Eduskunnan Tietopalvelun laskelmat paljastavat – Halli­tuk­sen tavoite karkaa ilman 120 000 uutta työl­listä

Blogi, lauantaina 25.01.2020

Suomi tarvit­see 120 000 uutta työl­listä, jotta julki­nen talous olisi vuonna 2023 tasa­pai­nossa.

Tämän karun tosiasian paljastaa Eduskunnan riippumattoman Tietopalvelun tuoreet laskelmat. Julkisen talouden tasapaino Marinin hallituksen lupaamalla tavalla vaatisikin nyt jo 77 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta.

Tilanne on siis mennyt entistä huonommaksi jo eroamaan joutuneen Antti Rinteen (sd) hallituksen aikana ja nyt sama kehitys on jatkunut Sanna Marinin (sd) ja Katri Kulmunin (kesk) kaudella. Tuoreet luvut on laskettu eduskunnan tietopalvelussa heiken­ty­neen talous­en­nus­teen pohjalta. Luvut ovatkin karua luet­ta­vaa niin maamme Marinin halli­tuk­sen kuin ennen muuta koko maamme kannalta. Jotta julki­nen talous olisi tasa­pai­nossa, kuten halli­tus­oh­jel­massa luva­taan, pitäisi halli­tuk­sen kaksin­ker­tais­taa tavoit­teensa uusien työl­lis­ten määrästä. Tois­tai­seksi emme ole nähneet halli­tuk­selta ainut­ta­kaan työl­li­syys­toi­mea. Itseasiassa tämän vuoden valtion budjetti ei paranna työllisyyttä vaan heikentää sitä eli käytännössä Marinin hallituksen toimet lisäävät työttömyyttä. Hallituksen toimet ja isolta osin toimettomuus alkaa näkyä tämän vuoden keväällä ja kesällä. Loppuvuoden luvuissa näkyi vielä edellisen hallituksen viimeisiä höyryjä.

Puheenjohtajamme Petteri Orpo totesikin viikolla, kun tuoreet työllisyystiedot oli julkaistu, että ”hallituksen ohjel­malta on pudon­nut pohja ja sen on korjat­tava kurs­si­aan”. Nyt jo tarvittaisiinkin massii­vi­nen määrä työl­li­syys­toi­mia, mutta myös meno­jen prio­ri­soin­tia ja tarvi­poli­tiik­kaa, joka lisää kasvua.

Kokoo­mus on vaih­toeh­to­bud­je­tis­sa esitimme loppuvuodesta konkreettiset toimet 60 000 uuden työpaikan saamiseksi. Kyse ei siis ole siitä, että toimia ja tuloksekkaita toimia ei olisi vaan siitä, että Marinin hallitus ei uskalla eikä halua tehdä työllisyystoimia. Päättämättömyys maamme hallitusta nyt vaivaa ei mikään muu.

Edus­kun­nan tieto­pal­velu arvioi myös, että jos työl­li­syys ei nouse nyky­ta­solta, halli­tus joutuu leik­kaa­maan julki­sia menoja vaali­kau­den loppuun mennessä noin 3,6 miljar­dilla eurolla. Tämä pitäisi nyt ottaa vakavasti vaikka lisäpanostukset ovatkin sinänsä tärkeitä, mutta niitä ei pitkään voida rahoittaa pelkällä velkarahalla. Pahimmassa tapauksessa tässä käy niin, että Marinin vasemmistohallitus jakaa velkarahaa joka suuntaan ja seuraavat hallitukset ovat tämän myötä ennen näkemättömän vaikean ja kovan tilanteen edessä. Muistakaa silloin kuka tämän sotkun teki. Nyt kurssia ehtisi vielä korjaa­maan, jos tahtoa olisi.

76. Kallenpäivät Riihimäellä Vapaussodan ja Tammisunnuntain hengessä. Upea juhlapuhe Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Mikko Karjalaisella Talvisodosta ja päämajan tapahtumista

Petterin sanoihin on helppo yhtyä eli ”Halli­tus voi vielä tehdä päätök­set, jotka turvaa­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen. Jos halli­tus ei kykene teke­mään tarvit­ta­via työl­li­syys­pää­tök­siä, seuraava halli­tus joutuu jälleen teke­mään suuren talou­den sopeut­ta­mis­oh­jel­man. Se voidaan vält­tää teke­mällä riit­tä­vät työl­li­syys­pää­tök­set mahdol­li­sim­man pian. Kokoo­mus on valmis tuke­maan jokaista järke­vää toimen­pi­dettä, joka paran­taa työl­li­syyttä”.

76. Kallenpäivät – Vapaussodan ja II maailman sodan sankarivainajia muistaen

Tänään ulkoiltiin hienossa tammikuun auringonpaisteessa. Jotenkin jo kevättä ilmassa ja käykö niin, että talvi jää nyt kokonaan välistä? Linnut jo jotenkin kevään liikkeissä ja muutamia BirdLifen pihabongauksessa kirjailinkin. Meillä mm. viime vuosina yleistyneet runsaasti pyrstötiaiset ja monet muutkin. Pekka-enon ruokintaperinnettä Pekkalassa jatkamme.

Mutta ilta tänään Riihimäen Varuskunnassa. 75. Kallenpäivät ja kunnioitusta Vapaussodan ja Talvi- ja Jatkosodan Sankarivainajille. Ja rahaa myös viimeisten veteraanien hyväksi ja myös lotille. Upea isänmaallinen ilta ja tiistaina sitten pidän juhlaesitelmän Tammisunnuntain virallisessa juhlassa Helsingissä. Tervetuloa kuulemaan.

Nyt jo yö. Ei paljoa pakkasta vieläkään. Kynttilä Vapaussodan patsaalla valaisee pimeää yötä.

 

Kommentit