupohja täyttyy näin henkilöillä.

 

Kommentit